Yabancı Para İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Yabancı para cinsinden alacak olanlarda icra takibi hususunda dikkat edilmesi gereken bazı özel düzenlemeler bulunmaktadır. İlk olarak bu düzenlemelerin incelenmesi gerekmektedir.

 

Türk Borçlar Kanunu Madde 99

  • Konusu para olan bir borç ülke parası ile ödenmektedir.
  • Ülke parası haricinde başka herhangi bir para birimi ile ödeme yapılması karar kılınmışsa, sözleşme içerisinde aynen ödeme ya da bu anlama gelen ifade yer almadıkça ödeme, borç günündeki bir rayiç üzerinde Ülkenin parasıyla da ödenebilir.
  • Ülke parası haricinde diğer bir para birimiyle belirlenen ve sözleşme içerisinde aynen ödeme ya da bu anlama gelen ifade yer almadıkça, borçların ödeme günlerinde ödenmemesi üzerine alacaklı kişi, bu alacaklının vade ya da aynen veya fiili ödeme günü içerisinde rayiç üzerinden de Ülke parası ile birlikte ödenmesini isteyebilir.

 

Türk Borçlar Kanunu’nun 99. maddesi içerisinde bulunan düzenlemede de görüldüğü üzere; taraflar arasında yer alan sözleşme içerisinde aynen ödeme ya da bu anlama gelen ifade yer almadıkça alacaklı kişi, yabancı para cinsinden alacağı miktarı isteyebilir.

 

İcra ve İflas Kanunu Madde 58/3

İlgili madde fıkrasında istenen veya alacağın teminatın Türk parası ile faizli alacaklarda faizin miktarı ve tutarı ile işlemeye başladığı zaman, teminat veya alacak yabancı para ise alacak olanın hangi tarihteki kur üstünden talep edilmiş olduğu ve faizin de belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

Bu durumda alacaklı kişi, yabancı para cinsinden alacak olduğunu tahsil edebilmek adına seçimlik haklara da sahiptir.

  1. Vade tarihi içerisindeki kur üstünden Türk Lirası olarak
  2. Fiili ödeme tarihi içerisindeki kur üstünden Türk Lirası olarak

 

Vade Tarihindeki Kurun Seçilmesi

Alacaklı kişi, yabancı para cinsinden alacak olduğunu vade tarihi içerisinde kur üstünden Türk Lirası şeklinde talep edebilir. Bu durumda ise icra takibinden sonra alacaklıya Türk Lirası uygulanmakta olan faiz oranları da esas alınarak faiz işletilecektir.

 

Vade Tarihindeki Kur Nasıl Belirlenir?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ilgili günlere ait kurları internet sitesi üzerinden her gün yayınlamaktadır. Alacaklı, alacağını icra takibi içerisine koymadan önce burada bulunan ilgili yabancı paranın cinsinin de efektif satış kurunu dikkate alarak bir hesaplama yapmalıdır.

 

Bununla beraber dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise takip talebi ile alakalı olan alacağın hangi kur oranı üstünden TL karşılığı şeklinde ne kadar talep edilmesinin yazılmasıdır. Ayrıca ilgili alacağın da yabancı para bakımından ne olduğunun bilinmesi gerekir. Örnek vermek gerekirse; ‘’1.000 Dolar alacağın vade tarihi içerisindeki TL karşılığı 9.203 lira üstünden ödenmesi talebidir.’’ Bu andan sonra artık kur üzerindeki dalgalanmalar alacaklının miktarını etkilememektedir.

 

Fiili Ödeme Tarihindeki Kurun Seçilmesi

Şayet alacaklı yabancı para bakımından alacak olanın fiili ödeme tarihi içerisindeki kur üstünden ödenmesini talep edilir. Bu gibi durumda ise alacak fiili ödeme tarihlerine dek yabancı para şeklinde kabul edilir. Yabancı para ile alakalı faiz hükümleri de uygulama alanı bulur. Diğer bir söyleyişle alacaklı kişinin icra takibi konusuna dikkat edilir. Bu şekilde dikkat edilerek fiili ödeme tarihindeki kur seçilebilir.