1. Ana Sayfa
 2. İcra Haberleri

Tehiri İcra Nedir? İcranın Geri Bırakılması Şartları 2023


+ - 0

Türkiye’de icra işlemleri, borçlu ve alacaklıların bir araya gelerek hukuki yollarla çözüme kavuşturdukları süreçlerdir. Bu süreçte, bazı durumlarda icra işlemlerinin geri bırakılması veya ertelenmesi ihtiyacı doğabilir. İşte bu noktada devreye “tehiri icra” kavramı girer. Tehiri icra nedir, nasıl başvurulur ve hangi durumlarda gerçekleşebilir gibi soruların cevaplarını bu yazımızda bulabileceksiniz. Ayrıca, icranın geri bırakılması süreci ve sonuçlarıyla ilgili detayları da öğreneceksiniz. İşte, bu önemli konuya ilişkin tüm bilgiler burada!

Tehiri İcra Nedir? Tanım Ve Özellikler

Tehiri icra, icra takibinin geçici olarak durdurulması anlamına gelir. İcra takibi, bir alacaklının alacağını tahsil etmek için başlattığı yasal bir süreçtir. Ancak bazen borçlu kişi maddi veya hukuki nedenlerle ödemeyi gerçekleştiremez durumda olabilir. İşte bu durumlarda, borçlunun talebi üzerine icra mahkemesi tarafından icra takibi tehiri edilebilir. Tehiri icra, borçlu kişinin geçici bir süre için finansal zorluklarını aşmasına yardımcı olur ve icra takibinin ağırlığını hafifletir.

Bir icra takibinin tehiri için bazı şartlar vardır. Öncelikle, borçlu, icra takibine konu olan alacağın tamamını veya bir kısmını ödeyememe durumunda olmalıdır. Ayrıca, borçlu tarafından mahkemeye başvuruda bulunulmalı ve gerekli belgelerin sunulması gerekmektedir. Mahkeme, başvuru üzerine yapılan değerlendirme sonucunda tehiri icra kararını verir. Bu karar, alacaklı tarafından kabul edilirse, icra takibi geçici olarak durdurulur ve borçlu için bir rahatlama sağlanmış olur.

Tehiri icra süresi genellikle altı ay ile bir yıl arasında değişebilir. Sürenin uzatılması veya kısaltılması, mahkemenin takdirine bağlıdır ve borçlunun durumuna göre belirlenir. Tehiri icra süresi boyunca, borçlu, icra takibine konu olan borcu ödemek için ek bir süre kazanmış olur ve finansal durumunu düzeltmek için çaba sarf edebilir.

İcranın Geri Bırakılması Ne Anlama Gelir?

İcra, borçlu bir kişinin alacaklının talebi üzerine, hukuki yollarla borcunu ödemesi için yapılan bir işlemdir. Ancak bazı durumlarda, borçlu kişi ödemelerini yapma konusunda geçici bir güçlük yaşayabilir. İşte bu durumda, icra işlemleri geçici olarak durdurulabilmekte ve bu sürece “icranın geri bırakılması” denilmektedir. İcranın geri bırakılması, borçlu kişiye maddi anlamda bir rahatlama sağlamakta ve borcun ödenmesi için daha fazla zaman tanımaktadır.

Bir kişinin icranın geri bırakılması talebi için bazı şartlar yerine getirmesi gerekmektedir. İlk olarak, borçlu kişi talebini icra müdürlüğüne yazılı olarak iletmelidir. Ardından, borçlu kişinin mali durumunun incelenmesi için bir icra dosyası açılmaktadır. İcra dosyası incelendikten sonra, borçlu kişinin gerçekten maddi güçlüklere sahip olduğu tespit edilirse, icranın geri bırakılması talebi olumlu bir şekilde sonuçlanabilir. Ancak, bu karar icra müdürlüğünün yetkisi dahilindedir ve her talep kabul edilmemektedir.

2023 yılında, icranın geri bırakılması süreci daha da kolaylaştırılacak ve borçlu kişilere daha fazla imkan tanınacaktır. Bu şekilde, ekonomik zorluklar yaşayan kişilerin borçlarını ödeme konusunda daha fazla esneklik sağlanmış olacaktır.

Tehiri İcra Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tehiri icra, borçlu olan kişinin maddi sıkıntıları nedeniyle icra işlemlerinin bir süreliğine durdurulması veya ödeme koşullarının değiştirilmesi anlamına gelir. Bu süre zarfında borçlu, mevcut borcunu ödemek yerine ödeme planına göre belirlenen taksitleri öder. Tehiri icra başvurusu yapmak isteyen bir borçlu, bazı şartları yerine getirmelidir.

İlk olarak, borçlu, icra takibine maruz kalan bir borç veya borçlarının olduğunu kanıtlamalıdır. Bu, alacaklıya ait olan ve ödenmemiş olan bir borcun bulunduğunu gösteren belgelerin sunulmasıyla yapılabilir. Borçlu, borcunu ispatlamak için örneğin, faturayı veya sözleşmeyi sunabilir.

 • Bir diğer şart ise, borçlunun maddi güçlükler yaşadığını kanıtlamasıdır. Borçlu, gelir durumunu, varsa diğer borçları ve mali sorunlarını belgelemelidir.
 • 2023 yılına kadar ertelemenin şartları:
  – Borçlu, geçmişteki kredi sicili ve ödeme geçmişini göstermelidir.
  – Borçlu, iş kaybı veya gelirin azalması gibi belirli bir olayın neden olduğu mali sorunları kanıtlamalıdır.
  – Borçlu, mevcut borcunu ödemek için ödeme planına uygun olduğunu kanıtlamalıdır.

  Tehiri icra başvurusu yapmak için borçlu, ilgili icra ve tahsilat müdürlüğüne başvurmalıdır. Bu başvuruyu yaparken, 2023 yılına kadar ertelemek istediği borç miktarını belirtmelidir. Başvurunun kabul edilip edilmeyeceği ise yetkililer tarafından incelenmeye alınacaktır.

  İcranın Geri Bırakılması Şartları Nelerdir?

  İcranın geri bırakılması, bir borcun ödenmesinde veya bir hükmün yerine getirilmesinde öngörülen bir sürecin ertelenmesi veya durdurulması anlamına gelir. Bir kişi, tüm borçlarını ödemede veya icra mahkemesinde yapılan bir davada hükmün yerine getirilmesinde zorlukla karşılaşıyorsa, icranın geri bırakılması başvurusunda bulunabilir.

  Tehiri icra nedir? Tehiri, istisnai durumlarda borcun ödenmesi veya hükmün icra edilmesi sürecinin ertelenmesine veya durdurulmasına verilen bir isimdir. İcra müdürlüğüne yapılan başvuruda, borçlu kişi veya davalı, borcunun ödenmesinde veya hükmün yerine getirilmesinde geçici bir süre için ertelemeyi talep edebilir.

  İcranın geri bırakılması şartları nelerdir? İcranın geri bırakılması için bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle, borçlu veya davalının geçici bir maddi durumu veya borcu ödeme güçlüğü olduğunu kanıtlayabilmesi gerekmektedir. Bu durumu belgelemek için borçlu veya davalı, mali durumunu gösterir belgeleri sunmalıdır. Ayrıca, borçlu veya davalı, zamanında başvuru yapmalı ve 2023 yılında bu başvurunun geçerli olması gerekmektedir.

  İcra Borcu Olan Kişiler Hangi Durumlarda Başvurabilir?

  İcra borcu olan kişiler, maddi sıkıntılarla boğuşan ve borçlarını ödeyemeyen insanlardır. Bu durumda, icra dairesine başvurarak icra takibi başlatabilirler. Ancak her durumda icra başvurusu yapmak mümkün değildir. İcra borcu olan kişilerin başvurabilecekleri bazı durumlar vardır.

  Birincisi, kişinin maddi durumunu belirten ve borçları ödeyememe nedenini açıklayan belgelerin sunulmasıdır. Bu belgeler arasında gelir beyanı, banka hesap dökümleri, borçlanma belgeleri vb. olabilir. İcra dairesi, kişinin borçları gerçekten ödeyememesi durumunda başvuruyu kabul edecektir.

  İcranın Geri Bırakılması Şartları
  1. Kişinin maddi durumunu ispatlayan belgelerin sunulması
  2. Borçların ödenememe nedeninin geçerli olması
  3. İcra dairesine başvurunun zamanında yapılması
  4. Borçların ödeme planının sunulması

  İkincisi, borçların ödeme planının sunulması gerekmektedir. İcra dairesi, kişinin borçları geri ödeyebilmesi için düzenli bir ödeme planı oluşturmasını istemektedir. Bu plan, borcun miktarına ve kişinin gelir durumuna göre belirlenmektedir.

  Üçüncü olarak, başvurunun zamanında yapılması gerekmektedir. İcra borcu olan kişiler, borçlarını ödeyememe durumuyla karşılaştıklarında hemen icra dairesine başvurmalıdır. Geç başvurular, icra takibinin devam etmesine ve durumun daha da kötüleşmesine yol açabilir.

  Son olarak, borçların ödenememe nedeninin geçerli olması gerekmektedir. İcra dairesi, kişinin borçlarını ödeyememesi durumunda geçerli bir nedenin olduğunu görmek istemektedir. Örneğin, iş kaybı, sağlık sorunları veya doğal afet gibi nedenler, borçların ödenememesine sebep olabilir.

  Tüm bu şartlar sağlandığında, icra borcu olan kişiler başvuru yapabilir ve icranın geri bırakılması talebinde bulunabilir. İcra dairesi, başvuruları değerlendirerek borçluların durumunu göz önünde bulunduracak ve gerektiğinde icra takibini durdurabilecektir.

  Tehiri İcra Kararı Nasıl Alınır?

  Tehiri icra kararı, bir borçlunun alacaklıya olan borcunu ödemede temerrüde düşmesi durumunda alacaklının talebi üzerine mahkeme tarafından verilen bir karardır.

  İcra takibi başlayan bir borçlu, alacaklısına olan borcunu ödemek için ödeme planı veya icra takibinin ertelenmesi gibi bir öneride bulunabilir. Bu durumda borçlu, mahkemeden tehiri icra kararı çıkartmak için başvuruda bulunur.

  Tehiri icra kararı alınabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. İlk olarak, borçlunun maddi durumunun iyi olduğunu ve icra takibine müsaade etmekle birlikte borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Bunun için borçlu, mahkemeye gelir durumunu ve borçlardan dolayı ödemelerini nasıl yapacaklarını belirten bir gelir ve gider tablosu sunmalıdır.

  İcranın Geri Bırakılması Süreci Ve Sonuçları

  İcranın geri bırakılması süreci ve sonuçları, borçlu kişiler için önemli bir hukuki imkan sağlamaktadır. İcra, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek amacıyla başvurdukları hukuki bir yoldur. Ancak bazı durumlarda, borçlu kişinin maddi durumu veya diğer sebepler nedeniyle icra işlemi geri bırakılabilir.

  Tehiri icra nedir? Tehiri icra, icra işleminin geçici olarak durdurulması anlamına gelmektedir. Borçlu kişi, maddi durumu veya diğer haklı sebepleri göstererek icra mahkemesine başvurabilir ve icra işleminin geçici olarak durdurulmasını talep edebilir. Bu talebin kabul edilmesi halinde, borçlu kişi bir süre daha borcunu ödemek için ek süre kazanmış olur.

  İcranın geri bırakılması şartları nelerdir? İcra mahkemesi, borçlu kişinin maddi durumu, adil bir ödeme planı sunması ve diğer haklı sebepleri göstermesi halinde icra işlemini geri bırakabilir. Borçlu kişinin mal varlığının haciz edilmesi veya borcun ödenmesi durumunda maddi ve manevi zararlarının oluşması gibi durumlar, icranın geri bırakılması için önemli faktörlerdir.

  Bültenimize Katılın

  Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

  Yazar Hakkında

  İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

  Yorum Yap