İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Haberleri

Tebliğ Edilmeyen İcra Ödeme Emri Geçerli Midir?

Tebliğ Edilmeyen İcra Ödeme Emri Geçerli Midir?
+ - 0

Tebliğ Edilmeyen İcra Ödeme Emri Geçerli Midir?

Borçların normal yollar üzerinden tahsil edilememesi halinde, icra takip işlemi devreye girer. İcra takip işlemi, borcun devlet gücü aracılığı ile tahsil edilmesi anlamına gelmektedir. Ancak burada yer alan devlet gücü, borçlu kişinin kapısına dayanılarak zorla o borcun tahsili anlamına gelmemektedir.

 

Devlet gücü, ilgili kanunların usulüne uygun bir şekilde uygulanmasıdır. Bu kanunlardaki en önemli konulardan biri de ödeme emirlerinin tebliğ edilmesidir. Bu yazımız içerisinde tebliğ edilmeyen icra ödeme emirleri geçerli midir sorusunun yanıtını vereceğiz. Böylece benzer durumlar üzerinde, haklarını çok daha net bir biçimde öğrenmiş olacaksınız.

 

Ödeme Emri Tebliği Zorunlu Mudur?

İcra takip işlemine başlanabilmesi adına birtakım prosedürlerin izlenmesinin yanı sıra borcun da kesinleşmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere icra takip işleminin başlatılabilmesi adına icra dairelerine verilecek bir dilekçe yeterlidir. Bu dilekçe içerisinde borca ait somut bir delil olması gerek bile yoktur. Bundan ötürü bazen, olmayan borçlar adına dahi icra takip işlemin başlatılması gibi durumlar meydana gelmektedir.

 

Alacaklı olan kişi, icra takip işlemi adına dilekçe ile başvurusunu yaptıktan sonra icra dairelerinin bu durumu borçlu kişiye bildirmesi gerekmektedir. Bunun için ise icra ödeme emirlerinin tebliği yapılır. Bu tebliği alan borçlu kişi, borcundan bizzat haberdar olur. Bu durumda ya itiraz eder, ya borcunu ödemez ya da ödeme yoluna gider. Bundan dolayı burada yer alan tebliğ işlemi oldukça büyük bir şekilde önem arz etmektedir.

 

İcra ödeme emirleri tebliği yapıldıktan sonra borçlu kişinin 7 günlük bir süresi bulunmaktadır. Bu süre zarfı içerisinde itiraz hakkını kullanabilmektedir. Bununla beraber bir dilekçe yardımı ile icra işlemini de durdurabilir. Ancak borca itiraz edilmediği sürece, 7 gün sonrasında borç kesin bir hale gelir ve bu noktadan sonra ise kesinlikle borca itiraz edilemez ve borcun ödenmesi gerekir. Burada da anlaşılacağı üzere icra ödeme emirlerindeki tebliğ işleminin amacı; borçlu kişiye borcundan haberdar etmektedir. Böylece 7 gün sonrasında borcun kesinleşmesini sağlamaktır. Eğer bu tebliğ işlemi yapılmazsa, borcun tahsili adına başlatılan icra işlemi usulsüz olacaktır.

Ödeme Emrinin Tebliği Nasıl Yapılır?

Ödeme emrinin tebliği, genel olarak posta yolu ile yapılmaktadır. İflas ve İcra kanunu içerisinde bu konu ile açıklamalar açık bir biçimde yer almaktadır. Ancak Yargıtay tarafından bu durumla ilgili verilen bazı kararlar da bulunmaktadır. Yargıtay kararlarına göre usullere göre tebligatların önemli olduklar, ancak usulsüz olsa dahi tebliğin yani borçlu kişiyi durumlardan haberdar etmesinin kesin olması halinde kabul edilebileceğine dair kararlar bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, önemli olan şeyi resmi olarak borçlu kişinin durumdan haberdar edilmesi zorunlu tutulmaktadır.

 

Ödeme Emri Nedir?

Takip talep edilen icra daireleri takip talebinin kanun üzerindeki şartları sağladıklarını görmesi halinde bir ödeme emir düzenler ve borçlu kişiye bu emir gönderir. Ödeme emri ile beraber borçlu kişiye borcunu ödemesi, eğer varsa itirazını bildirmesi iletilir. Bunları yapmadığı sürece mallarının haciz edileceği de ihtar edilir.

İcra müdürü talebi aldıktan hemen sonra ödeme emirleri göndermeden önce söz konusu olan alacakların mevcut olup olmadıklarını, vadelerini gelip gelmediklerini ya da zamanaşımına uğrayıp uğramadıklarını incelemeye yetkili değildir. Örnek vermek gerekirse icra müdürleri borcun zamanaşımına uğradıklarını fark etse dahi ödeme emirle göndermek ve düzenlemek zorundadır. Borcun muaccel olduğunu ya da zamanaşımına uğradığını iddia eden borçlu kişi bunu itiraz yolları ile ileri sürebilir.

 

Ödeme Emrini Tebliği

Ödeme emrinin tebliği, icra takip işleminin ilkidir. Ödeme emri bundan sonra yer alan icra takip işleminin ön şartıdır. Borçlu kişi kendisine karşı icra takip işlemi başlatıldığından ödeme emrinin aracılığı ile haberdar olur. Borçlu 7 günlük süre içerisinde itiraz etmezse ya da ödeme emri kaldırılır veya itiraz iptal edilirse, bunun sonucunda takip işlemi kesinleşir.Borclunun 7 gün içerisinde bu borca itiraz etmesi gerekir. Borçlu kişiye itiraz etme fırsatı tanınmadan ve ödeme emri tebliğ edilmeden sonra yer alan aşamalar geçilemez. Bu durum savunma haklarını ihlal edebilecek olduğundan dolayı ödeme emirler kendilerine tebliğ edilmeden hakkında bir takip işlemi devam kişi, bu duruma karşı süresiz şikayet yollarına başvurarak işlemlerini iptalini isteyebilir.

Tebliğ Edilmeyen İcra Ödeme Emri Geçerli Midir?
Tebliğ Edilmeyen İcra Ödeme Emri Geçerli Midir?

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap