Rehin Açığı Belgesi Nedir? Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipler açıldıktan sonra usullere uygun bir biçimde satış süreci tamamlanır. Böylece borçlu olan kişi tarafınca da ihalenin feshi davaları açılmadan ihalenin kesinleştiği varsayılsın. Yüksek bir ihtimalle değerinin daha çok altında satılan bu taşınır. Böylece rehnin dosya borçlarını karşılamakta zorlandığı durumlarda rehin açığı belgesi de imdada yetişir.

 

Rehinli taşınır mallar ihale usulü şeklinde satılarak rehinler ortadan kaldırılabilir. Fakat ihale usulü olmasından dolayı dosya borçlarını karşılaması gereken rehinliler taşınır. Böylece değerinin çok daha fazla altına satılabilir. Bu durumda ise alacaklı kişinin alacağının tamamını alamayabilir. Dolayısıyla ilgili olan rehine dair belirli bir açıklık oluşur. Alacaklı olan bireyin bu açığı da tahi etmek istemesi oldukça normaldir. Bunun için vekalet verdiği hukuk bürosuna ait avukat veya alacaklı yardımıyla beraber icra dairesinden kesin veya geçici bir rehin açığı belgesi alınabilir. İşbu belge ilam hükmü üzerinde olup, bununla beraber bir icra takibi de yapılarak haciz yolu ile kalan bakiyelerin tahsilini sağlar.

Rehin Açığı Belgesinin Türleri

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip süreci içerisinde satış talep ettikten daha sonra takip devam ederken rehin taşınırı alacağı karşılamayacağı durumu belirtilebilir. Bu gibi durumlarda, açıktan kalan bölge adına geçici bir rehin açığı şeklinde tabir edebilen belge alınabilir. Fakat kalan tutar üzerinden de başkaca taşınmaz ya da taşınırların satışlarını isteyebilmesi adına kesin rehin açığı belgesinin alınması daha mantıklı olacaktır.

 

Kesin nitelikli bir belge adına da satışlardan sonra kesim rakamlar belirli olunca talep edilmesi çok daha doğru olacaktır. Zira bu tarz kesin rehin açığı belgeleri genel olarak satışlardan sonra verilmektedir. Bu belge ile beraber bir yıl içinde genel haciz yoluyla icra takibi yapılabilir. Böylece borçluya kalan tutarlar üzerinden de icra emri veya ödeme emri gönderilmesine gerek olmadan haciz talep edilme hakkı da bulunmaktadır. Fakat bir sene sonra da takip yapılabilir bir durumda ise ödeme emri ya da icra emri gönderilmesi zorunlu olacaktır. Bununla beraber bu tebligatlarında tebliğ edilmesi zorunlu bir hal olacaktır.

 

Kesin Rehin Açığı Belgesi Anlamı

Kesin rehin açığı belgesinin anlamlı ‘’aciz vesikası’’ şeklinde de bilinmektedir. Kesin nitelikli belge taşınırların dosya borçlarını karşılamadığı göstermektedir. Aciz vesikası da borçlunun bütün mal varlığının borçları karşılamaya yeterli olmadığını gösterir. Kesin nitelikli bir belge adına da satışlardan sonra kesim rakamlar belirli olunca talep edilmesi çok daha doğru olacaktır. Zira bu tarz kesin rehin açığı belgeleri genel olarak satışlardan sonra verilmektedir.

 

Bu makale içerisinde geçen bilgiler asla hukuki bir tavsiye değildir. İcra destek tarafında bazı tecrübeler ile sabitlenmiş olan hukuki bilgilerdir. İşbu hukuki bilgiler yönetmelikteki düzenlemelerle veya farklı mahkeme kararları ile değişebileceğini unutmamalıyız. Bu bağlamda ise sorunuz her ne olsa bile okumuş olduğunu bütün makaleler birbirleri ile tamamen örtüşmeyebilir. Araştırmakta olduğunu bu hukuki işlemle alakalı da sorunlarına en yakın bilgileri öğrenebilirsiniz. Bu şekilde sizler de yüzeysel olarak araştırdığını bilgi sonuçlarını karşılaşabileceğiniz hak kayıplarını önleyebilirsiniz.