Prim alacağı haczedilebilir mi?

Prim alacağı haczi 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 83. maddesine dayanılarak yapılan bir icra işlemidir. Bu haciz işleminin son zamanlarda icra borçlarını almak için en mühim yollardan biri olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple Prim alacağı haczi hakkında detaylı bir açıklama yapmalıyız.

 

Prim alacağı haczi bireyin düzenli olarak çalıştığı yerde iş yükü karşılığı aldığı ücretin belli bir kısmına el konulmasıdır. Prim alacağı haciz işlemi için öncelikle bir icra takip dosyasının açılması ve icra takibinin kesinleşmesi gerekmektedir.

 

İcra takip dosyası kesinleştirildikten sonra kişinin çalışıp çalışmadığının tespiti yapılır. Bu tespit UYAP sistemindeki SGK sorgulaması kullanılarak yapılabilir. Kişinin aktif olarak çalışıyor olması durumunda alacaklı tarafın avukatı işyerine bir tebligat gönderilir. Bu tebligatın konusunda işverenden işçinin prim alacağına haciz konulması talep edilir. Bu noktada işveren çalıştırdığı işçinin maaşına haciz koymakla mükelleftir. Ayrıca işveren işçinin maaşında kesinti yapılan bedeli de ira dairesine ödemek zorundadır. İşveren işçinin maaşında kesinti yapmazsa bu bedel işverenden haciz yoluyla tahsil edilir. Ancak bu yalnızca alacaklı tarafın talebi doğrultusunda gerçekleşir. Ayrıca alacaklı taraf talep ederse işveren hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulunabilir.

 

Prim Alacağının Haczi

Prim alacağı Haczi İİK 83 Maddede “Kısmen haczi caiz olan şeyler” ana başlığı altında incelenmektedir. Maddenin başlığından da açıkça anlaşılabileceği gibi kişinin maaşının yüzde 25’inden fazlası haczedilemez. ancak kişinin açık rızası varsa bu oran yükseltilebilir.

 

Uygulamada prim haczi diğer bütün haciz işlemleri gibi icra takip dosyasının kesinleşmesinden sonra konulur. Prim haczi konusunda en önemli konu borçlu kişinin rızası olmadığı müddetçe maaşının maksimum yüzde 25 oranında kesilmesidir. eğer borçlu kişinin açık rızası varsa maaşının tamamının haczedilmesi de mümkündür.

 

Fakat prim alacağı haczi konusunda birçok problem yaşanmaktadır. Çünkü emekli maaşı d kanunlar tarafından prim olarak ifade edilmektedir. Emekli maaşına haciz konulup konulamayacağı tartışmaları çok sık bir şekilde yapılmaktadır. Eski kanun maddeleri uyarınca emekli vatandaşların emekli maaşlarına da haciz konulabiliyordu.  Dha sonradan yaşanan tartışmalar ve kanun değişikliği neticesinde emekli maaşları haczi kabil olmayan şeyler başlığı altında sayıldı. Böylece emekli maaşları haczedilemez mallar konumuna geldi.

 

Daha Önceden Konan Hacizler

Yeni kanun yürürlüğe girmeden önce emekli maaşlarına haciz konan vatandaşların bu haczi kaldırmaları mümkündür. İcra mahkemelerine açılacak olan bir dava ile emekli maaşı üzerindeki haciz kolay bir şekilde kaldırılabilir.

 

Prim Haczi Uygulaması

Prim alacağı haczi uygulamalarında yaşanan ikinci problem ise banka hesabına yatırılan maaşın banka tarafından hepsinin kesilmesidir. Öncelikle eğer maaşlarınız bir banka hesabına yatıyorsa ve haciz tehdidi altındaysanız yapmanız gereken şeyler var. İlk önce mevcut hesabınızın banka hesabı olduğunu bankaya bildirmelisiniz. Banka hesabın maaş hesabı olduğunu bilmiyorsa kendisine gönderilen haciz işlemi doğrultusunda işlemleri uygular. İşlemler doğrultusunda bankada bulunan mevcut tüm paraya bloke konur.

 

Eğer bankadaki maaş hesabınızın tamamına haciz konulmuşsa icra hukuk mahkemesine dava açabilirsiniz. Bu dava sonucuyla mevcut haczin maaşınızın yüzde 25 oranında indirilmesini sağlamış olursunuz.

Prim alacağı haczedilebilir mi?

Prim alacağı haczedilebilir mi?

Prim Haczi Uygulaması

Prim alacağı haczi uygulamalarında yaşanan ikinci problem ise banka hesabına yatırılan maaşın banka tarafından hepsinin kesilmesidir. Öncelikle eğer maaşlarınız bir banka hesabına yatıyorsa ve haciz tehdidi altındaysanız yapmanız gereken şeyler var. İlk önce mevcut hesabınızın banka hesabı olduğunu bankaya bildirmelisiniz. Banka hesabın maaş hesabı olduğunu bilmiyorsa kendisine gönderilen haciz işlemi doğrultusunda işlemleri uygular. İşlemler doğrultusunda bankada bulunan mevcut tüm paraya bloke konur.

Eğer bankadaki maaş hesabınızın tamamına haciz konulmuşsa icra hukuk mahkemesine dava açabilirsiniz. Bu dava sonucuyla mevcut haczin maaşınızın yüzde 25 oranında indirilmesini sağlamış olursunuz.

Prim alacağı haczi uygulamalarında yaşanan ikinci problem ise banka hesabına yatırılan maaşın banka tarafından hepsinin kesilmesidir. Öncelikle eğer maaşlarınız bir banka hesabına yatıyorsa ve haciz tehdidi altındaysanız yapmanız gereken şeyler var. İlk önce mevcut hesabınızın banka hesabı olduğunu bankaya bildirmelisiniz. Banka hesabın maaş hesabı olduğunu bilmiyorsa kendisine gönderilen haciz işlemi doğrultusunda işlemleri uygular. İşlemler doğrultusunda bankada bulunan mevcut tüm paraya bloke konur.

İcra nedir?, İcra dosyası sorgulaması nasıl yapılır bu başlıktan öğrenebilirsiniz.