İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Hukuki Bilgi

Noterden Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Mirası Red Nasıl Yapılır?

Noterden Reddi Miras Nasıl Yapılır?
Noterden Reddi Miras Nasıl Yapılır?
+ - 0

Noterden Reddi Miras Nasıl Yapılır?

 

Noterden reddi miras nasıl yapılır? Diye merak edenler bilmelidirler ki, miras reddinin noterden yapılabilmesine yönelik herhangi bir düzenleme yoktur. Başka bir ifade ile, mirasın reddine yönelik işlemlerle noter ilgilenmez, bunlar noterde gerçekleştirilemez.

Fakat kişi sağ iken, mirastan tamamen veya kısmen ferâgat edebilir. Bu –yani mirastan ferâgat sözleşmesi- noter tarafından düzenlenebilir.

Mirası Red Nasıl Yapılır?

Kanunen iki mirasçı türü olduğunu söylemek mümkündür:

 1. Atanmış Mirasçı: Miras bırakanın, ölüme bağlı tasarruf ya da miras sözleşmesiyle atamış olduğu mirasçılardır.
 2. Yasal Mirasçılar: Miras bırakanın kan bağına dâhil olan kişilerdir.

Atanmış veya yasal mirsçılar, miras bırakan kişinin vefâtı hâlinde doğrudan mirasçılık sıfatına hâiz olmaktadır. Fakat miras bırakanın alacakları ve borçları varsa, bunlara dair haklardan ve yükümlülüklerden berî olmak için red işlemi gerçekleştirebilirler.

Mirasçılar, kendilerine kalan mirası kabul etmeleri için zorlanamazlar. Bundan dolayı, kayıtsız şartsız reddi miras yapma hakları bulunmaktadır. Eğer red haklarını kullanmazlar ise miras kazanılmış olur.

Noterden reddi miras nasıl yapılır? Sorusunun cevabını yukarıda açıklamıştık. Mirasın reddine ilişkin işlemler noterde yapılmaz. Peki bu, nerede ve nasıl gerçekleştirilebilir?

Bu soruyu yanıtlarken önce şu önemli noktaya temas etmemiz gerekmektedir:

Miras reddi konusunda iki ayrı düzenleme mevcuttur:

·      Mirasın Gerçek Reddi Nedir?

Bu, Türk Medeni Kanunu-609. Maddeye göre şöyle tanımlanmaktadır:

‘Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yazılı veya sözlü beyanla yapılan reddi mirasa, mirasın gerçek reddi denilmektedir.’

Bunun için mirasçıda temyiz (ayırt etme) kabiliyeti bulunmalıdır. Ayrıca mirasçının rüşde ermiş yani ergen olması da aranan temel şartlardan biridir.

Red beyanı verildikten sonra bu, sulh hukuk mahkemelerinin özel kütüğüne yazılmaktadır. Reddi miras yapan kişi, talep ettiği takdirde bu işleme yönelik gerekli belgeleri de mahkemeden alabilmektedir.

Kişi, mirası reddetmiş olduğuna yönelik bir belge aldığı zaman artık mirasbırakanın terekesinden, borçlarından ve haklarından sorumlu olmaz.

Miras, miras bırakanın en yakınları tarafından reddedilmiş ise, sulh hukuk mahkemesi iflas hükümlerini uygulayacaktır.

·      Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Bu ise Türk Medeni Kanunu’nun 605. Maddesinde şöyle bildirilmiştir:

‘Şâyet; miras bırakanın öldüğü tarih itibariyle, ödemeden aczi zâhiren (açıkça) belli ya da resmen tespit edilmiş ise, o zaman miras hükmen reddedilmiş sayılır.’

Buna şöyle bir örnek verebiliriz:

 • Miras bırakan kişinin terekesinde 150 bin TL’lik bir araba var.
 • 600 bin TL değerinde de borcu bulunuyor.
 • Bu durumda borcu, malın toplamından daha fazla demektir.
 • Böyle bir halde ise mirasın hükmen reddi tahakkuk eder.
 • Hükmen red konusunda bir süre sınırlaması yoktur. Bu, süreye tâbî tutulmamıştır.

Miras Reddi Nasıl Yapılır?

Mirası reddedecek kişiler; sözlü beyan veya yazılı bir belgeyle, sulh hukuk mahkemesine üç ay içinde başvuruda bulunmalıdır. Kişi mirası reddettiğini beyan ettikten sonra hâkim, kişinin mirasçı olup olmadığını inceler. Beyan, süresinde yapılmış mı? Yapılmamış mı? Buna bakar. Tüm bu değerlendirmelerin ardından red beyanı tescil edilir. Böylelikle, reddi miras nasıl yapılır? Sorusu cevap bulmuş olur.

Mirasın Hükmî Reddi Nasıl Yapılır?

Hükmen reddi miras için özel olarak bir beyanda bulunmaya lüzum yoktur. Çünkü kanun, bazı halleri mirasçının, mirası reddettiğine karine olarak kabul etmektedir.

Mirasbırakan kişi vefat ettiği tarihte borçlarını ödemekten âciz ise bu, hükmen reddi miras için yeterlidir.

Miras Reddi Süresi Ne Kadardır?

Reddi miras süresi; mirasçının vefatından veya yasal mirasçının, mirası öğrendiği tarihten itibaren 3 aydır. Mirasçı, eğer mirasçı olduğu sonradan öğrenilmişse, mirasçı daha sonra öğrendiğini ispat etmekle yükümlüdür.

Reddi Miras için Gerekli Belgeler

Bu belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Veraset İlamı:

Mirasçının en son yerleşim yeri neresi ise, oraya bağlı Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınmalıdır. Kişinin mirasçı olduğu, veraset ilamı adı verilen belge ile ortaya konur.

 • Mirasın Reddi Dilekçesi:

Bu dilekçe, yine aynı mahkemeye başvuru yapmak için gereklidir. Reddi miras dilekçesi için miras avukatından yardım almak gerekmektedir.

Veraset ilamı ve dilekçe dışında, reddi miras için ek belgeye gerek yoktur. Ancak terekede bulunan malların neler olduğunu etraflıca araştırmak önem arz etmektedir. Bunun en iyi yolu ise, ‘terekenin tespiti davası’ açmak olup; pasifler (borçlar) aktiflerden (alacaklardan) daha fazla ise bu davanın açılması önerilir.

Reddi Miras Dilekçesi Nereye Verilir?

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere mirasın gerçek reddi için dilekçe sulh hukuk mahkemesine verilmektedir. Reddi miras davalarıyla görevli mahkemeler sulh hukuk mahkemeleridir. Çünkü mirasın gerçek reddine ilişkin davalar çekişmesiz, hasımsız yargı işidir.

Dolayısıyla noterden reddi miras nasıl yapılır? Gibi araştırmalarınızın sonuç vermeyeceğini unutmamalısınız.

Hükmen red konusuna gelince: Bu alandaki taleplerle görevli olan mahkemeler ise asliye hukuk mahkemeleridir.

Reddi Miras Davası Nasıl Açılır?

Mirasçı ya da mirasçılar, yetkili ve görevli mahkemeye hitaben bir dilekçe hazırlar. Bu dilekçe, mahkemenin tevzi bürosuna sunulur. Dilekçe eki ve gerekli deliller de mahkemeye arz edilir.

Harç ve masraflar mahkemenin veznesine yatırılır. Böylece dava açılmış olur.

Kullanıcılar Bunları da Sordu

Noterden reddi miras nasıl yapılır? Mirasın reddi için gereken belgeler nelerdir ve süreç nasıl işler? Kısaca anlattıktan sonra, bu konuyla ilgili en çok merak edilen hususlrdan bazılarını özetlemek istiyoruz:

1.   Miras Nasıl Reddedilir?

Sulh hukuk mahkemesine dilekçe verilerek yahut sözlü beyanda bulunularak yapılır. Mahkeme bu beyanı tutanağa geçirecektir.

2.   Reddi Miras için Hangi Belgeler Lâzım?

Sulh hukuk mahkemesi tarafından verilmiş olan veraset ilamı, bir de başvuru dilekçesi yeterli olmaktadır.

3.   E-Devlet’ten Reddi Miras Yapılır mı?

Miras üzerinde çekişme yoksa, E-Devlet üzerinden miras hakkı sorgulama yapılarak veraset ilamı alınabilir. E-Devlet’ten yalnızca sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkündür. Reddi miras için ilgili mahkemeye müracaat etmek zorunludur.

4.   Reddi Miras Maaş Almaya Engel mi?

Bu durum ölüm aylığı bağlanmasını engellemez. Mirasçı, mirası reddetse bile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunup ölüm aylığı alabilmektedir.

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap