İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Haberleri

Menfi Tespit Davası İle Borçtan Kurtulma

Menfi Tespit Davası İle Borçtan Kurtulma
+ - 0

Menfi Tespit Davası İle Borçtan Kurtulma

Menfi tespit davası ile borçtan kurtulma nedir?  İstirdat davaları ve menfi tespit davaları borçtan kurtulmak için açılan davalara verilen isimdir. Bu davalar birbirlerini kapsarla ve bu dava bütünü borçtan kurtulma davası olarak nitelendirilir.

 

Borçtan kurtulma davası borcu bulunmamasına rağmen borç ile itham edilen kişi tarafından açılır. Bu dava ile herhangi bir borç bulunmadığının kanıtlanması ve bu ithamdan kurtulmak amaçlanır.

 

Borçtan kurtulma davasında icra takibi işlemleri de söz konusudur. Menfi tespit davası ile borçtan kurtulma davası açmak için kanunlar tarafından belirlenen yasal süre 7 iş günüdür. 7 iş gününün geçilmesi durumunda borçtan kurtulma davasının açılması mümkün değildir. Bundan dolayı borç ile itham edilen birinin hukuki destek alması ve sürecin tecrübeli bir avukat tarafından yürütülmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

Menfi Tespit Davası İle Borçtan Kurtulma Nedir?

Menfi tespit davası ile borçtan kurtulma işlemi kişi borçlu olmadığını düşünüyorsa gerçekleştirilir. Davanın karşı muhattapı borç itham eden ilgili kurumdur.

 

Menfi tespit davası ile borçtan kurtulma işlemi yapıldığı zaman halihazırda süren ilgili dava belli bir süreliğine ertelenir. Bu ertelenen dava borçtan kurtulma davasının neticesinde şekil almaktadır. Bu dava itirazın geçici bir süreliğine kaldırılması kararı verildiği durumda açılması mümkün olan bir davadır.

Borçtan Kurtulma Davası Ne Zaman Açılır?

Halihazırda devam eden ilgili davaya yönelik itirazın geçici bir süreliğine kaldırılması durumunda davanın açılması mümkündür. Mahkemenin itirazı geçici bir süreliğine kaldırma kararı verme tarihi baz alınır. Bu tarihten sonraki 7 iş günü içerisinde menfi tespit davası ile borçtan kurtulma  işlemi için başvuru yapılması ve davanın açılması gerekmektedir.

 

Menfi Tespit Davasının Konusu

İcra hukukunda menfi tespit davalarında para alacağının bulunmadığını daha sonradan sona ermiş olduğunu beyan ederek bu durumun tespiti ister. Bunun yanı sıra davacı sözleşmede hata veya hile sebebiyle geçersiz olduğunu iddia edebilmektedir. Bu şekilde bu dava da borcun ödeme ile birlikte ortadan kalkmış olduğunu iddia edebilmektedir.

Menfi Tespit Davası Ne Zaman Açılır?

Menfi tespit davalarında borçlu olarak iddia edilmekte olan kişi alacaklı olan kişiye dava açmaktadır. Davacı kişi menfi tespit davasını bir takip başlatılmış olduğu zaman yada ortada bir takip bile söz konusu değilken açabilir. Yani bu dava para alacaklı olan kişiye ödenene kadar her zaman açılabilir. Para alacaklıya ödenmiş olduktan sonrasında ise istirdat davalarından söz edilebilmektedir. Menfi tespit davası açıldığı dönemde borç alacaklı kişiye ödenmiş olursa bu dava kendiliğinden istirdat davasına dönüşmektedir. Borçlu olan kişinin ödeme emrine gerekli olan süre zarfı içerisinde itiraz etmemesi durumda menfi tespit davası açmaya engel olmamaktadır.

Menfi Tespit Davasında İspat Yükü Kimin Üzerindedir?

Menfi tespit davasında kural olarak ispat yükü davacı olan kişinin üzerindedir. Fakat davacı borçlu dava konusu borcun mevcut olmadığını iddia eder ve mahkemeden böyle bir alacağın mevcut olmadığının tespitini isterse, bu halde davalı alacaklı alacağın varlığını ispatla yükümlüdür.

Davacı borçlu, alacağın iradeyi sakatlayan durumlardan biri sebebiyle (hata, hile, ikrah) geçersiz olduğunu iddia ederse bu durumda iddiasını ispatla mükelleftir.

Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi

Menfi tespit davası önceden de ifade edildiği gibi icra takibinin başlatılmasından da sonra açılabilir hatta öncesinde de açılabilmektedir. Davanın icra takibinin başlatılmasından önce veya sonra açılmış olması tedbir için önem arz etmektedir.

 

İcra takiplerinden önce başlatılmış olan menfi tespit davaları borçlu kişinin borcun %15’inden az olmaması şartı ile teminat yatırması gerekir. Bunu yatırmış olduktan sonra ise icra takibinin durdurulmasını talep edebilir.

 

Menfi Tespit Davası İle Borçtan Kurtulma Alacaklının Durumu 

Menfi tespit davası alacaklı olan kişinin lehine sonuçlanmış olursa haciz ve takip işlemleri devam etmektedir. Borçlu kişinin aynı konudan ikinci bir menfi tespit davası açma imkanı bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra davayla birlikte ihtiyati tedbir kararı da verilmiş ise bu kararda kendiliğinden kalkmış olur.

 

menfi tespit davası ile borçtan kurtulma işleminde alacaklı olan kişinin alacağına geç ulaşmış olması ile birlikte dava borçlunun aleyhine sonuçlanmış olur. Bu durumda ise borçlu kişi borcunun %20’si kadar tazminat ödemektedir.

Menfi Tespit Davası İle Borçtan Kurtulma
Menfi Tespit Davası İle Borçtan Kurtulma

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap