Maaşa haciz kalkıyor mu?

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirus salgını yaşamı etkilemeye devam ediyor. Coronavirus pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelindeki tüm icra iflas takipleri 30 nisana kadar durdurulmuştu. Bu karar resmi gazetede yayınlanmıştı.

 

Maaşlarının üzerinde haciz uygulaması bulunan vatandaşlar ise kendi durumlarının ne olacaklarını merak ediyorlardı. Barolara ve avukatlara göre koronavirüs sürecinden önce uygulanan maaş hacizlerinin kaldırılması mümkün değil. Haciz işlemleri kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak mevcut pandemi durumunda icra daireleri haciz işlemi yapamayacakları için alınan maaş haciz kararlarının uygulanması hukuki olarak mümkün değil.

 

Ayrıca maaşa ya da ücrete haciz işlemi uygulanmış olsa bile haciz işlemlerinde devam edilmesi de mümkün değildir. Örneğin haciz konulan gayrimenkuller satışa çıkarılamaz. Taşınabilir araçlar hakkında yakalama kararı çıkarılamaz. Genel olarak gerçekleşmiş olan icra takip dosyalarına yasal itiraz sürelerinin tamamı durduruldu.

 

Yaşanan Haciz Uygulamaları

2021 yılının son aylarında yaklaşık olarak 5 milyon küsür vatandaşa e-haciz işlemi uygulandı. Haciz işlemi uygulanan borç ve cezalar ise başlıca şu şekilde;

 

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • Mahkeme harç borcu
 • Trafik cezası
 • Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu
 • Sigara cezası
 • Köprü kaçak geçiş cezası

Maaş Haczi

Koronavirüs salgının yaşandığı günlerde milyonlarca kişi gelir kaybına uğradı. Şimdi ise ödeyemedikleri borçlar yüzünden maaşlarına konan maaş haczi ile karşı karşıyalar. Koronavirüs salgınında yaşanan haciz işlemleri ise barolar ikiye bölünmüş durumda.

Koronavirüs Salgını Mücbir Sebeptir

Barolar ve uzman avukatlar koronavirüs salgınını işletmeler arası yapılan anlaşmalar kapsamında mücbir sebep olarak değerlendiriyorlar. Buna dayanak olarak ta Dünya Sağlık Örgütünün koronavirüs salgınını pandemi olarak ilan etmesini gösteriyorlar.

 

Bu konuyla alakalı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/11-90 E. 2018/1259 K. Sayılı ve 27.06.2018 tarihli kararı örnek gösteriliyor. Bahsi geçen kararda salgın hastalıkları mücbir sebep sayılabilecekler durumlar olduğundan bahsediliyor.

Maaş Haczi Nedir ve Nasıl Kaldırılır ?

Maaş Haczi İİK 83 Maddede “Kısmen haczi caiz olan şeyler” ana başlığı altında incelenmektedir. Maddenin başlığından da açıkça anlaşılabileceği gibi kişinin maaşının yüzde 25’inden fazlası haczedilemez. ancak kişinin açık rızası varsa bu oran yükseltilebilir.

 

Uygulamada prim haczi diğer bütün haciz işlemleri gibi icra takip dosyasının kesinleşmesinden sonra konulur. Prim haczi konusunda en önemli konu borçlu kişinin rızası olmadığı müddetçe maaşının maksimum yüzde 25 oranında kesilmesidir. eğer borçlu kişinin açık rızası varsa maaşının tamamının haczedilmesi de mümkündür.

Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz

İcra daireleri talep edilen icra takibi üzerine bir ödeme emri düzenler ve borçlu tarafa gönderir. İcra takip talebinde bulunan kayıtlar haricinde ödeme emrinde;

 

 • Giderlerin ve borcun yedi gün içerisinde ödenmesi,
 • Borçlu tarafın varsa itirazını yedi gün içerisinde icra dairesine bildirmesi,
 • Yedi gün içerisinde itiraz edilmediği ve borcun ödenmemesi durumunda aynı süre içerisinde mal beyanında bulunulması
 • Herhangi bir mal beyanında bulunulmaz ya da gerçek dışı mal beyanında bulunulduğu tespit edilirse hapisle cezalandırılacağı,
 • Borç ödenmez ya da itiraz edilmezse, icra takibine devam edileceği hususları bulunur.
Maaşa haciz kalkıyor mu?

Maaşa haciz kalkıyor mu?