KYK Kredi Geri Ödeme Faizi

KYK burs ve kredi başvuruları başlamadan önce kendisine burs çıkmayacağını düşünen öğrenciler eğitim hayatlarına destek için mecburen öğrenim kredisi kullanıyorlar. Öğrenim kredisi geri ödemeli bir kredi olduğu için öğrenciler mezun olduktan sonra ödeyecekleri miktarı merak ediyorlar.  Merak edilen konular arasında KYK kredi geri ödeme faizi de yer alıyor. KYK öğrenim kredisi faiz oranı ne kadar? sorusuna yanıt arayan öğrenciler KYK kredi geri ödeme faizi konusu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Peki bu sorunun yanıtı ne? KYK kredi faizlerinin silinmesi mümkün mü?

 

KYK Kredi Geri Ödeme Faizi Ne Kadar?

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi ve bursu alabiliyorlar. Kredi Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alan öğrencilerin en fazla merak ettiği konu ise KYK Kredi Geri Ödeme Faizi konusu. öğrenim süresinin sona ermesinin ardından 2 yıl sonra alınan öğrenim kredilerinin geri ödenmesi zorunlu. Öğrenim kredisi borcu kredinin verilmeye başlandığı tarihten itibaren öğrenimin sona erdiği son aya kadar hesaplanıyor. Hesap edilen miktara Tüik’in TÜFE faizi de ekleniyor.

KYK Kredi Borçları Nasıl Hesaplanır ?

Öğrenim kredisi borcu öğrenim hayatında alınmış olan toplam para miktarı ve KYK Kredi Geri Ödeme Faizi TÜİK’in Yurtiçi Fiyat Endeksi’nde oluşan artışlar uygulanarak hesaplanmaktadır. Yani kısacası şöyledir ki; Yİ-ÜFE+Kredi toplanarak hesaplanır. Öğrencilerin ödeyecekleri para miktarı öğretim süresi boyunca KYK’dan aldıkları paranın 3 katını geçmemektedir. KYK borcu belirlenen süre zarfı içerisinde ödenmediği takdirde her yıl üzerine gecikme zammı eklenmektedir. Alınmış olan kredi miktarına eklenen faizler sonrasında borç alınan kredi miktarını aşabilmektedir. Bu sebeple sınırlamalar getirilmiştir.

 

ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Lisans ve önlisans öğrencilerine veya doktora veya master yapmakta olan öğrenciler borçlarını: öğrenimlerini sürdürdükleri kurumda öğrenimleri bittikten 2 yıl sonra başlamaktadır. Lisans öğrenimi gören öğrenciler öğrenimine ara vermeden, master yapmakta olan öğrenciler, borçlarını öğrenim süreleri bittikten 4 yıl sonra başlamaktadır. Master veya Lisans öğrenimlerinden sonra ara vermeden doktora öğrenimine başlayan öğrenciler ise doktora eğitimleri bittikten iki yıl sonra ödemeye başlamaktadır. Borç ödenirken kredi aldıkları süre zarfının yarısı kadar süre içinde üç aylık dönemler şeklinde ödemeleri zorunludur. Ödemelere KYK Kredi Geri Ödeme Faizi de ekleniyor.