İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Dosya Takibi

Kira Takibi Nedir?

Kira Takibi Nedir?
+ - 0

Kira Alacaklarinda Icra Takibi Av. Halil Ibrahim Celik

Kira Takibi Nedir Nasıl Yapılır? Kira alacağına icra takibi başlatılması, kiracı ile kiraya veren arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde sıklıkla başvurulan yasal yollardan biridir. Kira icra takibi; kiracının ödemesi gereken kira borçlarını ödememesi durumunda, kiraya veren tarafından alacaklarını tahsil etmek amacıyla başvurduğu bir yoldur. Her hukuki yöntemde olduğu gibi kira alacağı için de icra takibinin belirli usul ve esasları bulunmaktadır.

Kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden biri olarak kira bedelini ödemesi gereken kiracının bu görevini ifa etmemesi durumunda alacaklı olan kiraya verenin icra takibi başlatma hakkı bulunmaktadır. Kiraya veren yani bu durumda alacaklı olan kişi, sadece ödenmeyen kira alacaklarının kiracı tarafından kendisine ödenmesini talep ediyorsa, bu bağlamda genel haciz yoluyla icra takibi başlatabilir.

Ancak kiracı ile kiraya veren arasında sıklıkla yaşanabilen bu tür ihtilaflarda, kiraya veren kişiler genellikle alacaklarının tahsiliyle birlikte kiracılarını da evden çıkarmak istemektedir. Zira bu tür problemlerin, kira sözleşmesinin taraflarının yükümlü olduğu güven ilişkisine zarar verdiği görülmektedir.  Dolayısıyla kiraya veren alacaklı kişi, ödenmeyen kira bedellerinin tarafına ödenmesini talep etmenin yanında kiracının da tahliyesini istediği durumlarda kiracı şikâyet yoluna başvurması gerekmektedir.

Kira Borcunun Ödenmemesi Durumunda İlamsız Tahliye

Kiraya veren kişi hem kiracı tarafından ödenmeyen kira bedellerini hem de kiracının evden çıkarılmasını istiyorsa ilamsız icra yoluna başvurması gereklidir. Bu hukuki yöntemde kiracıya ödenmemiş kira borçları için bir ödeme emri gönderilmektedir. Söz konusu ödeme emrinde kiracıya ödeme yapması için hukuken belirli bir süre verilmektedir. Bu süre;

  • Konut ve çatılı işyeri kiralamalarında en az 30 gün,
  • Diğer kiralarda en az 10 gündür.

Ayrıca bu süreler ödeme emrinin kiracıya tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren başlamaktadır. İcra takibi kapsamında gönderilen ödeme emrine itiraz süreleri de hukuk sistemimizde şu şekilde belirtilmiştir:

  • 6 aydan kısa süreli sözleşmelerde 3 gün içerisinde,
  • 6 aydan uzun süreli sözleşmelerde 7 gün içerisinde itiraz edilmelidir.

Bu noktada ilamsız icra takibine yasal süreler içinde yapılan itiraz, takibi durdurmak için yeterlidir. Ayrıca kiracı borcunu ifa ettiği takdirde, kiraya veren tarafından kiracının taşınmazdan tahliye edilmesi talep edilememektedir. Öte yandan kendisine ödeme emri tebliğ edilen kiracı, yasal süre içinde kira sözleşmesine kesin olarak itiraz etmemesi durumunda bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır.

Kira İcra Takibinde Görevli Mahkeme Hangisidir?

Kira icra takibinde görevli ve yetkili mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemeleri’dir. Dolayısıyla kiracı ile kiraya veren arasında yazılı ve noter onaylı bir kira sözleşmesi olmasa dahi görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olarak belirlenmiştir. Çünkü kiraya veren ile kiracı arasında yazılı olmayıp sözlü niteliğe sahip bir kira sözleşmesi yapılmış olunsa da ilamsız tahliye takibi başlatılabilmektedir.

Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır

Kira İcra Takibi, kiracı kirasını ödemezse, kiralayan, para alacağından dolayı alacaklı sıfatı ile kiracısına karşı genel haciz yoluyla takip yapılabilir. Ancak, genel haciz yoluyla takip yapmak, sadece kiracının kira bedeli ödemesini sağlayabilir. Kiralayan yalnızca kira bedelinin tahsilini amaçlamayıp aynı zamanda kiracının taşınmazdan tahliyesini de istiyorsa, bu durumda kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanarak, ilamsız tahliye yoluna başvurma imkanına sahiptir.

Buna göre, takip,bir takip talebi ile başlar, borçluya ödeme emri gönderilir, ödeme emrine itiraz edilmesine göre takip kesinleştikten sonra, kira borcu için haciz, satış ve paranın ödenmesi aşamasına geçilir. Ancak, bu takip yolunda genel hacizden farklı şekilde, takibin kesinleşmesinden sonra, para alacağının tahsili amacıyla yürütülen hacze paralel olarak ayrıca tahliye prosedürü de işletilir. Yani, takip kesinleştikten sonra, bir yanda para alacağının tahsiline yönelik, diğer yanda da tahliyeye yönelik icra işlemleri yapılır.

Bu takip yolunda,269/d maddesinin atfı sebebiyle, genel haciz yolunda itiraz, itiraz sebepleri ile bağlılık, gecikmiş itiraz, itirazın sonuçları, itirazın kesin olarak kaldırılması, icra mahkemesinin incelemesi, menfi tespit ve istirdat davası hakkındaki hükümler kıyasen uygulanır.

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliye yoluna başvurabilmek için yazılı bir kira sözleşmesinin bulunması ve bunun takip talebine eklenmesi şart değildir.Yani,kira sözleşmesi bulunmakla birlikte, yazılı bir kira sözleşmesi olmadan da kiraya veren bu yola başvurabilir; icra müdürünün kira sözleşmesinin varlığını takip yapılırken inceleme yetkisi yoktur.Ancak,yazılı bir kira sözleşmesinin varlığı yada yokluğu, kiracının gönderilen ödeme emrine karşı koyması durumunda, kiraya verenin takibe devam bakımından kullanacağı imkanlarda önem taşıyacaktır.

İcra takipleri hakkında daha çok bilgi almak için buraya tıklamanız yeterli.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap