Kapanan icra dosyası tekrar açılır mı?

Kapanan icra dosyası tekrar açılır mı? sorusu icra dosyaları ile ilgilenen birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu soruya cevap vermeden önce icra nedir ve icra türleri nelerdir onlardan biraz bahsedelim.

 

İlamlı icra takibinde icraya konu olan işlemler şu şekilde sıralanabilir;

 • mahkeme kararları
 • icra taahhütnameleri
 • temyiz taahhütnameleri
 • hakem kararları
 • noter senetleri
 • mahkeme nezdinde yapılmış olan kabul
 • mahkeme nezdinde yapılmış olan sulh ve feragatler

 

İlamsız icra takipleri ise adından da anlaşılacağı gibi mahkeme kararına dayanmayan icra takipleridir. İlamsız icra takiplerinin konusu genel olarak paradır. Genellikle fatura alacakları ve kambiyo senetleri ilamsız icra takibi kategorisine girer.

 

İlamsız İcra Takibi Kapanır Mı?

Açılan icra takibi sonucu borçluya borcu olduğuna ve en kısa zamanda ödemesi gerektiğine dair bir ödeme emri gönderilir. Ödeme emrinde ayrıca mevcut borç tutarını ödemezse borcun cebri icra yoluyla tahsil edileceğinin bilgisi de verilir.

 

İlamsız icra takiplerinde ise borçluya ödeme emri gönderilmektedir. İlamlı icra takiplerinin durması mümkündür. Borçu taraf takibin başlatıldığı icra dairesine dosya numarası ile birlikte itiraz yaparsa icra takibi durdurulur. İlamlı icra takiplerinin durması ise mümkün değildir. Çünkü ilamlı icra takiplerinde borçlunun itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. İlamlı iccra takibinin durması ancak İcra Hukuk Mahkemelerine açılan icra iptal davası ile mümkündür.

 

İcra Takip Dosyası Ne Zaman Düşer?

İcra takip dosyası tekrar açılır mı? İcra dosya takibinde zamanaşımı vakitler en çok merak edilen ve dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Bu konu hakkında hem vatandaşlar hem de avukatlar en ince detaylarına kadar bilgi sahibi olmalıdırlar. İcra dosyaları zaman aşımı süreleri ile sorun yaşayan kişiler bazı hak kayıplarına ve mağduriyetlere uğrayabilirler. Bu tarz olumsuz durumlar yaşamamak için icra takip dosyalarının zaman aşımı süreleri çok iyi takip edilmelidir. Bu icra takip dosyalarının zaman aşımı süreleri geçmemli, aktif kalabilmeleri için yenileme işlemleri bizzat yapılmalıdır. İcra takibi dosyalarında zamanaşımı süreleri genel olarak hukuken 10 sene olarak belirlenmiştir. Fakat bu 10 sene sürenin uzama ihtimali de bulunmaktadır. Bu sebeple bütün davalarda dosya zaman aşımı süreler hesaplanırken farklı kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

 

İcra Dosyası Kapatma Talebi

Borçlu taraf alacaklı tarafa olan borcunun tamamını kapattıktan sonra tüm masrafları ve harçları ödemekle mükelleftir. Bu masraflara dosya masrafları, harçlar ve varsa vekil ücreti de dahil edilmektedir.

Tüm bu masrafların ödemesi yapıldıktan sonra borçlu taraf icra dosyasını kapatmak için icra dairesine talepte bulunur. İcra takip dosyası kontrol edildikten sonra kapatılır. Daha sonra borçlu tarafa bir temyiz kağıdı teslim edilir. Bu borcun tamamen kapandığını gösteren bir belgedir.

 

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır Mı?

İcra dosyalarının kapatılması farklı şekillerde olabilir. Bunları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz;

 • takipsizlik nedeniyle
 • borcun ödenmesi nedeniyle
 • ifa edilmesi nedeniyle
 • haricen tahsili nedeniyle
 • alacaklının alacağından vazgeçmesi nedeniyle

 

20-Kapanan icra dosyası tekrar açılır mı?

Kapanan icra dosyası tekrar açılır mı?

İcra Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır?

Alacaklı / borçlu tek bi’ yöntem olan e-devlet kapısını ziyaret ederek icra dosya sorgulama yapabilir. Bunun sonucunda hakkınıza açılmış olan dava varsa ücretsiz bir şekilde öğrenebilir ve buna göre de aksiyon alabilirsiniz. Eğer icra dosyası sorgulamada borçlu tarafsanız ilamlı icrayı durdurmanız mümkün değildir.

icra dosya sorgulama ve adınıza açılmış icra dosyalarını görebileceğinizi biliyor muydunuz? Adınıza açılan icra dosyalarını sorgulamak için İcra dosya sorgulama nasıl yapılır başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.