Kapanan İcra Dosya Uyaptan Ne Zaman Silinir? İcra dosyasının kapanması iki durumda gerçekleşir. Bu iki durum şöyledir;

Borçların alacaklıya ödenmesi

Verilen sözlerin tutulması

Yukarıdaki iki durumun gerçekleşmesi durumunda icra dosyası uyaptan silinir..

Alacaklı olan şahıs, borçlu olan kişiden yani alacaklısından borcunu tahsil edemezse bu noktadan sonra avukata başvurabilir. Daha sonra avukat aracılığı ile icra takibine başvurulabilir.

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer Kapanır?

İcra takibi esnasında alacaklı olan kişilerden peşin harç ve başvuru harcı ücretleri talep edilir. Takibin başlatıldıktan sonra ise şayet avukat ile çalışılıyorsa, bu masraflara ilave olarak vekalet suret harcı da eklenir. Borcunu ödemeyip borçlu olan kişilerden tahsil edilen ücretler şu şekilde sıralanabilir;

  • Faiz,
  • Masraf,
  • Vekalet ücreti,
  • Başlangıçta alacaklıdan tahsil edilen harçları

 

Kapanan İcra Dosya Uyaptan Ne Zaman Silinir? sorusunun cevabı borcun hangi aşamada kapandığına bağlı olarak ve tahsil edilecek ücretin boyutuna göre belirlenmektedir.

Borcunu hemen ödemek ve dosyayı uyaptan sildirmek isteyen kişilerin icra müdürlüğüne gitmeleri gerekmektedir. İcra müdürlüğünde borçlu olduğu dosya ile ilgili kapak hesabı yapmaları gerekmektedir.

İcra Dosyasının Düştüğünü Nasıl Öğrenebiliriz?

İcra dosyalarının düşmesi borcun ödenmesine bağlı olmaktadır. Ayrıca haciz edilen eşya eğer belli bir süre satılmazsa da icra dosyası uyaptan silinir. İcra dosyası aktif bir şekilde açık olsa bile araç hacizleri bir sene sonra eğer satışı yapılmazsa dosya silinir. Gayrimenkullere konan hacizler 2 sene boyunca satılmazsa haciz dosyası silinir. Haciz isteme hakkı yargıtay kararlarına göre verilmiş ise ödeme emri tebliğin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçtiği zaman düşer.

 

İcra dosyasının uyaptan silinmesi için alacaklı kişinin avukatı ile görüşerek çözüme ulaşması ya da uzlaşma sağlanabilir. Borcun tamamen kapatılması durumunda alacaklı olan bireyin avukatı borcun tamamen tahsil edildiğini bildiren bir dilekçe yazabilir. Alacaklının kendisi borcu haricen tahsil ettiyse kendisi de bu dilekçeyi yazabilir. Bu şekilde borcun tamamen kapatılması talebini icra müdürlüklerine iletebilir.

 

İcra Dosyası Kapatma Harcı

İcra dosyası kapatma harcı icranın durumuna göre belirlenmektedir. Borçlunun ödemesi gereken diğer ücretlere ve faize göre haciz için ödenecek toplam tutar belirlenmektedir. Mevcut durumda açık olan icra dosyalarının kapanabilmesi için icra takibi için başvurulan icra dairesine gidilmelidir. Buradan dosyanın detaylı bir şekilde kapak hesabının yapılması gerekmektedir.

 

Kapak hesabının detaylı bir şekilde yaptırılmasının ardından aynı gün için kapak hesabı sonuçları icra dairesine bildirilmelidir. Bu işlemin ardından icra dairesinin bağlı olduğu banka hesabına bu kapak hesabı tutarı yatırılmalıdır.

Kapak hesabı yapıldıktan sonra borcun ödenmesi halinde, borcun alacaklıdan  tahsiline ve dosyanın kapandığına dair bildiri yazısı icra müdürlüklerinden alınabilir. Bu durumda icra dosyası tamamen kapanmaktadır. E- devlet üzerinden kontrol edildiğinde de icra dosyasının tamamen kapandığı görülür.

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer? – İstinaf Kararları

 

Alacaklının icra müdürlüklerinde devam eden tahsil işlemlerin masraflarını peşin olarak ödemesi zorunludur.

 

İcra takibinin başladığı tarihten başlayarak,  ödeme emrinin yapıldığı tebliğine kadar 3 sene geçmiş olduğunu varsayalım. Geçen bu 3 yıllık süre zarfında işlem yapılmadığından zaman aşımı itirazı kabul edilmesine ilişkin ilk derece mahkemesinin hükmü hukuka daha uygundur.