İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Dosya Takibi

1.Kambiyo Takibi Nedir?

1.Kambiyo Takibi Nedir?
ilamlı icra nedir_
+ - 1

indir

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu elinde kambiyo senedi bulunan alacaklıların başvurabileceği bir ilamsız icra yoludur. Kambiyo senetleri bono, poliçe ve çektir. Kambiyo senedinden kaynaklı bir alacağı bulunan kişi isterse genel haciz yoluyla da takip yapabilir; kambiyo senetlerine özgü haciz yoluna başvurmak zorunda değildir.

Kambiyo senetlerine bağlı olan alacak rehinle güvence altına alınmış olsa bile rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmadan, doğrudan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi yapılabilir.

Genel haciz yoluyla takip ve kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte ödeme emrinin kesinleşmesine kadar olan aşamalarda farklılıklar vardır ancak takibin kesinleşmesinden sonraki aşamalar aynıdır.

A. Takip Talebi

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte takip talebinin içeriği genel haciz yolundaki gibidir yalnız ek olarak takibe konu kambiyo senedinin türü, tarihi ve numarasının yazılması gerekmektedir.

Kambiyo senetlerine dayanan borçlar aranacak borçlardandır. Bu nedenle alacaklının yerleşim yerinde kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapılamaz; borçlunun yerleşim yeri icra daireleri yetkilidir.

Kambiyo senedine alacaklı senedin yetkili hamilidir. Ciro yapılmamışsa yetkili hamil lehtardır.

Kambiyo senedinde borçlu, poliçede poliçeyi kabul eden muhatap, düzenleyen (keşideci), cirantalar, bunlar lehine aval verenler, araya girme suretiyle kabul edenler ve bunların yetkisiz temsilcileri; bonoda düzenleyen, cirantalar, bunlar lehine aval verenler ve bunların yetkisiz temsilcileri; çekte düzenleyen, cirantalar, bunlar lehine aval verenler ve bunların yetkisiz temsilcileridir.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte kambiyo senedinin aslının ve borçlu sayısı kadar onaylı örneğinin takip talebine eklenmesi zorunludur. Eğer takip konusu bir çekse ve çek bankaya ibraz edilmiş ve kısmen ödenmişse banka tarafından çekin ön ve arka yüzünün onaylı bir sureti hamile verilir, çek hamili bu fotokopi ile takip yapabilir.

Takip elektronik ortamda açılmışsa senet sisteme aktarılmış olsa bile en geç üç gün içinde kambiyo senedinin asılının yetkili icra dairesine teslim edilmesi gerekmektedir; aksi takdirde ödeme emri düzenlenmez.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi yapmak isteyen alacaklı, senedin aslı ile birlikte ödememe protestosu çekmesi gereken hallerde protestoyu da takip talebine eklemek zorundadır. Protesto takip talebine eklenmemişse ve daha sonra yargılama sırasında da sunulamamışsa icra mahkemesi re ’sen takibin iptaline karar verir.

Takip talebi ile kambiyo senedini ve varsa protesto evrakını alan icra müdürü takip talebinin unsurlarının tam olup olmadığını, senedin kambiyo senedi olup olmadığını, talepte bulunan kişinin bu yola başvurma hakkının olup olmadığını ve senedin vadesinin gelip gelmediğini incelemek zorundadır.

B. Ödeme Emri

Takip talebini ve kambiyo senedini inceleyen icra müdürü, senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse borçluya hemen kambiyo senedinin bir sureti ile beraber ödeme emri gönderir.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda ödeme emrinin unsurları genel haciz yolundan farklıdır. Ödeme emrinin unsurları:

  • Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç takip talebindeki kayıtlar,
  • Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesinin banka hesabına ödenmesi ihtarı,
  • Takibin dayanağı kambiyo senedi değilse borçlunun beş gün içinde icra mahkemesine şikayet yoluna gitmesi gerektiği,
  • Borçlu, kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasında ise beş gün içinde dilekçe ile icra mahkemesinde imzaya itiraz etmesi gerektiği aksi takdirde imzanın ona ait sayılacağı, imzayı haksız yere inkar ederse alacağın yüze onu oranında para cezasına mahkum edileceği, icra mahkemesinden itirazın kabulüne dair karar getirmezse takibe devam edileceği ve inkar tazminatına mahkum edileceği ihtarı,
  • Borçlu, borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya ertelendiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya icra dairesinin yetkisine itiraz etmek istiyorsa bunu beş gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi ve icra mahkemesinden itirazın kabulü ile ilgili karar getirmezse takibe devam edileceği ihtarı,
  • İtiraz edilmediği ve borcun ödenmediği takdirde on gün içinde, itiraz edilmiş ve reddedilmişse üç gün içinde mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik edileceği, gerçeğe aykırı beyanda bulunursa hapis cezasına mahkûm edileceği ihtarı,
  • Borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde itiraz etmezse on günlük ödeme süresi içinde borcu ödemek zorunda olduğu aksi takdirde itiraz edilmemişse alacaklının talebi ile mallarının haczedilebileceği ihtarı.

Kambiyo takibinde ödeme emrine itiraz ve ödeme emrine karşı şikâyet konularını bir sonraki yazımızda ele alacağız. Sonraki yazıyı okumak için buraya tıklamanız yeterli.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.