1. Ana Sayfa
 2. İcra Daireleri

İzmir İcra Dairesi Ulaşım ve Ödeme Bilgileri

İzmir İcra Dairesi Ulaşım ve Ödeme Bilgileri
+ - 3

İzmir İcra Dairesi ulaşım ve ödeme bilgilerini bu yazımızda ele alacağız. Ayrıca İzmir İcra Dairesi nerede? İzmir icra dairesi iban İzmir icra dairesi mesai saatleri gibi pek çok sorunun da yanıtını vereceğiz.

İzmir İcra Dairesi Nerede

İzmir icra dairesi nerede? Sorusunun yanıtını verelim. İzmir icra dairesi Karşıyaka’da bulunmaktadır. Toplu taşıma kullanılarak 1,2 ve 3 numaralı otobüsler ile İzmir İcra Dairesi’ne gidilebilir.

İzmir İcra Dairesi Ödeme Bilgileri

Sizler için İzmir icra dairesi iban numaralarını derledik:

İcra Dairesi-Emanet Kasa Hesabı-Harç ve Vergiler Hesabı-Cezaevi Yapı Pulu Hesabı-Şube

 1. 1.İcra Dairesi TR210001500158007290492986 TR560001500158007299328183 TR800001500158007300569933 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 2. 2.İcra Dairesi TR260001500158007290492993 TR580001500158007299328341 TR030001500158007300569961 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 3. 3.İcra Dairesi TR790001500158007290493009 TR220001500158007292739003 TR330001500158007296064450 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 4. 4.İcra Dairesi TR890001500158007290493023 TR450001500158007299328478 TR210001500158007300570025 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 5. 5.İcra Dairesi TR610001500158007290493042 TR100001500158007299328526 TR940001500158007300570069 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 6. 6.İcra Dairesi TR490001500158007290492288 TR720001500158007299328574 TR400001500158007300570071 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 7. 7.İcra Dairesi TR740001500158007290493196 TR420001500158007299328629 TR830001500158007300570073 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 8. 8.İcra Dairesi TR080001500158007290493414 TR900001500158007299328929 TR920001500158007296064455 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 9. 9.İcra Dairesi TR560001500158007290493423 TR650001500158007299328991 TR070001500158007300570083 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 10. 10.İcra Dairesi TR080001500158007290492250 TR890001500158007299329044 TR380001500158007296064457 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 11. 11.İcra Dairesi TR230001500158007290493435 TR280001500158007299329075 TR110001500158007296064458 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 12. 12.İcra Dairesi TR120001500158007290493439 TR420001500158007299329211 TR810001500158007296064459 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 13. 13.İcra Dairesi TR490001500158007290493452 TR230001500158007299329262 TR540001500158007296064460 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 14. 14.İcra Dairesi TR040001500158007290493486 TR860001500158007299329292 TR270001500158007296064461 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 15. 15.İcra Dairesi TR950001500158007290493497 TR830001500158007299329346 TR970001500158007296064462 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 16. 16.İcra Dairesi TR460001500158007290493506 TR580001500158007299329408 TR700001500158007296064463 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 17. 17.İcra Dairesi TR670001500158007290493516 TR680001500158007299329616 TR430001500158007296064464 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 18. 18.İcra Dairesi TR830001500158007290497690 TR730001500158007299329914 TR160001500158007296064465 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 19. 19.İcra Dairesi TR580001500158007290493581 TR860001500158007299330068 TR860001500158007296064466 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 20. 20.İcra Dairesi TR730001500158007290493602 TR090001500158007299330387 TR280001500158007300570093 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 21. 21.İcra Dairesi TR230001500158007290493629 TR790001500158007299330485 TR550001500158007300570092 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 22. 22.İcra Dairesi TR600001500158007290493642 TR090001500158007299330678 TR390001500158007300570089 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 23. 23.İcra Dairesi TR920001500158007290493648 TR070001500158007299330714 TR660001500158007300570088 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 24. 24.İcra Dairesi TR620001500158007296395765 TR250001500158007299330778 TR230001500158007300570086 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 25. 25.İcra Dairesi TR810001500158007296395811 TR750001500158007299330848 TR500001500158007300570085 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 26. 26.İcra Dairesi TR430001500158007297855181 TR770001500158007299331006 TR340001500158007300570082 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 27. 27.İcra Dairesi TR940001500158007299062204 TR210001500158007299331044 TR880001500158007300570080 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi
 28. 28.İcra Dairesi TR600001500158007299062234 TR190001500158007299331080 TR290001500158007300570075 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi

İflas Müdürlüğü TR270001500158007290496467 TR320001500158007296064468 TR030001500158007282847673 Vakıfbank İzmir Adliye Şubesi

İcra Dairesi Nedir?

İzmir icra dairesi, İcra ve İflas Kanunu’nu ilk olarak uygulamakla görevli olan bir kurumdur. Ayrıca icra teşkilatının en önemli parçası olan asıl icra organıdır.

İcra daireleri icra mahkemesi hakiminin devamlı gözetimi ve denetimli altındaysa da icra daireleri icra mahkemelerine bağlı değildir.

İcra daireleri bağımsızdır. Her makam veya daire ile doğrudan iletişime geçebilen icra dairelerinin, yaptığı her işlemin doğruluğunun ispatlanması için icra mahkemesinden onay veya görüş alma mecburiyeti yoktur.

Asliye mahkemelerinin tamamının yargı çerçevesinde gereken sayıda icra dairesi bulunur.  Her asliye hukuk mahkemesi etrafında çokça icra dairesi bulunsa da bu icra daireleri arasında iş bölümü geçerlidir. İcra daireleri, adli yargı adalet komisyonu başkanlığı tarafından dönüşümlü şekilde icra mahkemelerine bağlanırlar.

Her icra dairesi içerisinde icra dairesinin başına gerektiği kadar icra müdürü ve icra memuru bulunur. İcra müdürü, yardımcısı veya icra katiplerinden olası bir nedenle görev başında olmaması durumunda yokluğu mevcut kişilerin yerine adli yargı ve adalet komisyonu tarafından yazı işleri müdürü yahut zabit kâtibi atanır.

İcra ve İflas Kanunu hükümleri icra müdürüne yaptığı işlemlerin bazılarında herhangi bir inisiyatif yahut takdir yetkisi vermemiştir.

Bazı işlemlerde ise İcra ve İflas Kanun’u icra müdürüne takdir yetkisi tanımıştır. Fakat icra müdürü söz konusu takdir yetkisini kullanırken, bu taktir yetkisi ile verdiği karara gerekçe göstermek, ilgililerin menfaatini en iyi şekilde korumak ve ölçülü olmak zorundadır.

İcra dairesi, kendine verilen görevleri yerine getirirken, gereken durumlarda zor kullanma yetkisine de başvurabilir. Örnek vermek gerekirse borçlunun üstünü arayabilir, borçlunun evinin veya iş yerinin kapısını çilingir yardımı ile açabilir, gerekli durumlarda da icra dairesi kolluk kuvvetlerinden yardım talep edebilir. Kolluk kuvvetleri ise bu talebi reddedemez.

İzmir İcra Dairesinin Ana Görevleri

İcra takibini başlatma talebinde bulunan alacaklının, ilk olarak başvuruda bulunması gerekli olan yer icra dairesidir. Başka bir anlatımla kanuni olarak icra takipleri türlerinin tamamı icra dairesine başvuruda bulunularak başlatılır. İcra dairesinin bazı ana görevlerine örnekler vermek gerekirse:

-Borçlunun mallarını haczetmek.

-Borçluya ödeme yahut icra emrini iletmek.

-İcra takip talebini kabul etmek.

-Sıra cetvelini gerekli şekilde düzenlemek.

-Haczedilen malları ihale usulü ile satarak paraya çevirmek ve alacaklıya alacağınız teslim etmek.

-İcradan elde edilen gelir ile alacaklının alacağını teslim etmek.

-İhale usulü ile satışı gerçekleştirilen mallardan gelen geliri alacaklılar arasında alacak miktarı ile doğru orantılı olacak şekilde pay etmek.

-Alacak miktarının tamamını yahut bir kısmını teslim alamayan alacaklılara aciz belgesi düzenleyerek teslim etmek.

-İcra dairesi kendisine iletilen talepler ve yaptığı işlemleri bir tutanak ile kayıt altına alır.

-İcra tutanakları herkese açıktır yani alenidir.

-İcra tutanağı aksi ispat edilinceye kadar karinedir yani geçerlidir.

-İcra tutanaklarının aksi her türlü delil ile ispat edilebilir.

-İcra tutanakları bir hukuki işlemi belgelediği takdirde aksi ancak senetlerle ispat edilebilir.

-İcra dairelerine yapılan ödemelerin hiçbir şarta bağlı tutulmaması gerekir.

-İcra daireleri yalnız ödemelerin tamamını değil yapılan kısmi ödemeleri de kabul eder.

-Nakdi şekilde yapılacak olan ödemeler Adalet Bakanlığı’nca uygun görülerek belirlenen bankalarda belirlenen ve icra dairesi adına açılan hesaplara ödenir.

İcra Dairesinin Hukuki Sorumluluğu

İcra dairesinin hukuki sorumlulukları arasında, yönetimin tazminat sorumluluğu mevzu bahis olacaktır. Anlaşılacağı üzere icra ve iflas dairesi sorumlusu görevini yaparken kişilere zarar verecek olursa dava görevliye değil icra dairesinin bağlı bulunduğu Adalet Bakanlığının tüzel kişiliğine açılacaktır.

 

izmir adliyesi

İcra ile alakalı her şey için icrakurumu. İcrai ve Hukuki pek çok alanda bilgi almak için sitemize göz atınız. Konu ile alakalı olarak icra harç hesaplama kategorisine göz atmanızda fayda var. İcra Har. Hesaplama kategorisine ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Geoit - Reklam Alanı (Yazı Sonu)

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap

Yorumlar (3)

 1. 8 ay önce

  Çok yardımcı oldu valla elinize sağlık

 2. bu bilgilere ulaşmam gerekiyordu ve sayenizde ulaştım. gayet açık ve net anlatmışsınız. her şeyi anladım. teşekkürler yazı için.

 3. 7 ay önce

  Çok uğraştım bulamadım sitenize rastladım ve aradığım bilgiye ulaştım sağolun iyiki varsınız …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.