İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Dosya Takibi

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız İcra Takibi Nedir?
+ - 0

İlamsız İcra, alacaklının ilâm ya da ilâm niteliğinde bir belgeye bağlı olmayan para veya teminat alacağı için başvurabileceği takip yoludur. Beraberinde eğer alacaklı, borcun varlığına dair bir ilam bulunduruyorsa ilamsız takipte bulunduğu takdirde hakkın kötüye kullanılması sonucuna varılacaktır. Yargıtay’ın bu hususta kararı mevcuttur. Alacağın konusu şey, para veya teminat alacağı haricinde ise ilamsız İcraya başvurulamaz. Eğer alacağın konusu ilamsız İcraya konu olacak bir şey değilse, alacaklı dava açmak sureti ile bir ilam elde etmeli ve ilamlı İcraya başvurmalıdır. Örnek verecek olursak abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarında ilamlı İcra takibi yoluna gidilmesi gerekmektedir. Ancak ilamlı İcrada bir mahkeme kararı gerekirken ilamsız İcrada tam tersi bir mahkeme kararı gerekmeden borçlunun mallarına hukuken el koyma durumu olacaktır.  Bu sebeple İlamsız İcra hususunda, borçlu-alacaklı menfaat dengesi çok iyi ayarlanmalıdır.

İlamsız İcranın Aşamaları

İlamsız İcra Takibi bakımından sırasıyla izlenecek yollar kanunda belirtilmektedir. Öncelikli gereken, alacaklının yapacağı takip talebidir. Bunun beraberinde ise borçluya tebliğ edilen ödeme emri gelmektedir. Kendisine tebliğ edilen ödeme emrine riayet etmeyen borçlu hakkında haciz işlemi başlatılarak fiili haciz gerçekleşir ve elde edilen mallar açık arttırmada satılır. Bu uygulamada cebri İcra olarak adlandırılır. Alacaklı da alacağını bu bahsettiğimiz hiyerarşinin sonucunda elde etmiş olur. İlamsız İcra Takibi bakımından herhangi bir belge veya mahkeme kararına ihtiyaç duyulmamaktadır. Sadece alacaklı olduğunu iddia eden kişinin beyanı yeterli olacaktır. Uygulamada en çok merak edilen husus, boşanma davası sonucunda hâkimin hükmettiği ödenmeyen nafaka borcudur. Bu borç, ilamlı İcra takibinin konusunu oluşturur. İlamsız İcra için gereken şartları karşılamamaktadır.

İlamsız İcra Takibi Nerede Açılır?

İlamsız İcra Takibi başlatabilmek için İcra dairesine, borcun varlığını bildirerek takip talebinde bulunulması gerekmektedir. Alacaklının yapacağı bu talep sonrasında, borçluya ödeme emri tebliğ edilir. Tebligatı, borçlu aldığı andan itibaren takip süresi başlamış olacaktır. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu için ise, 7 gün içerisinde borca itiraz hakkı gündeme gelecektir.

İlamsız İcra Ödeme Emrine İtiraz İçin Gerekli Sebepler

İlamsız İcrada, borçlu olduğu iddia edilen kişiye İcra dairesi tarafından ödeme emri gönderilmektedir. Sadece, “Bu kişinin bana borcu var.” denilmesi sureti ile İlamsız İcra Takibi başlatılabilmektedir. Kanun koyucu, borçluyu savunmasız bırakmak istememiş, bu kadar kolay bir şekilde başlatılan takibe karşılık borçlunun itiraz alanını genişletmeye çalışmıştır. Ödeme emrine itiraz iki şekilde yapılacaktır. Bunlar;

1-İmzaya İtiraz:

Alacaklı olan kişi, adi bir senetten yola çıkarak İcra takibi başlatmış olabilir. Böyle bir durumda ise borçlu, senedin altındaki imzanın kendisine ait olmadığını söyleyerek imzaya itiraz edebilecektir. Borçlu, eğer imzaya itiraz yolunu seçecekse bunu çok açık ve net ileri sürmelidir. İmzaya itirazla beraber, herhangi bir çelişkiye mahal vermeyecek düzeyde itirazlar da ileriye sürülebilecektir.

2-Borca İtiraz:

Borca itiraz, imzaya yapılan itiraz dışında kalan tüm itirazlara verilen genel addır. Borçlu, borca itiraz ederken hiçbir neden bildirmek zorunda değildir. Ancak borca itiraz anında bir veya birkaç sebep ileri sürmüşse, bu sebeplerle bağlı kalacaktır. İlamsız İcrada borcun tamamına itiraz edileceği gibi bir kısmına da itiraz edilebilmektedir. Kısmi itiraz yapacak borçlu, kısmi itiraz yaptığını belirtmeli ve itiraz edeceği borcun miktarını da yine açıkça ileri sürmelidir. Aksi halde yaptığı itiraz bir sonuç doğurmayacak ve hiç itiraz edilmemiş sayılacaktır. Yapılan itiraz sonrasında ise borçtan kurtulma davası açılmalıdır. İlamsız İcrada görevli mahkeme ise İcra Mahkemeleridir.

ilamli ve ilamsiz icra nedir 900x450 1

Konuyla alakalı olarak icra dosya takibi kategorisine göz atmanızda fayda var. İcra dosya takibi hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap