İlamsız İcra Takibi Aşamaları Nelerdir?

Bilindiği üzere icra takip türleri farklı aşamalar ve işlemlerden geçmektedir. Fakat bu işlemler ise hemen hemen birbirlerine benzer olan niteliklerde hareket etmektedir. Örnek vermek gerekirse ipotek takibi konusunda da 100 madde sorulmaktadır. İlamsız icra takibinde de durum bu şekildedir. Sonuç olarak bütün icra takiplerinde de olduğu üzere ilamsız icra takibi aşamaları, süreçlerin doğru bir şekilde işleyebilmesi adına varlığını korumaktadır.

 

En fazla işlem yapılacak olan icra tabi türü kesinlikle ilamsız icra takibidir. Bundan dolayı ilamsız icra takibi aşamaları alacaklı olan kişinin ulaşılması gereken alacağına da en kısa vakitte kavuşmasını sağlamaktadır. Usulüne uygun bir biçimde yapılmayan ilamsız icra takibinin de borçlu bakımından itiraz yolu her zaman açıktır. Durum böyle olunca da takibin iptaline dek gidebilmektedir. İcra takibinin konusu ne olursa olsun işlem süreci aşağı yukarı birbirine benzerlik göstermektedir. Aşağıda belirtilen bilgiler ise ilamsız takibin açılış kısmında başlar, işlem sonuna dek devam eder.

 

İlamsız İcra Takibinin Aşamaları

1- İlamsız icra takibi açılır.

2- Borçlu ya da borçlulara ödeme emri gönderilir.

3- Ödeme emri tebligatları tebliğ olmaz, farklı nedenlerle geri iade gelebilir. Bu durumda ise posta tebligat yolu devreye girer;

  • Borçlu şahıs kişisi ise mernis adresine yeniden bir tebligat gönderilir. Mernis adresine gönderilecek olan bu tebligatların da iade gelmesi halinde Tebligat Kanunu 21. maddesine göre tekrardan ödeme emri tebligatı gönderilir.
  • Borçlu eğer ticari işletme konumunda ise Ticaret Sicil adreslerine yeniden tebligat gönderilir. Bu tebligatların da iade gelmesi halinde Tebligat Kanunu 35. maddesine göre tekrardan ödeme emri tebligatı gönderilir. Bu tebligat ise işyerinin cam tarafında yapıştırılacak şekilde tebliğ edilmiş sayılır.
  • Borçlunun Ticaret Sicil ve Mernis gibi resmi adresleri olmayabilir. Bu durumlarda borçlu şahıs ise Su, GSM, Elektrik aboneliklerinin sorgulanması istenir. Çıkan adresler yalnızca tek seferlik tebligat yapılmasına fırsat tanır. Cama yapıştırma ya da muhtara verme sureti ile tebliğ adına kullanılamaz. Yine tebliğ olmazsa da masraflı bir süreç durumundaki ilanen tebligat yolu seçilebilir.

4- Tebligat tebliğ olduktan hemen sonra borçlu kişinin 1 haftalık yasal süre zarfında itiraz etmesi ya da ödeme yapması beklenir.

  • Dosya borcunu tamamı ile ödenmek istenebilir. Bu süre zarfı içerisinde yapılacak olan ödemelerde ise icra vekalet ücretlerinde yasal olarak ¼ oranında bir indirim yapılır.
  • İlamsız icra takibine de itiraz edilebilir. İtiraz edilmesi halinde icra takibi tamamen durdurulacaktır. Ayrıca alacaklı kişinin açacağı davanın neticesinde de takibe devam edilmesi kararı alınana dek hiçbir biçimde işlem yapılmayacaktır.
  • İtiraz ve ödeme işlemleri adına verilecek olan süre zarfı içerisinde alacaklı kişi hiçbir biçimde haciz isteyemez.

5- Borçlu kişi 1 haftalık yasal süre zarfında herhangi bir harekette bulunmazsa ve tebligat parçaları dosyalara girdiyse haciz işlemlerine başlanabilir.

  • Banka hesaplarının haczinin talep edilerek de belirtilen bankalara bir haciz müzekkeresi gönderilebilir.
  • Mal varlığı sorgulama talepleri ile UYAP ortamında tapu, SGK ve araç kayıtları incelenebilir, tespiti durumunda ise gerekli haciz işlemleri uygulanabilir.