İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Dosya Takibi

İlamsız İcra ile Yapılabilecek Takipler

İlamsız İcra ile Yapılabilecek Takipler
+ - 2

1-Genel Haciz Yoluyla Takip:

İlamsız İcra denilince akla gelen ilk takip yolu budur. Bu yola başvuracak alacaklının, herhangi bir belgeye sahip olması gerekmez. Sadece alacaklı olduğu iddiası bu yola başvurmak için yeterli ve geçerlidir.

2-Kambiyo Senetlerine Haciz Yoluyla Takip:

Bu yol ile takip başlatılması için, alacaklının muhakkak bir kambiyo senete (bono, çek, poliçe) sahip olması gerekmektedir. Alacaklı bu belirtilen kambiyo senetlerinden birisine sahipse bu yol ile İcra takibi başlatabilir. Ancak alacaklının bu yol ile takip başlatma zorunluluğu yoktur. Genel İcra yolu ile takipte başlatma seçeneği mevcuttur. Bu yolun alacaklıya artısı, hızlı ve kısa olmasıdır fakat hangi yol ile takip başlatacağına dair son seçim yine alacaklıdadır.

3-Kiralanmış Gayrimenkullerin Tahliyesi:

Kira sözleşmeleri bakımından bir borç ilişkisi gündeme geldiği durumlarda kural, ilk önce Sulh Hukuk Mahkemesine dava açıp bir ilam elde etmek ve o elde edilen ilama dayanarak takip başlatmaktır. Ancak HMK m.4 uyarınca “Kiralanan taşınmazların, İlamsız İcra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere” bu kurala bir istisna getirilmiştir. Kanun hükmünde belirtilen bu istisnanın uygulanabilmesi için birtakım şartlar mevcuttur; Kira bedelinin ödenmemiş olması, geçerli ve yazılı bir tahliye taahhüdü bulunmasına rağmen zamanı geldiği zaman tahliyenin gerçekleştirilmemiş olması. Bu iki şarttan birisi eğer somut olayda bulunuyor ise, istisna madde hükmünden yararlanılabilecektir.

4-Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip:

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız İcrada mevcut alacak, taşınır veya taşınmaz rehni ile teminat altına alınmıştır.  Vade dolduğu zaman borç ifa edilmezse alacaklı, borca karşılık gösterilen rehnin paraya çevrilmesini İcra dairesinden isteyebilir. Alacaklı, rehnin paraya çevrilmesini ilamsız takiple isteyebilir. Örnek verecek olursak; kredi ile ev sahibi olduktan sonra, borcun ödenmemesi durumunda banka, verdiği krediye karşılık olan parayı alabilmek için İcra dairesine başvurarak evi sattırabilir. Eğer alacaklının mevcut alacağı bir belge ile ispatlanabiliyorsa, alacaklı ilamlı İcra takibi başlatmak durumundadır.

İlamsız İcra, rehinli alacaklar hususunda ise rehin paraya çevrilmesi yoluna başvurulmadan İcra ve iflas yoluna başvurulamaz. Eğer rehnin paraya çevrilme yoluna başvurmadan takip başlatılacak olursa, yapılan şikayet sonucu bu işlem iptal olacaktır.

İlamsız İcrada iptal için başvuru süresi ise sınırsızdır. Rehinli alacaklar hususunda ise rehin paraya çevrilmesi yoluna başvurulmadan İcra ve iflas yoluna başvurulamaz kuralının istisnaları bulunmaktadır. Bunlar;

-Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde,

-Kambiyo senedine bağlanan alacakların takibinde,

-İpotekle temin edilmiş faiz ve yıllık taksit alacaklarının takibinde

-Gemi üzerinde akdi veya kanuni rehin hakkı olan alacaklının tarafı olduğu takipte

Bu hususlarda kural uygulanmayacaktır.

İcra takibi ile ilgili daha çok bilgi için buraya tıklamanız yeterli.

0000137 lamsiz cra takibi nasil acilir 550

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap

Yorumlar (2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.