İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Dosya Takibi

İlamlı İcra Takibi Nedir?

İlamlı İcra Takibi Nedir?
+ - 3

1.İlamlı İcra Takibi Nedir?

Alacaklının elinde bir mahkeme kararının (ilam), mahkeme önünde yapılan sulh, kabul veya feragatin, hakem kararının, noter senedinin veya temyiz ve İlamlı İcra kefaletnamelerinin bulunduğu hallerde başvurulan takip yoludur.

İlam: Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belgedir.

Alacaklı elinde bulunan bu belge ile bir takip talebiyle İcra müdürlüğü nezrinde takip başlatabilir.

2.İlamlı İcra Takibinin Konusu

İlamlı İcra Takibinin konusu para alacağı, menkul teslimi, gayrimenkullerin tahliyesi, çocuk teslimi çocuk ile şahsi münasebet-görüştürme gibi konulardır.

İlamlı takipte kullanılabilecek belgeler:

-Mahkeme kararı

-Mahkeme önünde yapılan sulh, kabul veya feragat,

-Hakem kararı

-Noter senedi

-Temyiz ve İcra kefaletnameleri

İlamlı İcra Takibini başlatabilmek için kararın kesinleşmesi gerekmez. Bu kuralın istisnaları;

-Taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar,

-Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar,

-Bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmamasına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar,

-Menfi tespit davaları ve tazminat ilamları,

-Sayıştay ilamları.

Ayrıca yabancı mahkeme kararlarının tenfizi hakkındaki kararlar temyiz edilirse İcra durur.

icra dosyasi nasil kapanir 83098

3.Yetki, İtiraz, Zamanaşımı

İlamlı İcra takiplerinde yetki sorunu yoktur. Alacaklı istediği İcra dairesinden takibi başlatabilir. Borçlu yetkiye itiraz gibi hukuki savunmalarda bulunamaz. Yerleşim yerini değiştiren alacaklı, dosyanın bulunduğu yerleşim yerindeki İcra müdürlüğüne havalesini isteyebilir.

İlamlı İcra Takibinde, borç mahkeme kararı ile belirlendiği için, borca itiraz mümkün değildir. Öte yandan borçlunun diğer itirazları ile ilgili İcra mahkemelerinde dava açma hakkı her zaman saklıdır. Dava açabileceği hususlar;

-Zamanaşımı,

-İfa

-Temyiz

İlamlı İcra takiplerinde zamanaşımı 10 yıldır. 10 yıl süreyle hiçbir işlem yapılmayan İcra dosyaları kendiliğinden düşer.

4.Önemli Bilgiler

-İlamlı takiplerde yetki sorunu yoktur. İstediğiniz yerden İcra takibine koyabilirsiniz.

-İlamlı takiplerde peşin harç yoktur. Başvuru harcı, vekalet suret harcı ve tebligat masrafı vardır.

-Bazı ilamların İcraya konabilmesi için kesinleşmiş olması şarttır. Bu sebeple ilamı İcraya koymadan önce bu şartın sağlanıp sağlanmadığından emin olunuz.

-İlamlı İcra Takibinde ödeme emri değil, İcra emri gönderilir. İcra emri, ödeme emrinden daha güçlüdür.

-İtirazın iptali davası ilamında yer alan vekalet ücreti, yargılama gideri ve İcra inkar tazminatı gibi kalemlerin itiraza uğrayan dosyadan İcraya konulması gerekmez ancak asıl alacak kalemi itirazla duran dosyaya ibraz edilmelidir.

-İlamda her bir kalemde farklı bir faiz işletilmesi gerekebilir. Takip açılırken bu faizlere dikkat edilmelidir.

-Kararı İcraya koyarken İcra müdürlükleri kararın aslını görmek isteyebilir. Bu sebeple dosyaya kararın aslını, yoksa aslı gibidir örneğini koyunuz.

-Kararın kesinleşip kesinleşmeden takibe konulabilmesi ile ilgili çok dikkatli olunuz. Kesinleşmeden takibe koyduğunuz ilamlı takiplerin iptal edilmesi alacaklıyı zarara uğratabilir.

İlam borçlusu mahkemede kendisini vekille temsil ettirmişse, İcra emrinin vekile gönderilmesi gerekir. Tahliye, nafaka ve benzeri ilamlarda, İcra emrinin borçluya da gönderilmesi faydalı olacaktır.

-İlamda birden fazla borçlu varsa ve her biri borçtan müştereken sorumlu değilse, takip talebinde ve İcra emrinde her bir borçlunun borcun ne kadarından sorumlu oldukları ayrıca belirtilmelidir.

Ayrıca ilamsız icra hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap

Yorumlar (3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.