İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Bilgi

1.İhtiyati Haciz Nedir?

1.İhtiyati Haciz Nedir?
+ - 1

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz, para ve para ile ölçülebilecek teminat alacaklarına özgü icra takiplerinde alacaklının korunması ve takibin karşılıksız kalmaması için uygulanan geçici süreli bir hukuki korumadır. İcra ve İflas kanunun bazı maddelerinde düzenlenmiş olan bu koruma yolu ile borçlunun icra takibini başarısız hale getirmeye yönelik fiillerinin önüne geçmek amaçlanmaktadır. Alacaklı geçici olarak bir koruma altına girer ve borçlunun malvarlığına geçici olarak el konur.

İhtiyati Haczin Şartları

Mahkemeden ihtiyati haciz yolunun istenebilmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. İhtiyati haczin uygulanabilmesi için ilk ve en önemli şart, haczin konusunun para olmasıdır. Aranan ikinci şart ise söz konusu para borcunun rehinle teminat altına alınmamış olmasıdır. Son olarak istisnaları bulunmakla beraber mevzu bahis para borcunun muaccel yani vadesinin gelmiş yahut geçmiş olması gerekmektedir. Örnek olarak vadesi gelmemiş olan senet ihtiyati haczin konusu olamaz.

Borcun muaccel olması yani borcun vadesinin dolması şartının bazı durumlarda istisnaları bulunmaktadır. Borçlunun belirli bir yerleşim yeri yani belirli bir ikametgahı bulunmaması bu istisnalardan biridir. Ancak borçlu yalnız Türkiye’de yaşamamasından dolayı yerleşim yeri yani ikametgahı olmaması şartı gerçekleşmez. Biraz açmak gerekirse söz konusu borçlu yurt dışında yaşıyor ve ikametgâh adresi yurt dışında sabit bulunuyorsa alacaklı davada bu istisnai halden faydalanamaz.

İcra ve İflas Kanunu’nun iki yüz elli yedinci maddesinde geçmekte olan bir diğer istisnai halse borçlunun kaçması, borçlunun mallarını kaçırması yahut böyle bir mal kaçırma fiiline hazırlık içerisinde olması halidir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken borçlunun iradesinin bu kötü niyetleri fiiliyata dökmeye yönelik olup olmadığıdır. Örneğin borcu, alacaklılar alacaklarını temin edemesin amacıyla kendi mallarını herhangi bir yolla yok ederse Medeni Kanun’un üçüncü maddesi olan iyi niyet ilkesine aykırı hareket ettiği için bu davranışın sonucu olarak alacaklılar henüz vade gelmeden ihtiyati haciz talebinde bulunabilirler. Ancak borçlunun malvarlığı üzerindeki zararlar deprem, sel ve yangın gibi iradesinin dışındaki olaylar sebebi ile gelirse ihtiyati hacze sebep gösterilemez. Buradaki en önemli nokta malvarlığına gelen zararların borçlunun iradesi dahilinde gerçekleşmiş olmasıdır.

Vadesi gelmeyen borca istisnai hallerden birinin gerçekleşmesi sonucunda mahkemece ihtiyati haciz kararı verilirse, alacaklı bulunan kişinin alacağı muaccel hale gelir ve o an itibari ile İcra ve İflas kanunun iki yüz altmış dördüncü maddesinde belirtilmiş olan sürelere uyulması gerekmektedir. Aksi taktirde ilgili sürelerin geçmesi itibari ile kararın etkisi kendiliğinden düşer ve borç tekrar vadesi gelmemiş hale döner.

İhtiyati Tedbir ile İhtiyati Haczin Farkları

İhtiyati haciz, ihtiyati tedbirin altında özel bir tür olarak görülmektedir. Ancak amaç bakımından ihtiyati tedbirden ayrılmaktadır. İhtiyati haczin kurumunun kullanılma amacı teminat almaktır. Ancak ihtiyati tedbir kurumunun amacı teminat olabileceği gibi herhangi bir eda davranışı yahut yalnız koruma amacı da olabilmektedir. Yine ihtiyati haciz şeklinde alacağın konusu yalnızca para olabilmekteyken, ihtiyati tedbir hukuki korumaya konu niteliğinde olabilecek her türlü talep için verilebilmektedir. İhtiyati tedbir genel bir düzenleme statüsündedir. Diğer bir önemli bulunan fark ise ihtiyati haciz seveplerinin kanun ile sınırladırılmış olmasına rağmen ihtiyati tedbirin sebebi açısından kanunda hiçbir sınırlaması yoktur.

İhytiyati Haciz Talebi Nasıl Yapılır?

Eğer alacak davası açıldıktan sonra bu talep iletilecekse ihtiyati haczin talebi borcun davasına bakan mahkemeye yapılır. Alacak davası ile ilgili tüm detayları anlattığımız makaleye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İhtiyati haciz icra takibi mahkemece başlatılmadan yani mahkemeye hiç başvurmadan önce talep edilecekse de mahkemeden önce de talep edilebilmektedir. Ödeme emrine itiraz eedilmesi halinde ise itirazın iptali davası ve menfi tespit davası aşamalatından da ihtiyati haciz talep edilebilmektedir.

İhtiyati Haciz Hangi Mahkemeden Talep Edilir?

Alacak davası henüz açılmadanm önce ihtiyati haciz talebinde bulunulacak ise HMK’ya ilişkin maddelere göz attılası gerekir. Bu durumda alcağın miktarına bakılmaksızın söz konusu karardan dolayı asliye hukuk mahkemeleri ve asliye ticaret mahkemeleri görevlidir. Arabuluvuluk yoluna başvurulması gerekmemektedir. Ancak alacak kira ilişkilerinden dolayı kaynaklanıyorsa sulh hukuk mahkemelerine gidilmesi gereklidir. Özel bir durum olarak eğer alacaklının alacağı özel mahkemelerin görev alanına girmiş bir alacak ise ihtiyati tedbir kararı o mahkemeden talep edilmelidir.

ekin hukuk ihtiyati haciz 780x470 1

 

 

 

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.