İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Haberleri

İhtiyati Haciz Nedir ve Nasıl Oluşur?

İhtiyati Haciz Nedir ve Nasıl Oluşur?
+ - 0

İhtiyati haciz nedir sorusu birçok kişi tarafından sorulmaktadır. Bu haciz türünü kısaca anlatmak gerekirse, alacaklı kişi, bir alacağının belirlenen zamanda ödenmesine güvence sağlamak için, mahkemeye başvurarak, borçlunun mallarına geçici bir ihtiyat, yani geçici el koydurması durumudur. Bu haciz türü borçlunun, ilgili alacağı ödemesi konusunda güvence vermemesi veya ilgili kişinin mal kaçırması gibi potansiyel durumların engellenmesine yöneliktir.

İhtiyati Haciz Oluşması İçin Gereken Şart Nedir?

İhtiyati haciz uygulamasında gerekli şartlar şu şekildedir;

  • Borcun, para borcu olması.
  • Hacze konu olan borcun, vade zamanında yatırılmamış olması.

İcra ilanları: https://icrakurumu.com/icradan-arac-nasil-alinir/

Bu Türdeki Haciz Kararı Nasıl Alınmaktadır?

İhtiyati haciz kararı çıkarmak için ilk olarak alacaklı, borçlu kişinin yaşadığı yer mahkemesine dilekçe yoluyla başvurarak, borçlu kişiye ait mallara, ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep eder. Bu türdeki haciz kararı, yetkili mahkeme tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Ancak alacaklı kişi, alacağı ve haciz nedenleri hakkında mahkemeye deliller sunmakla yükümlüdür. Ayrıca mahkemenin bu kararı çıkarma zorunluluğu bulunmamaktadır. Mahkeme tarafından çıkarılan kararda aşağıda yer alan bilgiler yazılmaktadır.

  • Haciz olunacak eşyalar.
  • Haciz sebebi.
  • Haczin hangi belgelere dayanarak ve hangi orandaki alacak için uygulanacağı
  • Alacaklı kişi ve borçlunun ad, soyad ve ikamet yerleri
  • Alacaklının zararın tazmin edilmesiyle mükellef olduğu ve teminatının nelerden kaynaklandığı.
İhtiyati Haciz Nedir
İhtiyati Haciz Nedir

İhtiyati Haciz Masrafı Ne Kadardır?

Alacaklı tarafından, mahkemeye yapılan istek doğrultusunda, ihtiyati haciz kararı oluştuğunda, alacaklı kişinin, dava sonucunda haksız bulunma olasılığına karşılık gelecek şekilde %15 oranını geçmeyecek biçimde teminat alınır. Mahkemece tarafından belirlenecek olan teminat miktarının, belirtilecek olan hesaba yatırılması ilgili kararın uygulanmasını engelleyici nitelikte olacaktır.

İhtiyati Haciz Süresi Nedir?

Alacaklı kişi açısından, bu türdeki haciz kararının, mahkeme tarafından onaylanmasının ardından 10 günlük süre zarfı içerisinde yetkili daire tarafından kararın durdurulmasını talep etmesi gerekir. İlgili başvurunun yapılmaması taktirde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden geçersiz olacaktır.

İcradan Ev Alımı: https://icrakurumu.com/icradan-satilik-gayrimenkul-nasil-alinir/

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

Borçlu kişi, mahkemece verilen ihtiyati haciz kararı karşısında temyize gitme hakkına sahip değildir. Ancak borçlu, mahkeme tarafından çıkan kararın dayandığı nedenlere, mahkeme teminatı ve yetkisine karşı, kararın kendisine bildirilmesini takip eden yedi gün içerisinde, yetkili mahkemeye başvurma yolu ile itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, ihtiyati haciz kararı talep eden alacaklı, süreç sonunda haksız çıkarsa borçlu kişi veya kişilere uğrattığı zararlar nedeniyle de sorumlu hale gelecektir. Dolayısıyla bu durum nedeniyle borçlu taraf, alacaklı tarafa karşı tazminat davası açma hakkında sahip olacaktır.

İhtiyati Tedbirden Farkı Nedir?

İhtiyati tedbir, para haricindeki; taşınmazlar, haklar, taşınırlar hakkında alınırken, ihtiyati haciz ise sadece paranın söz konusu olduğu türdeki alacaklarda uygulanmaktadır.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap