İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Bilgi

İcraTek Nedir

İcraTek Nedir
+ - 0

İcraTek sistemi çevrim içi platformda yürütülen bir İcra otomasyonudur. İcraTek otomasyonu İcra hukuku alanında uygulamaların birleştirilmesi amacı ile avukatlar arasında İcra sistemi edinme bakımından fırsatların eşitliğini sağlamak amacı ile hazırlanan bir projedir. Projenin yapımını Türkiye Barolar Birliği üstlenmiştir.

İcraTek otomasyon projesinin ana amacı, Avukatlık mesleğinin olumlu yönde ilerlemesini sağlamak ve avukatların menfaatlerini korumaktır. Faaliyet gösteren bütün avukatların tek İcra programından ortak şartlar içerisinde yararlanmalarının sağlanması, programın kullanımının kolay olması, programı satın almanın avukatlara mali bir yük getirmemesi, İcra hukuku uygulamalarında birliğin sağlanması, gerek İcra uygulamalarında gerek İcra otomasyonunun yazılımlımdılar tarafından geliştirilirken ilgili kurumlarla iş birliği yapılabilmesi, otomasyonun avukatların UYAP sistemini kullandıkları kadar rahat kullanması ve alışkanlık haline getirmesi programın amaçları arasındadır.

Bir İcra programından beklenen öncelik sırasına göre İcra takibinin başlatılabilmesi için gerekli formların doldurulması, faiz, harç vb. hesaplamaların yapılması, dosya açıldıktan sonra da İcra dosyasının takibinin yapılması, takibin sonuçlanmasına kadar İcra dosyası ile ilgili verilerin girilmesi ve alınabilecek makul hukuki desteğin alınmasıdır.

İcra programlarının bu işlevleri de göz önüne alınarak TBB tarafından İcra Tek otomasyonu hazırlanmıştır. Bu ve benzeri otomasyonlar, İcra ve İcradan satılık gibi işlemleri oldukça kolaylaştırmakta.

İcra programlarının bu işlevine icra dairelerinin iş ve işlemlerini UYAP üzerinde gerçekleştirmeye başlamaları ile UYAP üzerinde kullanmaya uygun formatlarda belge ve örneklerin alınması da eklenmiştir. Gelişmelerle birlikte icra takibi işlemlerinin adliyeye gitmeye gerek kalmaksızın elektronik ortamda yapılabilmesi de bir icra otomasyon programı kullanımını zorunlu kılmıştır

İcraTek Nasıl Kullanılır?

İcraTek kendisine has özellikleri olan ve icra hukuku ile ilgili yapıyı pekiştirmiş, kolay öğrenilen ve kolay kullanılan programdır. Programın ana amacı, avukatlığa yeni başlayan kışilerin icra takipleri oluşturmasını kolaylaştırmak ve çabuklaştırmaksa da online bir icra programı ile tanışmak isteyen avukatlar da İcraTek ile çok daha fazlasını yapabilir. Bunun yanında tüm avukatlar İcraTek kullanarak avantajlarından faydalanabilirler. Bu kılavuz temel olarak bir işlev başvuru kılavuzudur. Fakat bunun yanında İcraTek‘ in önemli özellikleri ile icra hukuku ile ilgili konulardan bazılarının açıklamaları ile tamamlayıcı bazı bilgiler de içermektedir.

İcraTek Ne İşe Yarar?

İcraTek ile icra takibi hazırlayabilirsiniz. İcraTek avukatların icra takiplerini kolayca başlatabilmeleri için hazırlanmıştır. Ancak bunun yanında takibin hazırlanması ve açılmasından kapatılmasına kadar yapılacak tüm işlemlerle ilgili modülleri içermekte ve hatta takip kapatıldıktan sonra takiple ilgili verilerin arşiv amaçlı saklanması da İcraTek işlevleri arasında bulunmaktadır. İcraTek otomasyonunun işlevlerinden biraz bahsetmek gerekirse:indir

1.Tüm İcra Takibi Türleri Hazırlanabilir; İcraTek ile yasa ve yönetmelik gereği açılabilecek tüm takip türlerinde takip başlatabilirsiniz;

Taşınır Teslimine veya Taşınmaz Tahliye veya Teslimine İlişkin İcra Takibi, Çocuk Teslimi veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İcra takibi, Para Borcuna veya Teminat Verilmesine Veya Bir İşin Yapılmasına Veya Yapılmamasına, İrtifak Hakkının Veya Gemi Üzerindeki İntifa Hakkının Kaldırılmasına İlişkin İlamların Yerine Getirilmesine İlişkin İcra Takibi,

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi, Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı İcra Takibi, ; İlamsız İcra Takibi, Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra Takibi, ; İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibi, Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takip, İflas Yolu İle Adi Takip, Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Özgü İflas Yolu İle Yapılacak Takip, Adi Kiraya Ve Hasılat Kirasına Ait Takip, Yazılı Sözleşme İle Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Takibi, olmak üzere 13 tür takip İcraTek üzerinden hazırlanabilmektedir.

2.Sınırsız Sayıda Kayıt Girişi Yapılabilir; İcraTek ile sisteme girdiğiniz veri kayıtlarında hiçbir sınırlama getirilmemiştir. Avukatın edindiği İcraTek kullanım hakkı ait olduğu dönem boyunca sisteme sınırsız sayıda takip ve takiple ilgili işlemlere ilişkin veri girilebilmesini ve takiplerle ilgili arşiv kayıtlarının tutulmasını içermektedir. UYAP ile Uyumlu Belgeler Alınabilir; İcraTek Online İcra Otomasyonu UYAP ile uyumlu bir programdır. Sistem üzerinden yapacağınız tek işlemle UYAP dosyalarınız (.xml) ve (.udf) formatlarında alabilirsiniz. Gerek tek tek gerekse toplu olarak çıktılarınızı alıp takip işlemlerinizi yapabilirsiniz.

3.Tüm İcra Örnekleri Çıktıları Alınabilir; İcraTek yukarıda sayılan icra takip türlerinin her birine ilişkin takip talebi ve ödeme emirlerinin, harç hesabı sayfalarının, tebliğ zarflarının sistemden toplu ya da tek çıktı olarak alınması ya da bilgisayarınıza indirilmesi, istenirse Word dokumanı olarak alınarak üzerinde düzenleme yapılarak çıktı alınması gibi kullanıcının belirleyeceği şekillerde belge ve örnek almaya imkan sağlamaktadır.

4.Örnek Dilekçeler Alınabilir; İcraTek icra Hukuku ile ilgili talep dilekçeleri, İcra Müdürlüğü yazı örnekleri, İcra Müdürlüğü talimat yazı örnekleri, dava dilekçesi örnekleri, müvekkil-vekil yazışmalarına ilişkin düzenleme belgeleri makbuz vs. gibi çok çeşitli ve her zaman başvurabileceğiniz bir kaynak oluşturmuştur.

5.Mevzuata Ulaşılabilir; Özellikle İcra Hukuku ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin İcraTek başında çalışırken elinizin altında da bulunması düşüncesiyle İcraTek menüsüne icra hukuku ile ilgili mevzuat da eklenmiştir.

6.Raporlar Alınabilir; İcraTek üzerinden sisteme girilen her veriyle ilgili raporlama yapmanız mümkündür. Takip türüne göre, alacaklı ismine göre, borçlu ismine göre, icra müdürlüğüne göre, takip tarihine göre, tebliğ tarihine göre, tarih aralığına göre raporlar almanız yine icra takiplerinizle ilgili verileri raporlama yoluyla bir araya getirmeniz mümkündür. Oluşturduğunuz raporların çıktılarını da dilediğiniz formatta (.doc), (.xls), (.pdf) almanız mümkündür.

7.Takip ve İşlemlerinizle İlgili Notlar Alınabilir; İcraTek kullanıcıya her takip için ayrı ayrı not alma imkanı sunar. Not alınan konuya göre; icra takibinin hangi aşamasında olundunu, en son yapılan işlem ya da işlemleri ya da müvekkille ya da borçluyla en son yapılan görüşmeyi notlardan hatırlamak mümkündür. Bunun yanında notlara menülerden girişte çıkan ekranda “hatırlatma” ayarlanarak sistemin notu belli bir günde hatırlatılması da sağlanılabilir.

8.Haciz İşlemine Ait Kayıtlar Sistem Üzerinde Tutulabilir; İcraTek üzerinde haciz işlemine ilişkin bilgileri girebilir, haciz işlemiyle ilgili notlar ekleyebilir ve haciz ve satış işlemlerinizi sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

9.Satış İşlemlerine İlişkin Veriler Sisteme Kaydedilebilir; İcraTek üzerinde satışişlemine ilişkin bilgileri girebilir, satış işlemiyle ilgili notlar ekleyebilir ve satış işlemine ilişkin çıktıları sistem üzerinden alabilir, satış talebi ve arttırma işlemlerinizi sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

10.Takibe İlişkin Dava Kayıtları Sistem Üzerinde Tutulabilir; İcra takibi ile ilgili İcra Ceza ya da İcra Hukuk davalarının detay bilgileri, duruşma günleri ve davalarla ilgili tüm süreç İcraTek üzerine kaydedilerek takip edilebilir.

11.Tebligat Barkodları Sistem Üzerinden Sorgulanabilir; Borçlulara yapılan tebligatların sonuçları PTT web sayfasına otomatik yapılan bağlantıyla sorgulanabilir. Tebligat sonuçları sistem üzerine kaydedilebilir. Tebliğ tarihine göre, kesinleşme ve son ödeme tarihleri sistem tarafından gösterilir ve takip edilebilir

12.Dosya Gereği yapılan Tahsilatlar Sorgulanabilir, İcra takibi süresince yapılan tahsilatların sisteme kaydedilmesi, bakiye borcun hesaplanması, yeni tahsilatların girilmesi çok kolay adımlarla sistem üzerinden yapılabilir.

13.Taahhüt Kayıtları Tutulabilir; İcraTek ile borçlunun verdiği taahhüde ilişkin hesaplamaların yapılması, vade ve ödeme tutarlarının belirlenmesi, taahhüt tutanağı örneği, tutanağın düzenlenmesi, ödeme planına ilişkin çıktı alınması, ödemelerin takibi, yeni taahhüt girilmesi işlemleri yapılabilir.

14.Faiz Hesaplamaları Yapılabilir; İcraTek üzerinde takiplerden bağımsız olarak faiz hesabı yapabileceğiniz Faiz Hesaplama modülü bulunmaktadır. Bunun yanında standart faiz oranları ilgili tarih aralıklarıyla birlikte sisteme kaydedilmiştir. Sözleşmesel faiz ya da belirlenecek standart faiz dışındaki faiz oranları için de özel faiz ekranı oluşturulmuştur.

15.Tüm takip hesaplamaları Yapılabilir; İcraTek ile icra takibi ile ilgili tüm hesaplamalar yapılabilir. Takip hazırlanırken kısmi ödeme ve kademeli faiz hesapları, işlemiş faiz hesapları, harç hesapları, vekalet ücreti hesaplama, feragat halinde vekalet ücreti hesaplama, kira ve nafaka takiplerinde alacak ve faiz hesaplama, günün tarihinde ve girişi yapılacak herhangi bir günde dosya borcu hesaplamaları, taahhüt faiz ve vadeye göre ödeme tutarı hesaplamaları, müvekkil hesapları İcraTek ile yapılabilmektedir.

16.Sistemle İlgili Öneri ve Şikâyet ve Talepler İletilebilir, İcraTek programının tümü ya da belli modüllerle ilgili öneri, şikayet ya da taleplerinizi sistem üzerinden bize iletebilirsiniz. 18. Kısa Mesaj Gönderebilirsiniz; İcraTek çok kullanışlı ve kolay bir SMS hizmeti modülüne sahiptir.

Bu modülü icra takipleri dışında SMS ile bilgilendirme yapmak, SMS göndermek istediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. SMS modülü adres defteri oluşturma, kişi kaydetme, gruplar oluşturma gruplara toplu SMS gönderme, yazılan numaraya basit SMS gönderme gibi bu konudaki tüm ihtiyacı karşılar niteliktedir. Görüldüğü üzere, İcraTek kullanıcıya birçok yardım alanları ve imkânı sunmaktadır. Hızlı Erişim Menüsü bu özelliklere daha çabuk ulaşmanızı sağlayacaktır.

İcra ile ilgili her şey için icrakurumu.

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap