İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Bilgi

İcra Zamanaşımı Nedir? Süresi Ne Kadardır?

İcra Zamanaşımı Nedir? Süresi Ne Kadardır?
+ - 0

İcra zamanaşımı süresi ne kadar? Sorusu icra takibindeki en önemli sorulardan bir tanesidir. İcra takibine başlanmadan önce icra zamanaşımı süresini hem avukat hem de alacaklı dikkate almalıdır. Zamanaşımı süresinin dolması ile alacaklının hak kaybına uğraması olağandır.

Bu tarz hak kayıplarının önüne geçmek için mutlaka zamanaşımı sürelerine dikkat edilmesi ve bu süreler geçmeden gerekli işlemler gerçekleştirilmelidir. İcrada zamanaşımı süresi genel olarak belirlenmiştir. Fakat bu sürenin on yıl içerisinde yapılacak işlemler ile uzaması mümkündür. Bu sebeple her davada zamanaşımı süresinin hesaplanması değişkenlik göstermektedir.

İcra Hak Düşürücü Süreler

İcra Hukuku hukukun en karmaşık alanlarından bir tanesidir. Sürelerin en fazla önem arz ettiği alan İcra ve İflas Hukukudur. Bu sebeple sürelerin dolması durumunda geri dönüş hukukun diğer dallarına kıyasla çok daha zor durumdadır.

İcra hukukunda zamanaşımı sürelerinin en temeli ödeme emrine itiraz aşamasıdır. İcra takibini başlatmak amacı ile alacaklı icra dairesine başvuruda bulunur. Burada icra takip talebi yapılır. Bunun üzerine ise icra dairesi tarafından borçluya ödeme emri gönderilir.

Borçlu, ödeme emrine yedi gün içerisinde itiraz etmez ise ödeme emri kesinleşir. Ödeme emrinin kesinleşmesinin ardından haciz işlemleri başlatılır. Bu sebeple yedi günlük zaman zarfı hak düşürücü süredir. Ayrıca icra işlemlerine dair on yıllık süre zarfında herhangi bir işlem gerçekleşmezse icra işleminin konusu zamanaşımına uğrar.

İcra Takibinde Zamanaşımı

İcra takibini başlatan borçlunun hangi zaman zarfı içerisinde işlemleri tamamlayacağı bilinmektedir. Bu sebeple icra işlemleri dikkatli ve titizce yürütülmelidir. Zamanaşımı süreleri göz önünde bulundurulmalı, gerekli tüm önlemler önceden alınmalıdır.

İcra takibinde zamanaşımı süresinin uzunluğu açılan davalara ve yapılacak olan itirazlara göre değişkenlik gösterir. İcra takibine itiraz edilmesinin ardından hem borçlunun hem de alacaklının yapabileceği bazı işlemler bulunur. Alacaklı bu noktada itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali amacıyla mahkemeye başvuruda bulunabilir.

Bu işlemde icra mahkemeleri görevlidir. Aynı şekilde borçlu da icra takibine itiraz ederek icra takibinin kaldırılması için farklı yollara sapabilir. Bu tip davaların açılması için öncelikle yüzde yirmilik teminatın yatırılması gereklidir. Bu teminat bir şarttır. Bu sebeple teminat şartının yerine getirilmemesi durumunda dava reddedilecektir.

Teminatı yatıran tarafın haksız çıkması halinde alacaklı olduğunu iddia eden kişi hem teminat ücretini hem de istediği sonucu alamayabilir. Ancak teminatı yatıran kişi haklı çıkarsa ve icra takibi başarılı şekilde sonuçlanırsa teminatı yatıran kişi yani alacaklı teminatı geri alabilir. Haksız çıkan taraf için ise çeşitli müeyyideler öngörülmektedir.

İcra Takibi Kaç Yılda Düşer?

İcra takibinin düşme süresi on yıldır. Bu duruma yani icra takibinin düşmesine hukuki olarak, icra takibi davasının zamanaşımına uğraması denir. Altı bin doksan sekiz sayılı borçlar kanunu gereğince her alacak kanunda aksi bir hüküm ile belirtilmedikçe on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Ancak on yıllık zamanaşımı süresinin dolması ile icra takibinin düşebilmesi için oluşması gereken bazı şartlar bulunmaktadır.

Ayrıca alacaklının açtığı icra takibi davası için masrafların haricinde bazı harçları yatırması gerekmektedir. Eğer alacaklı davanın sürdüğü on yıllık süre içerisinde her yıl düzenli olarak bu masrafları karşılamaz ise icra takibi için zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Bu süre on yıl olduğunda yani on yıl boyunca bu masraflar karşılanmadığı taktirde icra takibi düşer.

İcra Takibi Ne Zaman Düşer?

İcra takibinde zamanaşımı süresi borçlar kanunu hükümlerince on sene olarak belirlenmiştir. Ancak on yıl içerisinde alacaklı tarafınca icra takibi yenilenirse bu on yıllık süreç baştan başlar. İcra takibi için toplam zamanaşımı süresi yirmi yıl olarak belirtilmiştir.

-Borçlar Kanunu’na göre borçlar on yıllık zamanaşımı süresinin sonunda zamanaşımına uğrar.

-Alacaklı taraf takibi yenilerse zamanaşımı süresi on yıl daha artarak yirmi yıla çıkar.

-Haczin düşüp düşmediği e-devlet otomasyonu üzerinden kontrol edilebilmektedir.

İcra Dosyaları Ne Zaman Tamamen Silinir?

İcra dosyalarında zamanaşımı on yıldır. İcra dosyanızın zamanaşımına uğrayıp uğramadığını e devlet sistemi üzerinden kontrol edebilirsiniz.

AAAAASN

İcrai ve hukuki pek çok konuda bilgi almak için sitemize göz atınız. Konuyla alakalı olan icra dosya takibi kategorisini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

 

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap