İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Hesaplama

İcra Vekalet Ücreti Hesaplama

İcra Vekalet Ücreti Hesaplama
+ - 0

İcra Vekalet ücreti, bu yazımızda iki farklı açıdan ele alınacaktır. Bir yandan noterde çeşitli vekaletnameleri çıkarabilmek için ödediğiniz ücretleri bir yandan da avukata ödenmesi gereken vekalet ücret miktarlarını ele alacağız. Gerek notere gerek avukata ödenecek bu ücretler, türüne ve yılına göre değişkenlik arz etmektedir.

İcra Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Burada değineceğimiz nokta icra takiplerinde avukatın alacağı yasal vekalet ücretinin asgari sınırları olacaktır. Belirteceğimiz rakamlar her yıl Resmî Gazetede güncellenerek ortaya konmaktadır. Biz de yazımız tarihi itibariyle 2021 yılı ücret tarifesine değineceğiz. Belirtilen rakamlar asgari sınırlar çizmektedir. Dolayısıyla bu rakamların altında bir vekalet ilişkisi söz konusu olmayacaktır. Tabi bu rakamlar dışında taraflar da aralarında sözleşmeden doğan vekalet ücreti belirleyebilecektir.

İcra Vekalet Ücreti Ne Kadar?

İcra ve İflas müdürlüklerindeki takip işlemleri için baştan sona kadar yapılan işlemlerin karşılığı olan yasal vekalet ücretleri, 2021 yılı için asgari olarak şu şekilde belirlenmiştir:

-Takip miktarı 4.800,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, 720,00 TL’dir. Fakat bu miktar, asıl alacağı geçemez.

-İlk 40.000,00 TL’lik kısım için %15. Sonra gelen 50.000,00 TL için %13. Sonraki 90.000,00 TL için %9,5. Sonra gelen 250.000,00 TL için %7. Sonraki 620.000,00 TL için %5. Sonra gelen 775.000,00 TL için %3,5. Sonraki 1.275.000,00 TL için %1,8. Sonra gelen 3.100.000,00 TL için %1 oranında vekalet ücreti belirlenir.

-Aciz belgesi, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu belgenin alınması halinde avukata tam ücret ödenir.

-İcra mahkemelerinde duruşma yapılması halinde, ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Bu mahkemelerde takip edilen işler için 840,00 TL vekalet ücreti takdir edilir. İcra mahkemelerindeki duruşmalı işler ve dava takibi içinse 1.360,00 TL vekalet ücreti vardır. İcra mahkemelerinde takip edilen ceza davaları için de 1.240,00 TL vekalet ücreti takdir edilir. Ancak bir istisna vardır ki; icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, yukarıda verilen oranlara göre hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.

-Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse belirlenen yasal vekalet ücretinin dörtte üçü takdir edilir. Nispi ücreti gerektiren işlerde bu hüküm uygulandığı gibi, maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

-İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı durumlarda; çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesinde avukatlık ücreti, 840,00 TL’dir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.

Noter Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Noterde çıkaracağınız vekalet ücreti miktarı; türüne, ne amaçla verildiğine göre ve birçok etmene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Vekaletname avukatlar için çıkartılabileceği gibi bir işlemi vekalet veren adına yapması için normal bir vatandaş için de çıkartılabilir. Vekaletname; araç satışı, ev satışı, arsa satışı, avukat, muhasebe vb. birçok işleme yönelik çıkarılabilir. Bu işlemler için noterden verilecek olan vekaletnameye binaen noterlikçe bir ücret tahsil edilir. İşte bu ücretler türüne göre değişkenlik göstermektedir. Bunun yanında, notere ödenecek bu ücretler her yıl zamlanmaktadır.

Araç Satış Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Araç alım satımları bildiğiniz üzere noter huzurunda resmi şekilde yapılmalıdır. Peki bu alım satım işlemi için ne kadar bir masraf ödenmelidir notere? Bu işlem için noter ödemeniz gereken ücret, 2021 yılı için yaklaşık olarak 275,00 TL’dir. Peki bu alım veya satım işlemi için başka birisini yetkilendirmek istiyorsanız, bunun için notere ödemeniz gereken vekaletname ücreti ne kadar? Bu şekilde bir vekaletname çıkarmanın ücreti de 2021 yılı için 192,00 TL’dir. Bu rakamlar konusunda daha net bilgiye işlemi yapacağınız noterlikten ulaşabilirsiniz.

Maktu Vekalet Ücreti Nedir?

Vekalet ücreti iki tiptir. Nispi olabileceği gibi maktu da olabilir. Nispi demek, oransal hesap yapılacak demektir. Yani dava konusu para miktarı veya dava konusu şeyin değeri üzerinden yüzdesel oran şeklinde hükmedilecek vekalet ücreti şeklindedir. Maktu vekalet ücretinde ise konusuna göre sabit bir miktar öngörülmüş olması söz konusudur. Her yıl TBB tarafından hazırlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen iş ve işlemlere karşılık hak kazanılan asgari vekalet ücreti miktarlarına göre ortaya konulacaktır.

Konu ile alakalı olarak icra hesaplama kategorimize göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

images 1

 

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap