İcra takip dosyası ne zaman düşer? İcra dosya takibinde zaman aşımı süreleri en çok merak edilen konulardan biridir. Bu konuyu hem vatandaşlar hem de avukatlar en ince detaylarına kadar bilmelidirler. İcra dosyaları zaman aşımı sürelerine takılan kişiler bazı hak kayıplarına uğrayabilirler. Bu olumsuz durumu yaşamamak için icra dosyalarının zaman aşımı süreleri çok iyi bilinmelidir. Bu icradosyalarının zaman aşımı süreleri dolmamalı, aktif kalmaları için yenileme işlemleri yapılmalıdır. İcra dosyalarında zamanaşımı süreleri genel olarak 10 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak bu 10 yıllık sürenin uzama ihtimali de bulunmaktadır. Bu yüzden bütün davalarda zaman aşımı süresi farklı şekillerde hesaplanmaktadır.

İcrada Hak Düşürücü Süreler

İcra takip dosyası ne zaman düşer? Hukuk biliminde en teknik alanlardan biri icra hukukudur. Sürelerin en çok önemli olduğu alan da icra hukuk alanıdır. Bu yüzden süreler konusunda ayrı bir ihtimam gösterilmelidir. Süreler önemsenmez ve kaçırılırsa geri dönüşü çok zor olur. İcra hukuku diğer hukuk dallarına göre daha yoğun olarak çalıştığı için işlemler daha uzun sürmektedir.

 

İcra hukuku alanında dikkat edilmesi gereken en temel süre ödeme emrine itiraz süresidir. İcra dosyası takibinin başlatılması için alacaklı taraf icra dairesine başvuru yapar.  Burada icra dosyası hazırlanır ve takibinin yapılması talep edilir. Bunun üzerine borçlu tarafa bir ödeme emri gönderilir. Eğer borçlu taraf bu ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmezse ödeme emri kesinleşir. Hemen ardından icra dairesi tarafından haciz işlemleri başlatılır. Bu yüzden ödeme emrindeki tanına 7 günlük süre hak düşürücü süre olarak belirlenmiştir. Bunun dışında icra dosyası üzerinde herhangi bir işlem yapılmazsa icraya konu olan işlem 10 sene içerisinde zaman aşımına uğrayacaktır. Zaman aşımına uğrayan icra dosyaları işlemden kaldırılır.

 

İcra Takibinde Zamanaşımı

İcra takip dosyası ne zaman düşer?  İcra takibi açan kişilerin icra işlemlerinin ne zaman tamamlanacağı ile ilgili bir fikri yoktur. Bu yüzden icra dosyalarının takibine ayrı bir özen gösterilmelidir. Süreler iyi takip edilmeli ve kaçırılmamalıdır. Kaçırmamak için tüm önlemler alınmalıdır. İcra takibinde sürecin uzunluğu hiç kimse tarafından kestirilemez. Süreler açılan davalara ve yapılan itirazlara göre uzayıp kısalabilmektedir.

 

İcra dosyasına itiraz edilmesi durumunda hem alacaklı tarafın hem de borçlu tarafın yapması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Alacaklı kişi itiraza tekrar itiraz edebilir. İtirazın iptal edilmesi için mahkemelere başvuruda bulunabilir.

 

Burada başvurulması gereken mahkeme icra mahkemeleridir. Aynı şekilde borçlu taraf da icra dosyası üzerindeki takibinin kaldırılabilmesi için farklı yollara başvurabilir. Bu tarz davalarda bir teminat yatırılması gerekmektedir. Teminat miktarı yaklaşık olarak toplam miktarın %20’si kadardır. Bu teminat dava koşulları arasındadır. Bu yüzden teminat tutarı yatırılmazsa davada eksik olarak görünecektir. Bu davanın reddedilmesi için geçerli bir sebeptir.

 

İcra Takip Türlerine Göre İşlemler

İcra takip dosyalarında tercih edilebilecek 3 farklı takip türü bulunmaktadır. İcra takip dosyalarında somut delillere göre seçilebilecek yollar değişkenlik gösterir. Bu icra takip türleri şu şekilde sıralanabilir;

 

  1. İlamsız icra takibi
  2. İlamlı icra takibi
  3. Kambiyo senetlerine özgü takip

 

Bu yolların hangisinin kullanılması gerektiği somut olaya bağlıdır. İlam kelime olarak mahkeme emrini ifade etmektedir. Söz konusu borç mahkeme emri ile doğmuşsa ilamlı icra dosyası takip yolu seçilmelidir.