İcra Takibini Yenileme Dilekçesi

İcra Müdürlüğü içerisinde yer alan herhangi bir dosyaya haciz talebinden sonra 1 sene içinde hiçbir işlem yapılmazsa eğer dosya kapatılmaktadır. Dosya bu tarzda ya da farklı şekillerde kapatılabilir. Bazen icra müdürlükleri hatalı bir şekilde de dosyaları kapatabilir. Bu nedenden dolayı İcra Müdürlüğüne yenileme talebinde bulunarak dosyalar tekrardan yenilenmektedir. Dosya yenilemeleri harçsız ve harçlı olabilmektedir.

 

Dosya Yenileme Talebi Dilekçe Örneği(Harçsız)

…………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:2018/3456…

Yukarıda dosya numarası belirtilen dosyanın hatalı olarak kapatılmasından dolayı dosyanın harçsız bir şekilde yenilenmesine karar verilmesini saygılarımızla dileriz ve isteriz. 28.02.2020

Alacaklı Vekili

Av. İbrahim Serhat Demircioğlu

 

Dosya Yenileme Talebi Dilekçe Örneği(Harçlı)

…………………..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:2017/1234…

Yukarıda dosya numarasını belirtilen dosyanın yenileme harcının belirlenmesini ve harcı yatırmamıza müteakip olan dosyanın da yenilenmesine karar verilmesini saygılarımızla dileriz ve isteriz. 15.05.2019

Alacaklı Vekili

Av. Furkan Kabak

İcra Takibi Nasıl Yenilenir?

Alacaklı ile borçlu arasında yer alan bir borcun ödenmemesi halinde, ilgici borcun tahsillerine yönelik olan uygulamalardan birisidir, icra takibi. İcra takibine de icra müdürlükleri aracılığı ile başlatılabilir. Taraflar arasında herhangi bir sözleşmeden doğan alacağını da ödenmemesi halinde alacaklı kişinin ilk olarak uygulayacağı hukuki yöntemdir. İcra takibi hukuki olarak uygulanan ilk ödeme yöntemi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Borcunu ödemesi adına bir ikaz ve hatırlatma nitelikleri taşıyan icra takibi, haciz ve ödeme emri işlemler öncesinde yer alan uyarılardır.

 

İcra takibinin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı istiyorsanız yazımızı okumaya devam etmelisiniz. Ödeme emrinde borçluya, borcunun miktarı, borcunun gerekçeleri, ödemesi gereken bütün giderler ve faizler açık bir şekilde belirtilir. Kendisine ulaşan ödeme emrine ise 7 günlük süre zarfı içinde borcunu ödemeyen ve itiraz etmeyen borçlu kişiler adına icra takibinin başlatılması söz konusu olacaktır.

 

İcra Takibi Nasıl Yenilenir?

İcra takibi için 3 farklı tür söz konusudur. Bunlar; ilamsız icra takibi kişilerin arasında olan bir belge ve sözleşmeye dayanılarak başlatılabilecek olan icra takibi türüdür. İlamlı icra takibi de mahkeme kararlarına istinaden başlatılacak olan icra takibidir.

 

Kambiyo senetlerine dayanan icra takibinde ise isminden de anlaşılacağı üzere bono ve çek police gibi değerli evraklardan doğan borçlar adına söz konusu icra takibi türüdür. İcra müdürlüğü nezdinde başlatılacak olan icra takibi süresince, borçlu kişine borcuna karşılık olarak hakları, malları ve eğer varsa üçüncü kişiler tarafından alacakları tespit edilerek bunlara ilişkin bazı hukuki süreçler yürütülür.

 

Ödeme emri sonrasında icra takibi aşamalarında da borçlarını ödemeyen kişinin belirlenen mallarına bir haciz işlemi uygulanır. Son olarak ise bu malların tamamı satılarak paraya çevrilir ve borç ödenir.

 

İcra Takibinin Düşmesi Zaman Aşımı

Alacaklının isteği üzerinde haciz taleplerinin vuku dair belirli bir vesika verilir. Bu verilecek olan vesika hiçbir resme ve harca tabi değildir. Haciz talebi kanuni müddet içerisinde yapılmaz ya da geri alındıktan sonra da bu müddet içerisinde yenilenmezse dosyalar muameleden kaldırılır.