İcra Takibinde Zamanaşımını Kesen İşlemler

İcra takibinde zamanaşımını kesen işlemler hem vatandaşların hem de avukatların çok iyi bilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Çünkü icra takibinde zamanaşımı sürelerinde takılan birçok vatandaş mağduriyete ve hak kaybına uğramaktadırlar.

İcrada Hak Düşürücü Süreler

İcra Hukuku hukuk doktrinindeki en teknik alanlardan bir tanesidir. Sürelerin en çok önem arz ettiği hukuk dalı icra hukuk dalıdır. Bu sebeple icra takibinde zamanaşımı sürelerinin kaçırılması durumunda geri dönmek diğer hukuk dalları ile kıyaslandığında çok daha külfetlidir.

 

İcra hukukundaki en temel sürelerden bir tanesi ödeme emrine yapılacak olan itiraz süresidir. İcra takibinin başlatılması için alacaklı taraf icra mahkemelerine başvuru yapar. Burada icra takibi talebi yapılır. Bu talebin üzerine borçlu tarafa bir tebligat ve ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrine itiraz etmek için tanınan süre 7 gündür. Gelen ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmeyen kişi ödeme emrini kabul etmiş sayılır. Daha sonra ödeme emri kesinleşir ve hacizi işlemleri başlatılır. Bu sebeple buradaki 7 günlük süre hak düşürücü süre olarak ifade edilmektedir. Ayrıca icra takip dosyalarında dosya üzerinde herhangi bir işlem yapılmazsa dosya zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan dosya mahzene gönderilir.

 

İcra Takibinde Zamanaşımı

İcra takip işlemleri başlatan kişilerin bu işlemleri ne kadar sürede tamamlayacakları net olarak bilinmemektedir. Bu sebeple dahil olunan icra dosyalarına özel bir ihtimam gösterilmelidir. Zamanaşımı sürelerine çok dikkat edilmeli, Bütün önlemler alınmalıdır. İcra takip dosyalarında yaşanan süreç uzunluğu davalara ve davalara yapılan itirazlara göre değişkenlik göstermektedir. İcra takip dosyasına itiraz edilmesi durumunda hem alacaklı tarafın hem de borçlu tarafın yapması gereken bazı işlemler vardır.

 

Alacaklı taraf yapılan itirazın iptali ya da itirazın kaldırılması için icra mahkemelerine başvuruda bulunabilir. Bu işlemlerin mutlaka icra mahkemelerinde yapılması gerekmektedir. Ay şekilde borçlu taraf icra takip dosyasının kapatılmasını talep etmek için farklı yollara başvurabilir. Bu tarz davalara %20 oranında bir teminatın yatırılması gerekmektedir. Bu yatırılan bir teminat dava şartı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle teminatın yatırılmaması ya da eksik yatırılması durumunda dava reddedilir.

 

İcra Takip Türlerine Göre İşlemler

İcra takip dosyalarında birden fazla icra takip türü bulunmaktadır. Yapılan icra takiplerinde olaya göre başvurulacak yollar değişkenlik göstermektedir. Türkiye’de uygulnan icra takip türleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. İlamsız icra takibi
  2. İlamlı icra takibi
  3. Kambiyo senetlerine özgü uygulanan icra takibi

İcra Takibi Kaç Yılda Düşer?

İcra takip dosyası 10 yılda düşer. Bu durum, icra takibinin zaman aşımına uğraması olarak ifade edilmektedir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu bünyesinde, her alacak kanunda aksi bir hüküm olmadığı müddetçe 10 yıllık bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Fakat 10 yıl içinde icra takibinin düşmesi için meydana gelmesi gereken bazı şartlar vardır.

Alacaklı tarafın açtığı icra takip davasının dosya masrafları için bazı gerekli harçlar yatırılması gerekmektedir.

İcra takibinde zaman aşımını kesen işlemler

İcra takibinde zaman aşımını kesen işlemler