İcra takibi kaç defa yenilenebilir? İcra dosyasının kapanabilmesi için icraya sebep olan borcun tamamen kapatılması gerekmektedir. İcra dosyasının kapanabilmesinin diğer yolu bu doğrultuda verieln sözlerin tutulması ve yerine getirilmesidir. İcra takibi iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar ilamlı ve ilamsız icra takipleridir. Her iki türde açılan icra dosyalarının kapanması için farklı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Temelde borcun detayları ile ilgili belirlenmesi gerekmektedir. Bunun ardından borcu olan kişinin icra dairelerine giderek borcunu ödemesi gerekmektedir. Borcunu tamamen kapattıktan sonra icra dosyaları kapanır.

 

İcra Takibine Başvurma

Alacaklı kişi herhangi bir nedenden dolayı borcunu tahsil edemezse icra takibine başvurabilir. İcra takibi avukatlı ve avukatsız olarak başlatılabilir. Masraf, faiz vekalet ücreti ve diğer harçlar borçlu kişinin ödeyecekleri ücretlerdir. Tahsil harçlarının belirlenmesinde ise farklı faktörler göz önünde bulundurulur. İcra dosyasının düşmesinin iki farklı yolu bulunmaktadır. İlk yol borçlu kişi icra dairesine borcunu ödemek için gider. İlgili görevliden kapak hesabının yapılmasını talep eder. Hesabı yapılan meblağa göre ödemesini yapar. Ödemesini yaptıktan sonra icra dosyasının kapanması mümkün hale gelir.

 

İcra Dosyası Açık Kalma Süresi

İcra takibi kaç defa yenilenebilir? İcra takip süreçlerinde yenileme zaman aşımı ve diğer süreler dikkate alınır ve takip gerçekleştirilir. Bu takip süreci alacaklı taraf açısından çok önemlidir. 1 yıl boyunca dosya üzerinde herhangi bir işlem yapılmazsa dosya işlemden kaldırılır. Yani icra dosyalarının işlemden kaldırılması için zaman aşım süresi 1 yıl 365 gündür.

 

Eğer alacaklı taraf dosyanın kapanmamasını istiyorsa dosyayı işleme yeniden koydurabilir. Bunun için icra takibi adına harçları ve diğer masrafları ödemesi gerekmektedir. İcra dosyaları açık olduğu halde bile binek araçlar için konan hacizlerde araç 1 sene içerisinde satılmazsa dosya işlemden kaldırılır ve haciz düşer. Gayrimenkul gibi taşınmaz mallar için belirlenen bu süre 2 yıldır. Gayrimenkul mallar üzerine konan hacizler 2 yıl süre ile satılmazsa haciz düşer ve dosya işlemden kaldırılır.

 

Dosyaların Açık Kalma Süresi

İCra dosyalarının açık kalma süreleri haciz konan malların satılıp satılmama durumlarına göre belirlenmektedir. Temel olarak dosya üzerinde 1 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa icra takip dosyası işlemden tamamen kaldırılır.

 

İcra Dosyası Kaç Yılda Düşer?

İcra dosyalarının düşme süresi yasalarla belirlenmiştir. Yani düşme süresi yasalarla belirlenen süreler için geçerlidir. Belirlenen zamanaşımı süresinin aşılması durumunda icra takip dosyası işlemden kaldırılacaktır. Ancak zaman aşımının yanında gerekli şartların da sağlanması gerekmektedir. Şartlar sağlandığı takdirde icra takibi düşecektir.

 

Bazı dosyalarda süre 20 yıl olarak belirlenmiştir. Bu 20 yıllık süreler kendi içerisinde farklı şartlara sahiptir. Öte yandan 1 yıl süresince dosya üzerinde herhangi bir işlem yapılmaması halinden dosya işlemden tamamen kaldırılır. İcra dosyalarının takibi avukatlı ya da avukatsız olarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca icra dosyalarının takibinde farklı yöntemler uygulanır. Bu yöntemlere göre icra dosya takibinde farklı sürelerden söz edebiliriz.

 

İcra dosyasının olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar bu bilgilere e-devlet üzerinden ulaşabilirler. E devlete TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama butonuna ‘’İcra Dosyası Sorgulama’’ yazılmalıdır. Bu sayfadan eğer haklarında bir icra dosyası açılmışsa dosyalarının durumunu öğrenebilirler.