İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Dosya Takibi

İcra Takibi Dilekçe Örneği

İcra Takibi Dilekçe Örneği
+ - 0

İcra Takibi dilekçe örneği sık sık kullanıcılar tarafından aranmaktadır. İcra müdürlüklerine yolumuz düştüğünde dilekçelerimizi usulüne uygun şekilde arz edebilmek için bu dilekçe örneklerine göz atmak durumunda kalıyoruz. İcra Dairelerine arz edeceğimiz dilekçeler ise dilekçe türlerine göre farklılık göstermekte. Sizin için hangi itiraz ve isteğe hangi dilekçenin yazılacağını ve bu dilekçelerin örneklerini derledik. İşte icra dilekçe örnekleri:

İcra Takip Talebi Dilekçesi

İlamlı icra takibi yahut ilamsız icra takibi fark etmeksizin icra takibinin tüm yoları alacaklı tarafından istenen ve ispatlanan bir alacağın varlığı üzerine alacaklının talebi ile başlar. Alacaklı icra dairesine takip talebini iletir ve genel haciz şeklinde icra takibi icra müdürlüğü tarafından başlatılır. Takip talebi esasen alacaklının hak ve alacaklarını geri alma isteğini ilettiği bir irade beyanıdır. Takip talebi taraf takip işlemlerinden bir tanesidir. Bu sebeple talik hallerinden birinde de takip talebinde bulunmak mümkündür.

Alacaklı sözlü, yazılı yahut elektronik ortam üzerinde de takip talebinde bulunabilmektedir Uygulamada yazılı takip talebi içerisinde genellikle matbu metinler kullanılır. Eğer talepte bulunmuş olan alacaklı isterse kanunda belirtilen şartları taşıyan bir metin hazırlayarak da alacağın takibi talebinde bulunabilir. Sözlü talep ise icra müdürüne yapılır. Talepte bulunacak alacağı olan kişi icra müdürüne gerekli bilgileri verir, icra müdürü bilgileri metne aktarır ve talep hem alacaklı hem de icra müdürü tarafından imzalanır. Avukatlar ise UYAP sistemi aracılığı ile icra takibi başlatabilir.

Takip talebinde bulunan alacaklının başvurma harcı, binde beş peşin harç ve posta giderleri gibi masrafları da takip talebi ile beraber icra dairesine peşin olarak ödemesi gereklidir.

İcra takip dilekçesi ise kanunda öngörülen şekil şartına uygun şekilde hazırlanmalıdır. İşte İcra takip dilekçesi örneği:

Örnek No:1

 

1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve

vekilinin adı, soyadı, vergi  kimlik numarası

ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı

ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği

yerleşim yerindeki adresi                                                        :

 

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,

soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı

tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası    :

 

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların,

adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri       :

 

4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla

tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı  ile

işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat

yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur

üzerinden talep edildiği ve faizi                                            :

 

5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan

bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu

rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş

veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı  ve

soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re-

hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,

soyadı, yerleşim yerindeki adresi                                         :

 

6-Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki belgeye

müstenit ise ilâm veya belgeyi veren makamın

adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti           :

 

7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi                          :

 

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,

çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı

değilse borcun sebebi                                          :

 

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği :

 

Yukarıdaki (            ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

 

(İİK m.8, 58)

 

    ……../……../……………

 Alacaklı veya Vekilinin

              İmzası

 

Takip Talebinde Bulunulmasının Sonuçları

-İlk olarak kanuna uygun şekilde takip talebinde bulunulmasının ardından icra müdürü tarafından borçluya ödeme emri gönderilir.

-Sonrasında İcra dairesini kendiliğinden takip talebinde bulunan alacaklıya, takipte bulunduğu dosya için ve verdiği belgelere ilişkin takip giderlerini içeren pulsuz bir belge verir.

-İcra ve İflas Kanunu hükümlerince belirlenmiş olan süreler alacaklının takip talebinde bulunması ile korunur.

İcra Takip talebinin tam tarihi hacze iştirak için oldukça önemlidir.

-Takip talebinde bulunulmasından sonra açılmış olan menfi tespit davası icra takibini durdurmaz. Eğer borçlunun açmış bulunduğu menfi tespit davası takip talebinden öce açılmış ise ihtiyati tedbir yoluyla haciz durdurulabilir.

-Takip talebinde bulunan alacaklı ilerinde dilerse takip talebinden vazgeçebilir. Bu durumda borçlunun rızası aranmaz, alacaklı tek taraflı olarak takibi durdurabilir. Ancak icra takibinden vazgeçmiş olan alacaklı vazgeçtiği adıma kadar tutan tahsil harçlarını karşılar.

-Aynı borçluya karşı aynı sebeplerle ikinci bir icra takibi başlatılamaz.

icra dosyasi kapatma dilekcesi ornegi

İcraya dair her şey için icrakurumu. İcrai ve hukuki alanda detaylı bilgi almak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Özellikle konuyla alakalı icra dosya takibi kısmına gö atmanızı öneririz.

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap