İcra takibi başlatma nasıl olur, soruları sık bir şekilde karşımıza çıkan konulardan birisidir. İcra takibi sürecinin başlatılabilmesi adına birtakım hukuki prosedürlerin de yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayı bu prosedürler ayrıntılı bir şekilde öğrenilmeli ve ayrıca buna göre de gerekli olan adımlar atılmalıdır.

 

İlk olarak icra takibinin ne tür olacağı belirlenmelidir. Çünkü günümüz içerisinde 3 farklı biçimde icra takibi gerçekleştirilmektedir. Bunlar ise aşağıdaki şekildeki gibidir:

  • İlamsız icra takibi
  • İlamlı icra takibi
  • Kambiyo senetlerine dayanan icra takibi şeklindedir.

Görmüş olduğumuz üç farklı icra türlerinden herhangi biri gerçekleşecek ise, o icra takiplerinin gerektirmiş olduğu belgelerin hazırlanması gerekir. Bununla beraber icra takibi için ilgili mercilere de teslim edilmesi gerekir. Böylece başvuru işlemleri tamamlanır ve icra takibinin başlatılması sağlanmış olur.

İcra Takibi Başlatmak İçin Hangi Mercilere Başvuru Yapılır?

İcra takibi başlatma işlemi adına gerekli olan bütün evrakların hazır olması gerekmektedir. Bununla beraber bu evraklarla birlikte icraya verilecek olan bireyin yerleşim yerinde yer alan icra müdürlüğüne de başvurulması gerekmektedir. Başvurunun kabul görmesi adına bu belgelerin dışında, takip talebi ve ödeme emri de hazırlanmış olmalıdır.

 

Bunlardan sonra icra tevzi bürolarına gidilerek, takip adına belirlenen para tutarına bağlı olarak da belirlenmiş olan harç tutarlarının ödenmesi gerekir. Bu tutar icra takibinin başlatmayı isteyen birey tarafından ödenmelidir. Sonrasında tevzi bürosu bireyi bir icra müdürlüğüne yönlendirir. Buraya ise hazırlanan belgeler genel olarak bırakılır ve karşı tarafa da ödeme emri gönderilebilmesi adına gerekli olan işlemler yapılır. Ödeme emrinde belirtilmekte olan süreç içerisinde istenen borcun ödenmemesi halinde, icra takibi kesinleşir.

 

İcra Takibi Başlatmak İçin Kimler Başvuru Yapabilir?

İcra takibinin başlatılabilmesi adına kişinin kendisi ya da avukatı ile ilgili yerlere gerekli olan evraklarla beraber başvuru yapabilir. Bununla beraber icra hukuku ayrıntılı bir süreç olduğundan dolayı bu konu hakkında uzman bir avukattan yardım alınması faydalı olacaktır. Hukuk bürolarında kullanılan bu işlemler ve icra takip programı çok daha pratik ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilir. Bu tarz programların sayesinde ise sıfır hata ile yapılacak olan işlemlerin aksaması tarzındaki problemler de ortaya çıkmaz. Böylece icra takip programlarının fiyatları hakkında da genel bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

İcra Takibine İtiraz Süresi Nedir?

İcra takibi başlatılırken bilinmesi gereken ayrıntılardan birisi de bu takiplere karşı yapılacak olan itirazların mümkün olmasıdır. Borçlu kişi icra takibine bir itirazda bulunmak istiyorsa, kişinin itirazı icra dairelerinde yazılı ya da sözlü olarak gerçekleştirilmelidir. Sözlü olarak yapılacak olan itiraz, tutanağa çevrilir. Yazılı olan itiraz da icra dairelerine teslim edilir.

 

İlamsız icra takibi ise söz konusu olduğu zaman itirazın ödeme emrinin borçlu kişiye tebliğ edilir. Bunun ardından ise 7 günlük süre zarfı içerisinde bunların yapılması gerekir. İtiraz söz konusu olduğu zaman icra takibi durdurulur. Bunun üzerine de alacaklı kişi isterse 6 ay içerisinde bir dava açabilir. Başlatılacak olan icra takibinin çeşidi ilamlı ise, borçlu kişinin ileri sürülen borçlara itiraz hakkı da söz konusu değildir.