1. Ana Sayfa
  2. İcra Haberleri

İcra Satışlarına Yönelik İhalenin Feshi Davası

İcra Satışlarına Yönelik İhalenin Feshi Davası
+ - 0

İhalenin feshi davası ile ihalelerde, icra yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek olan malların satışının usule uygun olacak biçimde gerçekleşmeyecek olması durumunda, şikayet yoluyla satış ihalesi iptal edilebilmektedir. Bu duruma ihalenin feshi denilmektedir. İhalenin feshine yönelik şartların oluşması durumunda, bu duruma yönelik dava açılacak iptal sağlanmaktadır.

İcra Satışları İçin İhalenin Feshi Sebepleri

Hazırlık aşamasındaki bir ihalenin fesih edilebilmesi için gerekli olan şartlar şu şekildedir;

  • İlanın, ilgili kişilere bildirilmemiş olması. Buna ek olarak, usule uygun olmayan bir bildirim de bu şart içerisine dahil olmaktadır. Ayrıca, bildirilmesi zorunlu kılınan ilanın, vekil yerine doğrudan asile tebliğ gönderilmesi de yine hazırlık aşaması fesih nedenleri oluşturur.
  • İcra yoluyla satışa yönelik belirlenen bedelin, iki yıldan daha eski olması.
  • Satış yapılmadan önce mal üzerindeki haczin kalkmış olması veya icraya yönelik takibin kaldırılması.
  • Taşınmazlara yönelik icra ihalelerinde, ihalenin ilan tarihi ile satış tarihleri arasında bir ay veya daha kısa süre bulunması.

İhalenin yapıldığı zaman itibariyle oluşan haklı fesih sebepleri ise şu şekildedir;

  • İlgili ihalenin, satış ilanında belirtilen mekandan farklı bir yerde gerçekleşmesi.
  • İlan edilen tarihten farklı bir zamanda gerçekleşmesi.
  • Satış işlemi esnasında tellal hazır bulundurulmayışı.
  • İcra ihalesindeki satış rakamının muhammen bedelin yüzde ellilik kısmıyla paraya dönüştürülmesi ve paylaştırmasına ilişkin masraf ve ücret miktarlarının karşılanamıyor olması.
İhalenin feshi davası
İhalenin feshi davası

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır?

İhalenin feshi davasının açılabilmesi için, icra ihalesi yapılan malları yönelik olarak şikayet yoluyla ihalenin feshi talep edilmelidir. Bu aşamanın ardından dava açılması mümkün olmaktadır. Davayı açmakla yetkili kişiler, ihale tarihinden yedi gün öncesine dek, şikayet yoluyla bu davanın açılmasını talep edebilirler. Ancak belirtmek gerekir ki; bazı istisna içeren durumlarda şikayet için belirlenen yedi günlük süre, usulsüzlüğün öğrenilme tarihinden itibaren başlamaktadır. Dolayısıyla, aşağıda belirtilen durumlar için yedi gün sınırlandırılması bulunmamaktadır.

  • Satışı içeren ilanın bildirilmemiş olması,
  • Satılan malın esaslı vasıflarının gerçeklik taşımıyor olması,
  • İhaleye fesat karıştırılması.

Her ne kadar bu şartlar sağlandığında yedi günlük süre sınırlaması bulunmuyor olsa da, şikayet süresi ihlalin tespitinden itibaren bir yıl olarak geçerlidir.

İlamlı icra: İlamlı icraya ilişkin bilgiler

Fesih Davası Kimler Tarafından Açılabilir?

Davanın İcra Mahkemesi’ne açılması gereklidir. Davanın kim tarafından açılabileceği, taşınır ve taşınmaz mallarda ayrı olarak belirtilmesi gereklidir. Bu bağlamda taşınmaz mallara yönelik satışlarda;

  • Alacaklı
  • Borçlu
  • Tapu sicilinde ismi bulunan ilgili kişiler
  • Pey sürmek suretiyle ihaleye dahil olanlar.

Taşınır mallara yönelik satışlarda ise;

  • Alacaklı
  • Borçlu
  • Pey sürmek suretiyle ihaleye dahil olan kişiler.

Geoit - Reklam Alanı (Yazı Sonu)

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap