Bugün sizlere icra kurumu ekibi olarak icra satışı nedir, icra satışında süreç nasıl işlemektedir gibi konulara değineceğiz.

Borcunu ödemeyen kişilerin icra ve iflas hukuku kurallarına göre mallarına el koyulmaktadır. Sonraki süreç içerisinde el koyulan bu malların devlet eli ile satışının yapılmasına icra satışı (cebri satış) denir.

İcra Satışı Süreç Nasıl İşlemektedir?

Öncelikle, alacaklı, borcun ödenememesi durumunda mahkemeye başvurur. Mahkeme kararını takiben yedi gün içerisinde borcun ödenmesi gerekmektedir. Bu yedi günlük süreç içerisinde borcun ödenmemesi durumunda kişiye cebri icranın uygulanacağı bildirilir. Borçlu uygun görürse bu on günlük süreç içerisinde itirazda bulunabilir.

Herhangi bir itirazda bulunulmaması, itirazın geçerli kabul edilmemesi yada borcun ödenmemesi gibi durumlar ortaya çıkarsa bu sefer icra süreci devam eder. Sonraki süreç içerisinde borçludan mal bildiriminde bulunulması talep edilir.

Tam bu noktada, borçlu mal bildirimini olduğu gibi yapmalıdır. Eksik mal bildiriminde bulunan yada hiç bulunmayan kişiler için hapis cezası uygulanmaktadır.

Cebri Satış | İcra Satışı

İcranın bir sonraki sürecinde ise borçlu kişinin yada kurumun söz konusu gayrimenkullerine el koyulmaktadır. Bunun ardından da cebri satış işlemi gerçekleştirilir. Bu noktadan sonra satış yapılırken borçlunun izni aranmadan satış süreci devam eder.

Cebri Satış Nasıl Yapılır

icra satis

icra-satis

Kişinin mal bildiriminde belirttiği ve el koyulan gayrimenkulleri icra daireleri tarafından satılır. Burada ilana çıkılmakta ve açık artırma usulü ile en yüksek teklifi verene satışı yapılmaktadır. Bu icra satışı ile gayrimenkul alan yeni sahipler için tapuya tescilin tamamlanması için bazı belgeleri getirmesi gerekmektedir.

İcra Satışı Nasıl Durdurulur

Gayrimenkulünüzün değerinden daha ucuza satıldığını düşünüyorsanız bir avukatlık bürosu ile iletişim kurarak itiraz da bulunabilirsiniz. Bunun dışında icra satışı biraz önce de altını çizdiğimiz üzere bir süreç dahilinde ilerlemektedir. Bu sürece göre gayrimenkulün belirlenmesi, borcun ve mahkeme kararının bildirilmesi, itiraz süresinin tamamlanması ve varsa itirazın değerlendirmeye alınması gibi oldukça uzun bir süreç işlemektedir. Tüm bu süreç içerisinde borcu ödeyip icraya gerekli talepte bulunamadıysanız icra satışı işlemi başlar. Bu süreç dahilinde borçlu yalnız biraz önce belirttiğimiz şekliyle itiraz da bulunabilir. Bunun dışında icra satışını borçlunun durdurması mümkün olmamaktadır. Ayrıca diğer tüm konularda olduğu gibi e-devlet aracılığı ile de icra satışlarını takip edebilirsiniz. Kaynak link : https://esatis.uyap.gov.tr/main/esatis/giris.jsp

İcra Satışında Gayrimenkul İhalesi Nasıl Yapılır?

İcra satışın da satış işlemleri arasında en sık tercih edilen yöntemlerden biri olan gayrimenkul satışı, kanunlarımıza göre belirlenen iki farklı ihale gününde gerçekleştirilmektedir -bu belirli sürelerde değişiklik gösterebilmektedir-. Bu icra satışı doğrultusun da ilk olarak belirlenen ihale gününde icra açık arttırma usulü ile satışı gerçekleştirilecek taşınmaz, ancak kıymet takdir raporunda belirtilen değerin %60’ı ve satış masrafları toplamına satılabilmektedir. Bunun yanında 2. satış gününde ise gayrimenkul için kıymet takdir raporu ile biçilen değerin %40’ı ve satış masrafları toplamına yani hepsine satılabilmektedir.

İcra kurumu olarak bahsettiğimiz icra satışı konulu makalemizde aklınıza takılan soruları bizlere yorum veya iletişim kısmından bilgi verebilirsiniz.