İcra Ne Kadar Sürede Zaman Aşımına Uğrar?

İcra takibi konusunda zamanaşımı sürelerin hem vatandaşların hem de avukatların bilmesi gereken önemli bir konudur. Zamanaşımı sürelerine takılan kişilerin pek çok hak kaybına da uğraması mümkündür.

 

Bu durumun önüne geçebilmek adına zamanaşımı süreleri bilinmelidir. Bu süreler asla geçirilmemeli ya da yenileme işlemlerinin tamamı yapılmalıdır. İcra konusunda zamanaşımı süreleri genel olarak belirlenmiştir. Fakat bu süre zarfı 10 sene içinde yapılacak olan işlemlerle beraber uzayabilmektedir. Bu sebepten dolayı da herhangi bir davada zamanaşımı sürelerinin hesaplaması farklılık gösterebilmektedir.

 

İcrada Hak Düşürücü Süreler

İcra Hukuku hukuk içerisinde en teknik alanlardan biridir. Sürelerin en fazla önem arz etmek olan alanıdır, icra hukuku. Bu yüzden dolayı sürelerin kaçırılması durumunda geri dönüş farklı hukuk dallarına kıyasla çok daha fazla zordur.

 

İcra Hukuku içerisinde sürelerin en temeli de ödeme emirlerine itirazdır. İcra takibinin başlaması adına alacaklı icra dairelerine başvuruda bulunur. Burada icranın takip talebi yapılır. Bunun üzerinde borçlu kişiye ödeme emri gönderilir.

 

Ödeme emrine 7 günlük süre zarfı içinde itiraz etmeyen borçlu kişinin emri kesinleşir ve ayrıca haciz işlemlerine de başlanır. Bu sebepten dolayı 7 günlük süre zarfı hak düşürücü bir süredir. Ayrıca icra işlemlerine ait herhangi bir gelişme de yaşanmazsa icra konularının işlemleri 10 sene içerisinde zamanaşımına uğrayacaktır.

 

İcra Takibinde Zamanaşımı

İcra takibi açan bireylerin işlemleri hangi vakit içinde tamamlayacağı bilinmemektedir. Bu sebepten dolayı icra konuları işlemle ilgili olmalıdır. Süreler kaçırılmamalı ve bütün önlemler alınmalıdır. İcra takibi konusunda sürecin uzunluğu yapılan itirazlara ve açılan davalara göre de farklılık göstermektedir. İcra takibine bir itirazda bulunulması durumunda, hem alacaklının hem de borçlu olan kişinin yapabileceği bazı işlemler bulunmaktadır. Alacaklı itirazın iptali ya da itirazın kaldırılması için mahkemelere başvuruda bulunabilir.

 

Bu işlemde ise İcra Mahkemeleri görevli olacaktır. Aynı şekilde borçlu kişi de icra takibinin kaldırılması adına farklı yollara başvurabilir. Bu tarz davalarda %20’lik teminatın da yatırılması gerekmektedir. Bu teminat davanın bir şartı olarak görülmektedir. Bu yüzden dolayı teminat şartının eksik olması durumunda dava reddedilecektir.

 

Teminatı yatıran kısmın haksız çıkması durumunda hem istediği talebe ulaşamaması hem de teminat ücretini alamaması gibi durumlar doğacaktır. Eğer ki teminatı yatıran kısım haklı çıkarsa eğer teminatını alabilecektir. Haksız çıkan kısım adına da farklı tazminatlar öngörülmektedir.

 

İcra Takip Türlerine Göre İşlemler

İcra takibi konusunda birden çok takip türü bulunmaktadır. İcra takiplerinde somut olayla kıyasla başvurulacak yollar farklılık göstermektedir. İcra takip türleri ise aşağıdaki şekildeki gibi sıralanabilir:

  • İlamlı icra
  • İlamsız icra
  • Kambiyo senetlerine özgü takip

Bu yolların kullanılabilmesi için somut olaylar önemlidir. İlam mahkeme emrine manasına gelmektedir. Söz konusu olan borcun mahkeme emri neticesinde doğmuş olmasında da ilamlı icra etkili olacaktır. Aksi halde ise ilamsız icra tercih edilir. Ayrıca poliçe, bono ve çek için kambiyo senetlerine özgü olan takip yolu öngörülmüştür. Bu takip çeşitlerine göre de işlemler kısalmakta ve uzamaktadır. Bunun üstüne zamanaşımı sürelerinde de farklılık olacaktır.