Adat Bakanlığı tarafından İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Müdür alımı ilanları açıklanmıştı. Lakin bazı adayların başvuru tarihlerini kaçırdığını belirtmesi üzerine son başvuru tarihi olan 15 Ekim’in kaçırılmaması gerekmektedir. İcra Müdür Yardımcısı Son Başvurusu 15 ekim olarak açıklandı.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar 337,50 TL olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırdıktan sonra sınava girmeye hak kazanacaklardır.

İcra Müdür Yardımcısı Sınav Detayları

Adalet Bakanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 1100 adet icra Müdür ve icra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacağı açıklanmıştı.  Yazılı sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım 2020 Pazar günü bazı belirtilen sınav merkezlerinde yapılacağı açıklanmıştı. O merkezler şöyle:

 • 250 Erzurum
 • 270 Gaziantep
 • 341 İstanbul – 1 ( Kadıköy/Maltepe/Ataşehir),
 • 343 İstanbul – 2 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer),
 • 352 İzmir
 • 380 Kayseri
 • 420 Konya
 • 440 Malatya
 • 550 Samsun
 • 610 Trabzon
 • 650 Van

İcra Müdür ve Yardımcısı İçin Gerekenler

Sınav, saat 13:45’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 13:30 dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için icra daireleri için önem taşıyan icra Müdür ve Yardımcıları ile icra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen şartlar bulunur. Bunlar :

 •  Türk vatandaşı olmak,
 • Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1985 ve daha sonra olanlar)
 • Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
 •  Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 •  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 •  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.
İcra müdür yardımcısı son başvuru tarihi 15 ekim

İcra müdür yardımcısı son başvuru tarihi 15 ekim

İcra Müdür Yardımcısı Mülakat Belgeleri

Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde( http://www.adalet.gov.tr ) ilanından itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’na getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Belgeler ise şöyledir:

 • Diploma
  iki adet biometrik fotoğraf
  Mal bildirimi belgesi
 • Adalet Bakanlığı sitesinden ( http://www.adalet.gov.tr ) “İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Bilgi Formu”
 • İki adet olmak üzere “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”, (yine adalet bakanlığı sitesinden
 • Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı belge

Son olarak yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kur’a ile yapılacak olup Adalet Bakanlığı tarafından kur’a bilgileri açıklanacaktır. İcra müdür yardımcısı icra haberleri kısmında olup sınav detayları da buradan paylaşılacaktır.