İcra Hesaplama

İcra Hesaplama

İcra Vekalet Ücreti Hesaplama

23/02/2022

İcra Vekalet ücreti, bu yazımızda iki farklı açıdan ele alınacaktır. Bir yandan noterde çeşitli vekaletnameleri çıkarabilmek için ödediğiniz ücretleri bir yandan da avukata ödenmesi gereken…

İcra Hesaplama

1.İcra Harç Hesaplama

23/02/2022

İcra Harç Hesaplama İcra harcı alacaklının alacağını alamadığı durumlarda başlattığı icra takibinin, masraflarını ilk olarak karşıladığı bir yoldur. Aynı zamanda bu masraflar icra takibinin başarı…

İcra Hesaplama

İcra Masraf Hesaplama

17/02/2022

İcra Masraf Hesaplama Bu yazımızda günümüzde çokça araştırılan icra masraf hesaplama konusundan bahsedeceğiz. Alacak sahibi olan kişiler, kurumlar yahut kuruluşlar alacaklarını devlet gücü ile tahsil…

İcra Hesaplama

İcra Borcu Taksitlendirme

17/02/2022

İcra borcu taksitlendirme ödenmesi, bazı durumlarda vuku bulabilmektedir. Kendisine karşı icra takibi başlatılan borçlu, borcunu kabul etmesine ve ödemek istemesine rağmen, borcun tamamını tek seferde ödeme…

İcra Hesaplama

İcra Borcu Yapılandırma İşlemi

17/02/2022

İcra borcu yapılandırma işlemi için borcun taksitlendirilmesi talep edilmelidir. Bu kapsamda borca ilişkin takip ikamet adresindeki icra dairesi tarafından yürütülüyorsa; bu adrese taksitlendirme talebini dile getiren…

İcra Hesaplama

İcra Faiz Oranları

27/01/2022

İcra Faiz Oranları Günümüz şahsi ve ticari ilişkilerinden şirketler ve şahıslar arasında pek çok alacak ve borç ilişkisi kurulmaktadır. Fakat pek çok alacaklı kişinin de…

İcra Hesaplama

İcra Dosyası Her Yıl Yenilenmezse Ne Olur?

27/01/2022

İcra Dosyası Her Yıl Yenilenmezse Ne Olur? Sık bir şekilde sorulmakta olan sorulan sorulardan biri de icra dosyalarının tam olarak ne şekilde kapanacağıdır. Bunun en…

İcra Hesaplama

İlamlı İcra Takibi Nedir

27/01/2022

İlamlı İcra Takibi Nedir İcra takibi işlemleri mevzubahis olduğunda ister istemez ilamlı icra takibi nedir sorunun yanıtı birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Çünkü icra takibi işlemleri…

İcra Hesaplama

İcra Takibinde İtirazın İptali

27/01/2022

İcra Takibinde İtirazın İptali İcra takibinde itirazın iptali davası ile borçlu tarafın talep etmesi ile duran icra takibinin devam etmesi için açılır. Dava alacaklı tarafından…