İcra Harç Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İcra harç hesaplaması nasıl yapılır? Alacaklı kişilerin alacakları borç miktarını borçlu kişiden tahsil edememeleri durumunda devlet bu konuya el atmaktadır. Devlet bu konuda alacaklı kişiye yardımcı olur ve borçlu kişiden devlet eli ile borcu teslim alır.

 

İcra ile ilgili bütün hesaplar, durumlar devlet kurumlarından icra müdürlükleri içerisinde yapılmaktadır. Alacaklı olan kişilerin alacaklarını tahsil edememesi durumunda yetkili icra müdürlüklerine başvurması gereklidir. Bu sayede borçlu kişiye karşı bir icra takibi başlatılır. İcra takibi başlatılırken kurum içerisinde yer alan birtakım prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Alacaklı olan kişi öncelikle bir avukat aracılığı ile veya bireysel olarak icra müdürlüğüne başvurmalıdır. Başvuru ile birlikte oluşturulan takip talebi sonucunda icra müdürlüğünce bir ödeme emri düzenlenir. Düzenlenen takip talebi bildirisi borçlu kişiye tebliğ edilir. İcra takibinin kesinleşmesi ile birlikte de alınacak miktar borçlu kişiden tahsil edilmektedir.

 

Alacaklı kişinin icra müdürlüğünde bir icra takibi başlatması ve devam etmesi için harçları ödemesi gerekmektedir. Başvurma harcının miktarı da aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

 

İcraya Başvurma Harcı

İcraya başvurma harcı hesaplanırken 2 farklı durum kullanılmaktadır. Müdürlük içerisinde kesin olarak başvurma harç tutarını öğrenmeniz mümkündür.

 

 1. Değeri belli olmayan icra takipleri için icranın yerine getirilmesi için gereken harç.
 2. Değeri belli olan icra takiplerinde icranın yerine getirilmesi için gereken harç değer üzerinden hesaplanmaktadır. Değer üzerinden hesaplanan harç şu şekilde hesaplanmaktadır:
 • Ödeme ya da icra emrinin başlatılmasına üzerine haciz işleminden önce ödenen paraların %4.55’i alınır.
 • Haciz işleminden sonra ya da satış işleminden önce ödenen paraların %9.10’u alınır.
 • Haciz edilen ya da rehin alınan malların satıldıktan sonra paraya çevrilmesi ile tahsil olunan paradan %11.38’i alınır.
 • Resmi ve özel müesseseler için memur ve hizmetlinin maaşı, ücreti, gündeliği ve sair hizmet gelirleri baz alınır. Bu tip hacizlerde tahsil olunan paranın %4.55’i alınır.
 • Takip talebi bulunmayan alacaklarda İcra ve İflas Kanunu’nun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paranın 2.27’si alınır.

 

Gayrimenkul Değerlerin İcraya Başvurma Harcı

Gayrimenkul değerler için icraya başvurma harcını kesin olarak İcra Müdürlüğü üzerinden öğrenebilirsiniz.

 

Genel olarak gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye – teslim işlemlerinde aşağıdaki şekilde süreç ilerlemektedir:

 • İcra emrinin tebliğ edilmesi üzerine tahliye olunan takdirde %2.27’si alınmaktadır.
 • Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu zaman %4.55’si alınmaktadır.

Menkul teslimlerinde ise durum şu şekilde ilerlemektedir:

 • İcra emrinin tebliğ edilmesi üzerine teslim edilmesi takdirinde %2.27’si alınmaktadır.
 • Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu zaman %4.55’si alınmaktadır.

Başvurma harcından sonra alınacak olan ikinci harç ise “Peşin Harç” olarak bilinmektedir.

 

Peşin Harç Nedir?

Peşin harç nedir? Alınan peşin harç icra takip tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Takip işlemine konu olan alacak miktarı üzerinden yapılan hesaplamalarda bu tutar takibe göre alacağın %0.5’i tutarındadır.

 

Peşin harç haricinde ödenecek olan harçların dosyanın kısmen veya tamamen kapanmaması durumunda ortaya çıktığı bilinmektedir. Dosyada yer alan tutarın kısmen veya tamamen tahsil edilmemesi durumunda yeni ve ek harçlar ödenecektir. Bu harçlar şu şekildedir:

 • Tahsil harcı,
 • Cezaevi harcı.

 

İcra Harç Hesaplaması Nasıl Yapılır? (Haricen Tahsil Olmaması Durumunda)

İcra harç hesaplaması nasıl yapılır? Borçlu kişi borcunu icra müdürlüğüne ödeyebilir. Bunun yanı sıra borcunu direkt olarak alacaklıya da ödeyebilir. Bu durumlarda alacaklı kişinin borcun ödenmiş olduğunu icra müdürlüğüne beyan etmesi gerekmektedir.

 

Dosya borcunun alacaklı kişiye ödenmesi ve alacakları tarafından bu durumun bildirilmesi durumunda tahsil harcı tahakkuk edilmektedir. Fakat bu durum içerisinde tahsil harcı tarifede belirtilen tutarın yarısı oranında alınmaktadır. Tarafların tahsil harcının borçlu kişi tarafından ödenmiş olacağını kararlaştırmış olabilirler. Bu durumlarda alacaklı kişilerin haricen tahsil yapıldığını bildirmesi gerekmektedir. Bildirmekle birlikte harcı dosyaya borçlu kişinin ödemesi gerekmektedir. Harc dosyaya borçlu tarafından bizzat ödenmelidir.

 

Tahsil harcının ödenmemesi durumunda sürece dosyada yer alan hacizler üzerinde fek işlemi yapılamamaktadır. Yani dosyanın kapanması için borçlunun malları üzerinde haciz işlemi uygulandığı taktirde tahsil harcı ödenmeden hacizi kaldırılmaz. Borçlu olan kişinin bu durumun bilincinde olması ve haciz işleminin kalkması için verilen miktarı ödemesi gerekmektedir.

İcra Harç Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İcra Harç Hesaplaması Nasıl Yapılır?