İcra faizi alacaklı tarafından borçluya ilamlı icra sonucunda ana paraya ek olarak çıkartılan paradır. Aslında sürecin temelinde alacaklı ile borçlu ilişkisi yatar. Çünkü alacaklının ilamlı icra ile süreci başlatması, borçlunun zamanında ödeyememesi ile ana para (alacaklının ilamlı icra ile açtığı para) üstüne ek devlet tarafından koyulan faizdir.

İcra müdür, icra müdür yardımcısı ve icra memurları tarafından bir hesaplamaya tabii tutulur. İcra kurumu tarafından belirtilen basit bir formül ile icraya ait faizi kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

İcra Faizi Nasıl Hesaplanır?

İcra faizi hesaplama formülü

İcra faizi hesaplama formülü

İcra hesaplama alacaklı tarafından açılan dosyanın açıldığı günden ödendiği güne kadar gün sayısı hesaplanır. Bu sürede geçen gün sayısının yıllık gün sayısına bölünmesiyle yasal olan faizin uygulanacağı gün sayısı da ortaya çıkmış olur. Son olarak çıkan gün sayısı x anapara tutarı = yasal faiz oranı belirler.

İcra faizi hesaplama formül çok basittir:

Başlatılıp ödendiği gün x ana para tutarı = yasal faiz oranı

Alacaklı tarafından erkenden icra borcu ödeme işlemleri gerçekleştirilirse faiz oranı daha düşük hatta aynı gün ödenirse faiz oranı hiç olmaz ve borçlu, sadece ana para tutarını ödemiş olur. Bazen akıllarda icra faizi ödenmediği taktirde ne olur? gibi sorular geliyor.

Dosyaya uygulanan yasal faiz ödemekle borçlu yükümlüdür. Buradan borçlu için bir çıkış yolu yoktur. Tek bir ihtimal vardır: alacaklı ile anlaşarak dosyanın geri çekilmesini isteyerek borcu ona ödeme. Tabiki burada alacaklı borçluya olan güven sorunları nedeniyle kabul etmeyebilir.