İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Hesaplama

İcra Faiz Oranları

İcra Faiz Oranları
+ - 0

İcra Faiz Oranları

Günümüz şahsi ve ticari ilişkilerinden şirketler ve şahıslar arasında pek çok alacak ve borç ilişkisi kurulmaktadır. Fakat pek çok alacaklı kişinin de alacaklarını tahsil edemediklerine sık bir şekilde şahit olmaktayız. İşte tam da bu hususta devlet alacaklı kişilerin tahsil etme konusunda kendilerine yardımcı olmaktadır.

Borçlu kişiden alacağını tahsil edemeyen alacaklı kişiler devlet eli ile bu alacağın tahsili adına icra müdürlüklerine başvuru yapmaktadırlar. Bu başvurular sonucunda başlatılacak olan icra takibi ile beraber alacaklar tahsil edilmektedir.

Alacaklı kişi alacağını tahsili adına yetkili icra müdürlüklerine takip talebi ile başvurularda bulunabilir. İcra müdürlükleri ise takip talebine binaen bir ödeme emri düzenler ve borçlu kişiye tebliğ edilir. Kanun üzerinde belirlenen sürelerin dolması ve ayrıca yasal olarak yapılması zorunlu olan prosedürlerin tamamlanması ile beraber icra takibi kesinleşir. Böylece alacaklı kişi alacağını tahsil etmeye başlar. İcra takibinin kesinleşmesi ile beraber örneğin haciz yollarına başvuru yaparak ya da borçlu kişinin borcunu ödemesi yolu ile alacaklı kişi alacağına kavuşmuş olur.

 

İcra Takibinde Alacağın Tahsili

  • Alacaklı alacağının tahsili amacı ile yetkili olan icra müdürlüklerine başvuruda bulunur.
  • Eğer bulunuyorsa alacaklı kişi alacağına dayanak olan belgeler ile beraber yazılı ya da sözlü olarak talebini icra müdürlüklerine bildirilir.
  • İcra müdürlükleri ödeme emirleri düzenler. Böylece bu ödeme emirleri borçlu kişiye tebliğ edilir.
  • İcra takibinin kesinleşmesi ile beraber borçlu kişinin hak var mal varlıklarına haciz konulara, borçlu kişinin menkul ve gayrimenkulleri ile alacak ve hakları üzerinden satış işlemlerine başlanır.
  • Satış işlemlerinin tamamlanması halinde alacaklı kişinin icra müdürlüklerine bildirmiş olduğu hesaplara ödeme yapılarak alacağına kavuşması sağlanır.

Fakat alacaklı kişinin icra dairelerine başvurmuş olduğu tarihten itibaren asıl alacağa ek olacak bir şekilde birtakım kalemler de eklenecektir. Bütün bunlar ise borçlu kişiden tahsil edilecektir. Alacaklı kişinin alacağı bir sözleşme ya da senede dayanabilir. Böylece borç belirli bir vadeye kadar dayanabilir. Alacaklı icra takibi işlemini başlatırken borcun vadesinin gelmiş olduğu zamandan itibaren icra takibi başlatılana dek geçen süre zarfı içerisinde işleyen faizi de borçlu kişiden talep edebilir. Ayrıca buna ek olarak da icra takibi başlatılan zamandan itibaren işleyecek faizleri de talep edecektir.

 

İcra Takibi İşlemlerinde Alacaklı Kişinin Tahsilleri

İcra faiz oranları borçlu ile alacaklı kişi arasında yer alan senede, sözleşmeye ya da ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bununla beraber yıllık olarak da değişebilmektedir. İcra takip işlemine konu olan borçlar ticari herhangi bir ilişkiye dayanmıyorsa bu durumda yasal bir faiz uygulama bulacaktır.

 

Türk Borçları Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu içerisinde faiz oranlarına ve sözleşmelere ilişkin olan bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ticari işlerde söz konusu olan borçlarda hangi oranlarda faiz uygulanacakları tarafların kendi aralarında yaptığı bir sözleşme ile beraber belirlenmişse bu durumda faiz oranı senelik %9 şeklinde belirlenecektir. Bu faiz ise “Kanuni Faiz” şeklinde nitelendirilmektedir.

 

Temerrüt Faizi

Bir kimsenin borçlarını ödeme hususunda tereddüte düşmesi durumunda temerrüde borçlu kişi temerrüt faizi ödeyecektir. Temerrüt faizi tarafların kendi aralarında bir sözleşme ile belirlenebileceği gibi sözleşme içerisinde açık bir şekilde kararlaştırılmamış da olabilir. Şayet taraflar sözleşme içerisinde temerrüt faizinin hangi oranlarda uygulanacağını açık bir şekilde belirlenmişse de icra takibi konusunda bu faiz oranları uygulanacaktır. Fakat sözleşme içerisinde temerrüt faiz oranlarına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmuyorsa da borçlu kişi kanuni faiz oranlarında yani %9 oranında bir temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır.

 

29 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete üzerinde “Reeskont işlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespitine Ait Tebliğ” yayınlanmıştır. Bu açıklanan tebliğe göre de avans işlemleri konusunda uygulanacak olan yıllık faiz oranı %19.5 şeklinde belirlenmiştir.

 

Bahsetmiş olduğumuz icra faiz oranı borcun Türk Lirası cinsinden olması halinde söz konusu olacaktır. Şayet icra takip işlemine konu olan borç Türk lirası değilde yabancı para borcuysa bu faiz oranı geçerlilik arz etmeyecektir. Bununla beraber sözleşme içerisinde faiz oranı belirlenmemişse o devlet bankasının da yabancı para ile açılmış bir sene vadeli mevduat hesaplarına ödedikleri en yüksek faiz oranları uygulanacaktır.

icra faiz oranları
icra faiz oranları

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap