İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Dosya Takibi

İcra Dosyası Tahsil Harcı Nedir?

İcra Dosyası Tahsil Harcı Nedir?
+ - 0

İcra Dosyası Tahsil Harcı Nedir?

Bu harç konusu teminat ya da para olan icra takipleri konusunda gündeme gelir. Konusu para olmayan takip işlemlerinde, örnek vermek gerekirse; mecurun tahliyesi, çocuk tahliyesi durumlarında ise yerine getirme harcı alınmaktadır. Bu tahsil harç genel olarak yerine getirme harcının bir yansıma şeklindedir, diyebilir. Bu harç, icra takip işlemine konu olan borçların ödenmesi halinde tahsil edilir. Söz konusu olan borcun icra dosyasına ya da haricen ödenmesi arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Yine de bu harç her halükarda ödenir. Fakat bazı hallerde bu harcın oranlarında birtakım değişiklikler meydana gelmektedir.

 

Tahsil Harcı Nispi Bir Harçtır?

Bu tahsil harç yerine getirme harcı üzerinde olduğu gibi maktu olan bir harç değildir. Takip işlemine konu alacak üstünden belirlenmiş oranlar ile alınacak olan nispi bir harçtır. Tahsil harcının, takip işleminin aşamalarına göre belirli bir tahsil edilme oranları bulunmaktadır. Yani her koşulda aynı oran üzerinden belirli bir tahsil harcı alınmaz.

 

Takip Safhalarına Göre Tahsil Harcı Miktarı

Tahsil harcı ödeme emirlerinin tebliğinden sonra, fakat hacizden de önce ödenirse %4.55 oranında, haciz işleminden sonra ancak satıştan da önce ödenirse %9.10 oranında, satıştan sonra, fakat paranın alacaklı kişiye ödenmesinden hemen önce ödenirse de %11.38 oranında ödenmektedir.

 

Bu harcı ödeme mükellefiyeti borçlu kişinin kendisindedir. İcra veznelerine para girdiği zaman, devlet vezneye giren bu paralardan tahsil harcını kesmez. Bu harcı borçlu kişiden ayrı olarak ister. Fakat borçlu kişiden yeteri miktarda ödeme alınmamış yahut satılan malların tutarı, borcu ödemeye yetmemiş ve bundan dolayı tahsil harcını karşılamamış olması halinde; bu takdirde icra veznelerine giren para üzerinden tahsil harcı alınır.

 

Doğal olarak bu halde, alacaklı kişinin alacağından bu harç miktarları mahsup edilmiş olur. Bu durumda ise alacağına halel gelen alacaklı kişi, dilediği zaman yalnızca eksik ödeme dolayısıyla kendi parası üzerinden tahsil edilen bu harç adına ayrı bir takip işlemi başlatabilir. Bu harç, icra işleminin yerine getirilmesi harcında olduğu üzerine peşin olarak alınmaz. Dosya içerisinde bir tahsilat olması halinde alınır. Bu durumda harcın nispi harç olmasının bir etkisidir.

 

Peşin Harç Nedir?

Peşin harç, medeni yargılama üzerinde ilam ve karar harcının icra hukuku içerisindeki yansımasıdır. Peşin harç, ilamsız icra takipleri başlatılırken alınmaktadır. Peşin harcın, ilamsız icra takipleri işlerinde alınıp ilamlı takip işlemlerinde alınmamasının sebebi, takip açan tarafın ilamı alma esnasında zaten çok daha öncesinde ilam ve karar harcını ödemiş olmasıdır. Yani ilamlı icra takibi hakkında peşin harçlar önceden ödenmiş haldedir.

 

Peşin Harç Oranı Nedir?

Peşin harç Harçlar Kanunu içerisinde yer alan 29. Maddeye göre düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

İlamsız takip işlemlerinde peşin harç:

İlama dayanmayan takip istekleri üzerinden alacak tutarının binde beşi peşin olarak alınır. Peşin harçlar takip sonrasında alınacak olan asıl harca mahsup olunur.

İlama dayanmayan takip işlemlerinde alacak kişi mahkemeye müracaat etmek durumunda kalırsa, peşin almış olduğu harç kendisine iade olunur. Bununla beraber alacaklı kişinin isteği üzerine mahkeme harçları da mahsup edilir. Kanun metni üzerinden de açık bir şekilde anlaşılacağı üzere, peşin harçlar alacak miktarının binde beşi şeklindedir.

 

Hangi Durumlarda Peşin Harç Alınır?

Yukarıda, ilamlı icra takibi konusunda peşin harç alınamayacağını belirtmiştik. Fakat bu durumda birkaç tane istisna mevcuttur. Noter içerisinde düzenleme şartıyla meydana getirilen noter senetleri ile ilamlı takip yapılabilir. Fakat burada mahkeme üzerinden alınan herhangi bir karar olmadığından dolayı ilam ve karar harcı ödenmez. Bu takdire, noter senetlerine müstenit olan bir ilamlı icra takip işlemi başlatılacağı zaman peşin harcın da ödenmesi gerekmektedir.

 

Peşin Harcın Mahsup Karar ve İlam Harcından Mahsup Edilmesi

İlamsız olarak başlatılan bir takip işleminde alacak miktarının binde beşlik bir miktarının peşin harç olarak alınacağını belirtmiştik. Başlatılacak olan takip işlemine borçlu kişinin itiraz etmesi ve devamında ise alacaklı kişinin söz konusu durumundaki bu itiraz def edebilmek adına, itiraz iptali davasını açması halinde kendisinden alınacak olan karar ve ilam harcı, daha önce de takip açarken ödemiş olduğu peşin harç üzerinden mahsup edilir. İlam ve karar harcı alacak miktarının binde altmış sekizidir.

İcra Dosyası Tahsil Harcı Nedir?
İcra Dosyası Tahsil Harcı Nedir?

 

Geoit - Reklam Alanı (Yazı Sonu)

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap