İcra dosyasının kapanması için öncelikle borcun ortadan kalması yada şikayetin ortadan kalkması şarttır. Başka herhangi bir sebep icra dosyası nasıl kapanır sorusunun cevabını vermek mümkün olmaz.

İcra Dosyası Süreci ve Borcun İstenmesi

İcra öncesinde alacaklı olan kişi, borçlu kişiden borcunu talep etmelidir. Eğer böyle bir durum mümkün olamıyorsa bu sefer avukatı aracılığıyla talepte bulunması mümkün olabilir. Bunun sonucunda da icra takibi başlayacaktır. İcra takibi, haczi de içine alan bir süreçtir.

İcra süreci hakkında genellikle internette bazı bilgiler, kasıtlı yada bilgisizce yanlış aktarılmaktadır. Öncelikle icra ve haciz konularının iyi bilinmesi gerekir. Haciz icra takibi içerisinde devam eden bir sürecin sonucudur. Bazı internet sitelerinde olduğu gibi mahkeme  olmadan karar çıkmadan haczedilme söz konusu olmayacaktır.

İcra Dosyası Takibinde Hangi Ücretler Alıcıya Aittir

Talebin başlatılması ile  birlikte, alacaklı başvuru harcını ve bazı harç ücretlerini yatırmakla mükelleftir. Eğer bu süreç içerisinde borcunuz dışında bir de avukat aracılığıyla başvuruda bulunmayı tercih ettiyseniz avukat vekalet suret harcı da bu giderlere eklenir.

Sonrasında ise borçlu olan kişiler şu ödemeleri yapmak zorunda kalacaktır.

Hepsinden önemlisi, davaya konu olan borç

Mevcut faiz ve diğer masrafların yanı sıra harçları da ödemek borçlu kişinin sorumluluğu arasında yer alır.

Ne Zaman Kapanır?

Bu sorunun birden fazla cevabı bulunur. Genellikle bir avukatınız varsa avukatınız konu ile ilgili sizi bilgilendirecektir. Öncelikle icra dosyasının kapatılması için borcun tamamen ortadan kalkması şarttır. Bunu birkaç farklı şarta bağlamak mümkün olur. Yalnız örnek vermek yerine genel kurallar üzerinden hareket etmek daha mantıklı bir seçenek olarak dikkatleri üzerinde toplayacaktır.

Dosyanın kapatılması yada süreç hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için alacaklı ile borçlunun avukatı iletişime geçecektir.

Borç elden ödenmişse yada taraflar karşılıklı olarak başka şartlar üzerinde anlaşılmışsa haricen tahsil edildiğini içeren bir dilekçe alabilir ve akabinde icra müdürlüklerine icra dosyasının kapatılması ile ilgili talepte bulunabilir.

Bu sayede orta vade içerisinde borcun tamamen kapatılması ve dosyanın kapatılması için yapılan tüm süreç tamamlanmış olur.

Ekstra olarak https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama buraya bakabilirsiniz.

Bizimle iletişime geçmek için tıklayın