İcra dosyası merkezi takip sistemi nedir?

Merkezi takip sistemi sektörde bilinen diğer adıyla mts üzerinden icra takibi başlatmak ve yapmak mümkünüdür. Bu sistem abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun ile hayatımıza girmiştir. Mevzu bahis kanun ile ilgili yönetmelik 29 mayıs 2019 tarihinde yayınlanmıştır.

 

MTS (Merkezi Takip Sistemi) Nedir ?

Avukatlar aracılığıyla yürütülen abonelik sözleşmeleri kaynaklı icra takiplerinin, haciz aşamasına kadar olan kısımları icra dairesine başvurulmadan halledilebilir. UYAP ve PTT işbirliği ile geliştirilen bir sistem üzerinden sanal ortamda işlemlerin yürütülmesi mümkündür. Yani sanal olarak icra takibi yapılmasına imkan tanıyan bir takip prosedürüdür.

UYAP NEDİR

UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. Bugün itibariyle UYAP ülkemizde Bakanlığımız teşkilatı ile yargı birimlerinin tamamında işletimde olup bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.

Elektronik imza alt yapısına uygun olarak geliştirilen UYAP ile merkezi bir bilgi sistemi kurulmuş ve bu sistemde yargı ve yargı destek birimleri arasında fonksiyonel tam entegrasyon sağlanmıştır. UYAP’ın tam entegrasyonu ve merkezi elektronik ortamda tutulan arşivi sayesinde, doğru ve tutarlı bilgi mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde başta Hâkim ve Cumhuriyet savcılar ile yargı personeli olmak üzere tüm kullanıcıların paylaşımına açılmıştır. Kullanıcılar bu bilgilere ihtiyaç duyduklarında hızlı ve kolayca ulaşabilmekte, keza, yargı birimleri de aralarında her türlü bilgi ve belge alış verişini elektronik ortamda ve anlık denebilecek kısa sürelerde gerçekleştirmektedir. UYAP’ta bilgi ve belgelerin son hali, değişmez ve güvenli bir şekilde veritabanında saklanmakta, yetkisiz erişimlere izin verilmemektedir.

Genel olarak merkezi takip sistemi üzerinden başlatılan icra takipleri şöyle sıralanabilir;

  • telefon borcu
  • su borcu
  • cep telefonu hattı borcu
  • Dijital tv platformlarından kaynaklanan borçlar

 

Hakkımızda Merkezi Takip Sistemi Üzerinden İcra Takibi Başlatıldığını Nasıl Öğrenebiliriz?

Eğer yukarıdaki başlık altında sıralanan sebeplerden kaynaklanan bir problemden dolayı hakkımızda icra takibi başlatılmışsa bunu öğrenmenin 2 yolu vardır.

 

  1. a) Vatandaş E-Devlet Kapısı Sistemi üzerinden
  2. b) Kendisine Postane Ptt tarafından gönderilmiş olan tebligat belgesi (ödeme ihtarı) eline ulaştığı zaman

 

Bu aşamaya gelindiğinde sistem size Türkiye genelinde geçerli bir merkezi takip numarası verecektir.

 

MTS (Merkezi Takip Sistemi) İcra Takibi Ulaşan Borçlu Ne Yapabilir?

 

Eğer borçlu hakkında merkezi takip sistemi üzerinden bir icra takibi başlatılmışsa bu borcun en kısa zamanda ödenmesi gerekmektedir. Takip masrafları ve güncel borç miktarının toplam tutarı merkezi takip sistemi üzerinden kullanılabilir.

 

Borç ödemelerinde genellikle Ptt tercih edilmektedir. Ancak diğer bankalardan da merkezi takip sistemi numarası ile ilişkilendirilerek ödeme yapılabilir.

 

İcra takibi başlatılan bir kişi böyle bir borcu kabul etmeyebilir. Eğer borcun kendisine ait olmadığını düşünüyorsa borca itiraz etmelidir. İtiraz dilekçesi yazarak herhangi bir icra dairesine sunabilir. Ayrıca elektronik imza teknolojisi de kullanılarak itiraz etmek mümkündür. Diğer itiraz etme yönteminde ise direkt ptt şubelerine yapılabilir.

 

Merkezi Takip Sistemi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi avukatlar aracılığıyla yürütülen abonelik sözleşmeleri kaynaklı icra takiplerinin, haciz aşamasına kadar olan kısımları icra dairesine başvurulmadan halledilebilir. UYAP ve PTT işbirliği ile geliştirilen bir sistem üzerinden sanal ortamda işlemlerin yürütülmesi mümkündür. Yani sanal olarak icra takibi yapılmasına imkan tanıyan bir takip prosedürüdür.

 

Merkezi Takip Sistemi İtirazları Nasıl Yapılır?

Merkezi takip sistemi ile yapılan icra takibi itirazlarının posta yolu ile yapılması mümkün değildir. Bu sebeple nedenle merkezi takip sistemi aracılığıyla başlatılan bir icra takibine itiraz yapılmak isteniyorsa e- imza kullanılmalıdır. E- imza teknolojisinin kullanımı güvenlik ve kimlik doğrulama için mecburidir.

 

Merkezi Takip Sistemi ile entegre bir şekilde çalışan UYAP Vatandaş Portal sistemi kullanılarak da kolaylıkla itirazlar yapılabilir. Bu şekilde de MTS itirazları gerçekleştirilmiş sayılır.

İcra dosyası merkezi takip sistemi nedir?

İcra dosyası merkezi takip sistemi nedir?