İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Hesaplama

İcra Dosyası Her Yıl Yenilenmezse Ne Olur?


+ - 0

İcra Dosyası Her Yıl Yenilenmezse Ne Olur?

Sık bir şekilde sorulmakta olan sorulan sorulardan biri de icra dosyalarının tam olarak ne şekilde kapanacağıdır. Bunun en doğal ve ilk yolu icra dosyalarına konu borcu ödemektir. İcra dosyaların konu olan faiz, alacak ve diğer konular, icra takibi avukatları aracılığı ile yapılıyorsa tahsil ücret, icra vekalet ücreti vb. masraf ve harçların tamamının ödenmesi durumunda icra dosyası kapanabilir. Ayrıca bulunuyorsa dosya içerisindeki hacizlerin tamamı kaldırılacaktır.

 

İcra Dosyasının Zamanaşımına Uğraması

İcra dosyalarının ne zaman zaman aşımlarına uğrayacağı hususu da icra takiplerine konu olan alacağın türüne göre farklılık arz edebilmektedir. Örnek vermek gerekirse sözleşmelerden doğan bir borç içerisinde zaman aşımı 10 senedir. Sözleşmeye konu olan bir icra takibinde ise zamanaşımı kesen sebepler bulunmuyorsa 10 sene içerisinde zamanaşımına uğrar. Bu durumda zamanaşımı sebebiyle bir avukattan profesyonel bir yardım alınarak işlemlerin yapılması gerekmektedir.

 

Bu noktada belirtmeyi isteriz ki icra dosyaları içerisinde alacaklı taraftan borcun tahsili gayesi ile borçlu kişiye yapılan her bir işlem zamanaşımını kesmektedir. Böylece zamanaşımı süresi en baştan başlamaktadır.

 

İcra Dosyasının Düşmesi Nedir? İcra Dosyası Nasıl Düşer?

Alacaklı taraftan icra dosyası içerisinde 1 sene boyunca herhangi bir işlem yapılmaması durumunda icra dosyaları arşive kaldırılmaktadır. Bu duruma uygulama üzerinde icra dosyalarının düşmesi denilmektedir. İİK gereğince alacaklı kişinin haciz isteme hakkı ya da ödeme emri icra emrinin tebliğinden sonra 1 sene içerisinde kullanılmazsa düşer. Bu durumda takip dosyaları işlemden kaldırılır. Bir başka söyleyişler icra dosyası düşer.

 

Belirtmeyi isteriz ki icra dosyalarının düşmesi borcu ortadan kaldırmaz. Alacaklı vereceği yenileme dilekçesi ile beraber bazı durumlarda yatıracağı yenileme harcı ile birlikte dosyaları arşivden çıkararak yeniden işlem yapabilir.

 

İcra takipleri gerek borçlu gerekse alacaklı tarafından farklı süreler ve usul kuralları barındırmaktadır. Ayrıca her aşama üzerinde bir icra avukatının desteğinden faydalanılması hak kayıplarını engelleyecektir.

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır Mı?

İcra dosyalarının kapanması terimi, farklı ihtimallere göre değişiklik gösterebilir. Zira borç bütün ferileri ile beraber ödenmek koşuluyla sonlandırılabileceği üzere, takas, ibra gibi farklı yöntemlerle de sonlandırılmış olabilir.

 

Borcun sonlanma şekillerinin tümünün kapsayacak bir şekilde ‘’itfa’’ kavramı kullanılır. Buna göre itfa edilen herhangi bir borca ilişkin icra takiplerinin sonlandırılmış olması gerekmektedir. Bu rağmen alacaklı kişi söz konusu olan icra takibini devam ettiriyorsa, borçlu kişi borcun haricen itfa edildiğini gösteren bir belge ile beraber mahkemelere başvurarak takibin iptalini sağlayabilme fırsatına sahiptir. Bu talebin reddedilmesi durumunda borçlu kişinin genel yetkili mahkemeler üzerinde menfi tespit davalarını açma hakkı bulunmaktadır.

 

İtfa nedeni ile kapanmış olan icra dosyalarının tekrardan açılması söz konusu bile olmaz. Bununla beraber alacaklı kişi aynı borç adına bir kez daha icra takibinde bulunması halinde ödeme emirlerine itiraz süreci içerisinde durum ortaya konulmalıdır.

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer? (İcra Takibi Ne Zaman Düşer?)

Uygulama içerisinde sık bir şekilde ‘’İlamsız İcra Takibi Nasıl ve Ne Zaman Düşer?’’ tarzında sorulara rastlanılmaktadır. Bu durumlar icra takibinin aşamalarına göre de farklılık göstermektedir. 2004 sayılı olan İcra ve İflas Kanunu içerisinde yer alan 78. maddeye göre;

  • Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna ait bir vesika verilir. Bu vesika herhangi bir resme ve harca tabi değildir.
  • “Haciz isteme hakkı, ödeme emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl geçmesiyle düşer. Dava ya da itiraz durumunda bunların vukuundan hükmün katileşmesine dek veya alacaklı ile borçlu kişinin icra dairesi içerisinde taksit sözleşmeleri yapmaları durumunda taksit sözleşmelerinin ihlaline dek geçen süre hesaba katılmaz.
  • Haciz talebi kanuni müddet içerisinde yapılmaz ya da geri alındıktan sonra da bu müddet içerisinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.
  • Yeniden haczin istenilmesi, alacaklı tarafından vukuu bulan yenileme isteğinin borçlu kişiye tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takipler içerisinde yenileme isteği üzerine yeniden bir harç alınır. Yenileme harçları ve masrafları borçlu kişiye tahmil edilmez.”

 

İcra Dosyalarının Düşmesi

Yukarıda yer alan maddelere göre açık hükümde haciz isteme hakları ödeme emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıldır. Bu süre zarfı içinde talep yapılmaz ise dosyalar işlemden kaldırılır. Bu durumda yeniden bir takip yapabilmek adına “yenileme” talebinde bulunulmalıdır. Bu talepler üzerinde tekrardan belirli bir harç alınacaktır.

İcra Dosyası Her Yıl Yenilenmezse Ne Olur?
İcra Dosyası Her Yıl Yenilenmezse Ne Olur?

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap