İcra dosyası en fazla kaç kez yenilenebilir? sorusu ile alakalı bir açıklama yapılacak olursa icra takibi dosya içerisinde 1 sene içinde işlem yapılmaması halinde dosya düşer. Her yıl icra müdürlükleri 1 sene içerisinde herhangi bir işlem görmemiş ve geçirmemiş dosyaları tespit eder ve mahzene gönderir.

 

İcra Takibi Yenileme İşlemleri

Alacaklı ile borçlu arasında yer alan bir borcun ödenmemesi halinde, ilgici borcun tahsillerine yönelik olan uygulamalardan birisidir, icra takibi. İcra takibine de icra müdürlükleri aracılığı ile başlatılabilir. Taraflar arasında herhangi bir sözleşmeden doğan alacağını da ödenmemesi halinde alacaklı kişinin ilk olarak uygulayacağı hukuki yöntemdir. İcra takibi hukuki olarak uygulanan ilk ödeme yöntemi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Borcunu ödemesi adına bir ikaz ve hatırlatma nitelikleri taşıyan icra takibi, haciz ve ödeme emri işlemler öncesinde yer alan uyarılardır.

 

İcra takibinin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı istiyorsanız yazımızı okumaya devam etmelisiniz. Ödeme emrinde borçluya, borcunun miktarı, borcunun gerekçeleri, ödemesi gereken bütün giderler ve faizler açık bir şekilde belirtilir. Kendisine ulaşan ödeme emrine ise 7 günlük süre zarfı içinde borcunu ödemeyen ve itiraz etmeyen borçlu kişiler adına icra takibinin başlatılması söz konusu olacaktır.

 

İcra Takibi Nasıl Yenilenir?

İcra takibi için 3 farklı tür söz konusudur. Bunlar; ilamsız icra takibi kişilerin arasında olan bir belge ve sözleşmeye dayanılarak başlatılabilecek olan icra takibi türüdür. İlamlı icra takibi de mahkeme kararlarına istinaden başlatılacak olan icra takibidir.

 

Kambiyo senetlerine dayanan icra takibinde ise isminden de anlaşılacağı üzere bono ve çek police gibi değerli evraklardan doğan borçlar adına söz konusu icra takibi türüdür. İcra müdürlüğü nezdinde başlatılacak olan icra takibi süresince, borçlu kişine borcuna karşılık olarak hakları, malları ve eğer varsa üçüncü kişiler tarafından alacakları tespit edilerek bunlara ilişkin bazı hukuki süreçler yürütülür.

 

Ödeme emri sonrasında icra takibi aşamalarında da borçlarını ödemeyen kişinin belirlenen mallarına bir haciz işlemi uygulanır. Son olarak ise bu malların tamamı satılarak paraya çevrilir borç ödenir.

 

İcra Dosyalarının Takipsizlikten Düşmesi

1 sene işlem yapılmayan icra takibi dosyaları arşive kaldırılır. İcra müdürlüklerinde yer alan icra takibi dosyalarının içinde alacaklı ya da borçlunun talepleri üzerinde satış ve haciz işlemleri gerçekleştirilir. Eğer ki devam eden bir takip dosyası üstünde 1 sene herhangi bir işlem yapılmazsa da icra takibi kendiliğinden düşecektir.

 

Borçlular ve alacaklılar bazı olaylarda icra takip süreçlerini uzatma ihtiyaçları duyabilmektedir. 1 sene sonrasında ise icra müdürlüğü arşivlerine kaldırılan icra dosyalarının yenilenmesi mümkündür. İcra takibi yenileme işlemleri adına icra müdürlüklerine başvurarak gerekli olan masraflar ödenir. Bundan sonra ise borçluya tekrardan bir tebligat gönderilmesi yeterli olacaktır. İcra takibi doyalarının yenilenme sürecindeki bütün masraflar da alacaklıdan tahsil edilir.

Yenilenen icra takibi dosyalarında alacaklı kişinin haciz talebi adına kanuni sürelere uygunluk oldukça önemli bir konudur. Alacaklı tarafından icra takiplerinin yenilenme işleminin borçlu kişiye tekrardan tebliğ edilmesi gerekir. Yani dosyalar işlemler kaldırılır. İşlemden kaldırılan dosyaların yeniden aktif hale gelmesi işlemi ise sadece icra müdürlüklerine talep açılarak yapılır.