İster borçlu isterse de alacaklı olun icra borcu yüzünden akrabaların aranması hiç kimsenin istemeyeceği bir durumdur. Günümüzde binlerce insan her gün farklı sorunlar sebebi ile icra işlemlerine maruz kalmaktadır. Aslında bu durum bir noktada hayatın bir parçası halini almıştır. Ancak alacaklılar tarafından uygulanan baskı birçok farklı sorunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle icranın yerine getirilmesi amacı ile görev alan personeller borçluya ciddi bir baskı uygulamaktadır.

İcra borcu yüzünden akrabaların aranması ya da mesaj atılması durumu  günler ya da haftalarca sürebilmekte veya borç ortadan kaldırılana kadar devam ettirilebilmektedir. Bu durum özellikle borçlu için son derece yorucu ve kırıcı bir hal almaktadır. Yapılan bu baskılar neticesinde borçlu olan taraf birçok hataya düşebilmekte ya da baskılardan kurtulmak için doğru olmayan yollar izleyebilmektedir. Baskıların bir diğer evresi ise borçlunun aile yakınların ya da tanıdıklarının aranmasıdır.

İcra borcu yüzünden akrabaların aranması ya da mesaj atılması durumu

İcra borcu yüzünden akrabaların aranması ya da mesaj atılması durumu

İcra borcu yüzünden akrabaların aranması aslında, gerek borçlu için gerekse de borçlunun yakınları için son derece olumsuz ve kırıcı bir harekettir. Bu noktada yapılan uygulama ceza kanununa göre bir suç niteliği taşımaktadır. Borçlunun yakınlarının aranması ve borcun talep edilmesi kanuna aykırı bir işlemdir. Yapılan bu uygulama borçlu için yeni sorunlar ve yeni problemler doğuracağından, borçlunun da haklarını kullanmasına imkan tanımaktadır. Borçlu her ne kadar icra dosyasında ödemesi gereken tutarlar ile anılsa da belirli hakları vardır ve bu hakların kullanılmasına kanunlar izin vermektedir.

İcra Borcu Yüzünden Akrabaların Aranması Durumunda Borçlunun Hakları Nelerdir?

İcra borçlarında dahi borçlunun temel hakları bulunmaktadır. Bu haklara aykırı bir şekilde hareket edildiği zaman borçlu kanunlara uygun olarak şikayetçi olabilmektedir. Doğru adımlar izlendiğinde yapılan yanlış uygulamalar ve atılan olumsuz adımlar sebebi ile borçluya karşı işlenen suçlar cezalandırılmaktadır. Yapılan yanlış uygulamalar sonucunda icra borcunda borçlunun hakları şu şekilde sıralanabilir;

  • İcra borcunun talebi için gün içerisinde sürekli olarak aramak ya da mesaj atmak Türk Ceza Kanunu‘nda yer alan “kişilerin huzur ve sükununu bozma” maddesi kapsamında cezalandırılır. Sürekli olarak aranarak ya da mesaj atılarak borçlunun rahatsız edilmesi bu hakkın kullanılmasına imkan tanır.
  • Borçlunun yakınlarının ya da akrabalarının telefon numaralarına erişerek aranması, Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, ele geçirme ya da yayma suçunun ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu noktada borçlu madde kapsamında suç duyurusunda bulunabilir.
  • Mesajlar ya da telefon görüşmeleri iletilen hapis ve benzeri cezalar ile borçlunun borcunu ödemeye zorlanması, tehdit suçu kapsamında işleme alınır. Bu bağlamda kişinin mesaj ya da arama yolu ile borucunu ödemediğinde alacağı cezaların sürekli olarak hatırlatılması ve bu yöntem ile baskı kurulması tehdit suçundan borçlunun suç duyurusunda bulunmasına imkan tanımaktadır.
  • Borçluya yönelik “dolandırıcı” gibi ibarelerinde mesaj ya da arma yolu ile söylenmesi Türk ceza kanunu içerisinde yer alan “hakaret suçu” maddesi kapsamına girmektedir. Bu gibi durum ile karşılaşan borçlu suç duyurusunda bulunabilmekte ve manevi tazminat davası açabilmektedir.

İcra haberleri bölümünde icra kurumu olarak; bu sefer hiç kimsenin istemeyeceği ama yapılmakta olan icra borcu yüzünden akrabaların aranması ya da mesaj atılması konusuna ışık tuttuk.