İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Dosya Takibi

İcra Borcu Kaç Taksitte Ödenir ?

İcra Borcu Kaç Taksitte Ödenir ?
+ - 3

İcra Borcu Kaç Taksitte Ödenir ?

 

İcra borcu taksitle ödenebilmektedir. Kendisine icra takibi başlatılmış olan borçlu bu borcu ödemeyi kabul etmiş ve bu borcu ödemek istiyordur. Ancak bu kişinin borcu tek seferde ödeme gücü yoktur. Bu durumda kanunen bazı şartlar gerçekleştirildiğinde borcun taksitli biçimde ödenmesine karar verilir. Hatta alacaklı olan kişinin bu konuda rızası olup olmadığına bakılmaz. Borcun taksitle ödenebilmesi için genel konular bu şekildedir. Hatta borcu taksitle ödemek ikiye ayrılır. Haciz önce ve sonrasıdır.

Hacizden Önce Borcun Taksitle Ödenmesi

İcra ve İflas kanununa göre haciz öncesinde borcun taksitli biçimde ödenebileceği sonucuna varılmaktadır. Borcun taksitle ödenmesi durumunda sözleşmeler yapılırsa haciz isteme süreci durmaktadır. Bunlar dikkate alındığında haciz işlemi öncesinde taksitle ödeme sözleşmelerinin yapılabileceği sonucuna varılıyor. İcra kanunlarına göre alacaklı kişinin muvafakatiyle borcunun taksitle ödenmesi sözleşmesi bozulursa hapse tabi tutulur. Fakat bu durumda icranın borca bölünmesinde alacaklı olan kişinin rıza olup olmadığına bakılmamaktadır. Bu durumlar sonrasında sonuca bakılırsa şunlar anlaşılır. Haciz işlemlerinde önce de alacaklı kişi ile birlikte borç taksitle ödenebilir. Bu durumlar da iki şekilde ortaya çıkar.

 

Taksidin Mümkün Olduğu Durumlar

  • Alacaklı olan kişinin icra dairelerinin haricinde bir araya geldiğinde anlaşmaya varılırsa bu anlaşmayı icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir.
  • Alacaklı olan kişi ve borçlu olan kişi icra dairesinde bir araya getirilerek anlaşmaya varmaktadırlar.
  • Borçlu olan kişinin icra dairesine giderek borcu taksitli ödemek istediğini bildirmesi gerekir. Bunun sonrasında bu teklif alacaklıya bildirilerek bir ortak noktaya varmış olmaktadırlar.

 

Haciz Öncesi Ödeme

İcra müdürlüğünce imzalanmış olan ve tutanağa geçirilmiş olan sözleşmeler takip hukukuna göre geçerlidir. Haciz işlemlerinin öncesinde yapılmış olan taksitle ödeme işlemi takibi durdurma özelliğine sahiptir. Borçlu olan kişi vermiş olduğu taahhüte uymamış olduğu zamana kadar. Eğer ki borçlu olan kişi vermiş olduğu taahhütlere uymaya devam ederse haciz ve satış işlemleri ve takip işlemleri devam etmemektedir. Hükümlerde belirtilmiş olan zaman aşımı süreleri durmuş olur. Sözleşmelerin serbesti ilkesine dayanılarak yapılmış olan sözleşme içerikleri tamamıyla insiyatife dayanmakta olan durumlardır. Eğer ki 10 yılı aşkın süreli biçimde taksite böldürülmüş ise süreler bittiği andan itibaren takip hukukuna göre süreler işler. Bunlara sözleşme açısından da bir takım hükümler getirilmiştir. Kısaca bu hükümler şu şekildedir;

 

Hükümler

  • Borçlu olan kişi taahhüde uymadığında ya da taksitlerin birini bile ödemediği anda daha sonraki taksitler de muaccel hale gelir.
  • Borçlu olan kişi taksitle ödeme sözleşmesinin kanunlarına uymamış ise alacaklı kişi şikayet ettiği durumda hapis cezasına çarptırılabilmektedir. Bu cezalar da 3 aylık süreyi geçmemektedir. Ancak bu yaptırım da bazı şartlara bağlanmaktadır. Bu ve bu gibi sebeplere dayanarak sözleşmede belirtilmesi gereken şeyler vardır. Bunlarda taksitlerin tarihi ve taksitlerin miktarıdır. Bunlar sözleşmede atlanmaması gerekmektedir.

Hacizden Sonra Borcun Taksitle Ödenmesi

Haciz işlemleri sonrasında İcra kanuna göre göre belirlenmiştir. Bu konuyla ilgili olan kanunlar borçlu olan kişinin hiçbir duruma bağlı olmadan bazı kanunlar yerine getirilmelidir. Bunlara dayanarak bu haklar getirilmiştir. Eğer ki şartlar yerine getirilmiş ise alacaklı olan kişinin rızasına ihtiyaç duyulmaz. Haciz işlemleri sonrasında bu borcun taksitle ödenmesine imkan sunulur. Bunun için bazı şartlar vardır. Bu şartlar şöyledir;

  • Borçlu olan kişi alacağına yetecek olan miktarda haciz işlemi olmalıdır.
  • Borçlu olan kişi taksit ödeme talebi alacaklı olan kişinin satış işlemlerinin öncesinde gerçekleşmelidir.
  • Borçlu olan kişi kanun için öngörülmüş olan şartları gerçekleştirmiş olması önemlidir. Bunlardan kısaca şöyle bahsedebiliriz. İlk taksitin peşin bir şekilde anında ödenmesi, geri kalan taksitlerin ise üç ayı geçmeyecek şekilde azami olarak birer aylık bir ara ile ödenmesi, taksitlerin her birinin borcun ¼’ünden  az olmaması gerekmektedir. Taksitlerin eşit olması oldukça büyük bir şekilde önem arz etmektedir.

 

Daha öncesinde de anlattığımız üzere, haciz işleminden önce borcun taksitli bir şekilde ödenmesinde olduğu üzere borçlu kişi, taksitlerden birini ödemezse geri kalan tüm borçlar muaccel olacaktır. Böyle bir durumda alacaklı kişi, kalan bütün borç adına takibe devam edilmesini isteyecektir. Buna ek olarak ise alacaklı kişinin şikayet etmesi halinde borçlu kişi, İcra ve İflas Kanunu’nun m.340. uyarınca vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmediğinden dolayı bahisle 3 aya dek hapisle beraber tazyik cezası ile cezalandırılacaktır.

iccc

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap

Yorumlar (3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.