1. Ana Sayfa
  2. Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi


Gizlilik Sözleşmesi

 

Site içerik paylaşım sitesidir ve sitenin amacı kişileri bilgilendirmek amacıyla haber ve önemli fırsatları içeren ilanları paylaşmaktır. İşbu nedenlerle sitede kişisel verileri toplama işlemi gerçekleşmemektedir. Gizliliği ve kişisel verilerin korunması ciddiye alınmakta ve veri depolama, depolanan verilerin dağıtımı gibi işlemlere yer verilmemektedir. Sitenin kullanıldığı süre zarfında kişilerin ad, soyad, kimlik bilgileri gibi verileri talep edilmez. Sitenin amacına hizmet etmeyecek olan bu veriler istenmediği gibi depolanacak verilerin veya ‘’Kabul Et’’ direktifli işlemlere de yer verilmez. Site sadece bilgilendirme amacıyla içerik paylaşmaktadır. Site kişilere erişim hakkı sunmaktadır. Erişim Hakkının en çok kullanıldığı alan size gizlilik ve kişisel verilerin depolanması, kullanılmasına ilişkin alandır. Sitenin kuruluş amacı herhangi bir mail, maile ait şifre, ad-soyad bilgileriyle giriş yapıp içeriklerden faydalanma olmadığı için verilerin toplanması ve depolanması söz konusu değildir.

Çerez ve benzer izleme teknolojinin kullanıldığı sitede çerezlerin kullanımına ilişkin onay bölümü bulunmaktadır. Onay bölümünü kişi kendi isteği ile onayladığında çerezle ve benzer izleme teknolojilerine de izin vermiş olacaktır.

Site kendini güncelleme, verdiği hizmetleri geliştirme hakkına sahiptir. Sitenin kendini güncellemesine paralel olarak Gizlilik Politikası, Çerez ve Benzeri Teknolojilerini de geliştirmektedir. IP adresi ile internet dolayısıyla site kullanılmaktadır. Bu nedenle IP adresi kayıtlı olan verilerdendir. Siteye giriş ile beraber sistemin otomatik olarak kayıt altına alınan verilerin sorumluluğu siteye ait değildir. Ancak siteyi kullanan kişinin birtakım sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar,

Erişim hakkı: Bu hak paralelinde kişi internet tarayıcısının ana merkezinden depolanan kişisel verilerinin neler olduğunu talep edebilir. Erişim hakkının efektif kullanılması ile beraber gerek site gerek de kullanıcı hiçbir sorumluluk altına girmeyecektir. Site tarafından hiçbir veri depo edilmez ancak internet marifetiyle depo edilen verilerden de site sorumlu değildir. Bu verilerin takibi ve gerekse bu verilere müdahale hakkı site kullanıcısına aittir.

Düzeltme Hakkı: Bu hak paralelinde kişi erişim hakkıyla beraber öğrendiği depolanan verilerini düzeltme hakkına sahiptir. Bu hak daha çok kişisel internet tarayıcısı kullanmak yerine bir başkasına ait tarayıcının kullanılması ile bağlantılıdır. Kişi kullanılan IP adresinin kendi adresi olmadığını düşünüyorsa bu durumu düzeltme hakkına sahiptir. Ancak bu hakkın kullanılacağı mercii tıpkı Erişim Hakkında da olduğu gibi site değildir.

Silme Hakkı: Bu hak paralelinde kişiler siteye giriş ile beraber kayıt altına alınan verileri sildirme hakkına sahiptir. İlgili internet tarayıcısının ana merkezine atılacak bir e- posta ile bu işlemi gerçekleştirmek mümkündür.

Kısıtlama Hakkı: Bu hak paralelinde kişi istediği veriyi istediği şekilde kısıtlama hakkına sahiptir. Ancak burada kişinin menfaati olması ve bu menfaatin ya internet tarayıcısının ana merkezi ya da hukuki anlamda kanıtlanmış olması gerekmektedir.

İşbu metin ile sitenin Kişisel Verilerin Korunması hususunda sorumluluğunun olmadığı belirtilmektedir. Olası bir soru veya sorun da başvurulacak mercii işbu site değil internet tarayıcısının ana kurumudur. Sitede yer alan tüm içeriklerin hakkı ise saklıdır.