1. Ana Sayfa
  2. Hakkımızda

Hakkımızda


İcra Kurumu Hakkımızda

İcra ve icra takibine dayalı tüm işlemler vatandaşların korkulu rüyası haline gelmiş durumda. kesinleşen süreler, itiraz edilen ödeme emirleri ve icra takipleri vatandaşların tek başına yöneteceği süreçler değildir. Hukuki terimlerden uzak, icra hukuku nosyonu eksik olan vatandaşların icra işlemlerini kendi lehlerine döndürmeleri neredeyse imkansızdır. Bu nedenle bilen kişi ve kurumlardan destek almak icra sürecini oldukça hafifletecektir. İcra Kurumu başta icra takibi olmak üzere icra hesaplama, icra dosyası takibi, icra-satış ilanları ve icraya dönük haberler işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu sayede icra işlemi olan vatandaşların hukuki bir hata yapmaları engellenmektedir.

hakkimizda vizyon ve misyon
hakkimizda vizyon ve misyon

İhtiyaç olduğu taktirde kurum kişilerden gereli bilgileri alarak icra takip sistemine girmektedir. Vatandaşların istekleri üzerine alınan veriler işlem bittikten sonra ivedi şekilde ortadan kaldırılmaktadır. İcra dosyasının olduğunu düşünen kişilerin E Devlet veya Vatandaş UYAP portal üzerinden icra dosyalarına bakılmaktadır. Mevcutta ödeme emri var ise bu ödeme emrine itiraz edilmektedir. Ancak ödeme emrine itiraz süresi geçmiş ise o zaman yönlendirme Türk Tebligat Kanunun 89. Maddesi uygulatılmaktadır. 89/1, 89/2 olarak geçen ihbarnamelerin tümüne vaktinde itiraz edebilmek için icra kurumu ile çalışmak önemlidir.

İcra dosyasında borçlu taraf değil de alacaklı taraf da olunabilmektedir. Alacaklı olan tarafın daha dikkatli şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Özellikle faize dönük talebi olan vatandaşların muhakkak icra kurumu ile çalışması gerekmektedir. İcra kurumunun rahatlığı Google üzerinden istediğiniz içeriği ve işlemi kolaylıkla elde etmektir. Alacaklı olan tarafın elinde mahkeme kararı var ise icra takibi ilamlı olarak başlayacaktır. Eğer fatura var ise ilamsız olarak takip başlayacaktır. Borçlu lan kişinin oturduğu yerin tam adresi elinde olmayan kişilerin panik olmasına gerek yoktur. İcra kurumu ile Mernis adresine tebligat çıkartılmaktadır. En önemli kısım icra miktarı hesaplama kısmıdır. Bu hesaplama kişilerin kendiliğinden yapacağı bir hesaplama değildir. Buna göre ilamlı icra ise takip, ilamda yani mahkemem kararında yazan alacak kalemlerinin üzerine faiz tutarının eklenmesi gerekmektedir. İlamsız takiplerde ise KDV oranları oldukça önemlidir.

İlamlı icra takibinde kurum gayet düzenli şekilde ilgili mahkemenin gerekçeli kararını, kesinleştirme şerhini, takip dayanağı olan belgeyi çıkartıp takibi başlatmaktadır. İlamsız icrada ise faturalarınız düzenli ve dikkatli şekilde incelenmektedir. Kurum ile beraber icra işlemleri vatandaşın sırtında yük olmayacak. Kendiliğinden kolaylıkla çözülen bir iş olarak kişilerin hatırında kalacaktır. İcra kurumuna kolaylıkla ulaşmak ve bilgi almak da mümkündür.