İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Haberleri

Faize İtiraz Takibi Durdurur Mu?

Faize İtiraz Takibi Durdurur Mu?
+ - 0

Faize İtiraz Takibi Durdurur Mu?

Tebliğ edilen ödeme emirleri, örnek no.8 ödeme emri ise, tebliğ kağıdı borçlu kişiye ulaştığı zamandan itibaren, eğer alacaklı tarafından gönderdikleri bu tebligatların haksız olduğu düşünülürse 7 günlük süre içerisinde işlenmiş faize, ferilerine ve borca itiraz edilmesi gerekmektedir. Aksi halde ödeme emirleri kesinleşecektir. Böylece alacaklı taraf borçlu kişiye karşı taşınır ve taşınmaz malların haczi ve muhafaza ve fiili haciz gibi işlemleri yapmaya başlayabilecektir.

İcra takibine ya da borca belirtilen süre zarfı içerisinde itiraz edilmesi takip işlemini durdurur. Bu durum da alacaklı kısmın haciz işlemlerini yapmaması anlamına gelmektedir. Alacaklı tarafın haciz işlemine devam edebilmesi adına itirazı bertaraf etmesi gerekmektedir. Bu durum ise ancak itirazın iptali davası açılmasıyla beraber mümkün olacaktır.

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

Borca itirazın nedenleri olarak; borcun sona erdiği, borcun hiç doğmadığı, borcun muaccel olmadığı (ödeme emirlerinin tarihinin henüz gelmediği), aynı alacak ya da borca ilişkin olan aynı kişinin halihazırda bir takip işleminin zaten bulunduğu (derstlik), hakkında aciz vesikaları verilen borçlu kişinin yeni mal iktisap etmedikleri gibi nedenler ileri sürülebilir. Ancak borca itiraz halinde herhangi bir neden belirtme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

İtiraz edildiği zaman takip duracak ve herhangi bir tane haciz işlemi yapılmayacaktır. Haciz işlemi yapılabilmesi adına mahkeme içerisinde dava açma yolu ile bu itirazların iptal ettirilmesi gerekmektedir. Bu dava türüne de literatür üzerinde “itirazın iptali davası” adı verilir. İcra takibine itiraz, itiraz dilekçelerinin icra dairelerin sunulması yolu ile yapılabileceğı üzere icra dairesi üzerinde tutanak tutturularak da yapılır. Önemli olan, tebligatın alındığı zaman sonraki 7 günlük süre zarfı içinde bu itirazın yapılmasıdır. Aksi durumda borçlu kişi icra takibine itirazda bulunmazsa da bu itiraz herhangi bir sonuç doğurmayacaktır.

 

İcra takibine itiraz konusunda yetkili icra dairesinde yapılıyorsa, icra daireleri herhangi bir ücret bile talep etmeyecektir. Yani icra takibi konusuna itiraz ücretsizdir. Ancak yetkisiz bir icra dairesinde yapılıyorsa itirazın yetkili icra dairelerine gönderilmesi istenebilir. İtirazın yapıldığı yetkisiz icra daireleri, itiraz eden borçlu kişiden posta masraflarını isteyecektir.

İcra Takibine İtiraz Süresi Ne Zaman Başlar?

İcra takibine itiraz süresi, genel olarak ödeme emri içermekte olan tebligatın alıcı tarafından teslim alındığı yani tebellüğ edildiği zamandan itibaren başlar. İlamsız takipler içerisinde yer alan 7 günlük bir itiraz süresinde son gün herhangi bir resmi tatile ya da hafta sonuna denk gelirse eğer tatillerden sonraki ilk güne kadar uzatılmış sayılır.

 

İcra dosyaları içerisinde birden çok borçlu olması halinde bir borçlunu itirazı yalnızca kendi üzerinde yer alan takibi durdurur. Diğer borçluların ise takibini durdurmaz. Bu nedenden dolayı borca itirazı bulunan her borçlu kişinin kendi itirazını sunması gerekir.

 

İcra Takibine İtirazda Sürenin Kaçırılması

İcra takibi konusuna itirazda sürenin kaçırılması sonucunda icra takibi kesinleşir. Böylece haciz işlemleri başlar.  Ancak borçlu kişi kusuru bulunmaksızın bir engelden dolayı süresi içerisinde ödeme emirlerine itirazda bulunmazsa, bu itirazı sonradan da yapabilir. Örnek vermek gerekirse, borçlu kişinin ödeme emirlerinin tebliği esnasında ağır hasta olması veya doğal bir afetle karşılaşılması halinde böyle bir engel sayılır.

 

Kanuni temsilci bu fırsatların tamamından yararlanabilmekle beraber, borçlu kişinin vekili bu fırsatlardan yararlanamayacaktır. Bu tür geçerli nedenlerle süresi dışında yapılacak olan itirazlara “gecikmiş itiraz” adı verilir. İtiraz süresinin kaçırılması halinde icra takibi kesinleşecektir. Bu durumda borçlu kişi, herhangi bir nedenden dolayı takip işleminin haksız olduğunu düşünürse, “menfi tespit davası” açmalıdır. Ancak menfi tespit davası neticeye varana dek icra takibi durmayacaktır. Eğer menfi tespit davası neticeye varmadan, icra takibi sonucunda mallar satılır ve haczedilirse, menfi tespit davası kendiliğinden “istirdat davasına” dönüşmektedir.

 

İtiraz süresi geçtiği zaman normalde icra takibini durdurabilmenin yalnızca bir yolu vardır. Bu da icra kasalarına borcun tamamını ödemek ve aynı zamanda menfi tespit davalarını tedbir talepli açmak gerekir. Hakim tedbir adına borcun minimum olarak %15’lik bir kısmı kadarını teminat olarak talep edecektir. Bu da totale bakıldığı zaman borcun %115’i kadarında bir ödeme yapılması anlamına gelmektedir.

Faize İtiraz Takibi Durdurur Mu?
Faize İtiraz Takibi Durdurur Mu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap