İcra Dosya Takibi

İcra Dosya Takibi

İcra Takibi Dilekçe Örneği

19/02/2022

İcra Takibi dilekçe örneği sık sık kullanıcılar tarafından aranmaktadır. İcra müdürlüklerine yolumuz düştüğünde dilekçelerimizi usulüne uygun şekilde arz edebilmek için bu dilekçe örneklerine göz atmak…

İcra Dosya Takibi

Çocuk Teslim Takibi Nedir?

17/02/2022

Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi, Aile mahkemesi kararı ile çocuğum velayeti kendisine verilen taraf, çocuk kendisine teslim edilmemesinden dolayı, çocuğu görebilmek veya velayeti kendisine verilen çocuğu alabilmek…

İcra Dosya Takibi

Kira Takibi Nedir?

17/02/2022

Kira Takibi Nedir Nasıl Yapılır? Kira alacağına icra takibi başlatılması, kiracı ile kiraya veren arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde sıklıkla başvurulan yasal yollardan biridir. Kira icra…

İcra Dosya Takibi

2.Kambiyo Takibinde Ödeme Emrine İtiraz

17/02/2022

Kambiyo Takibinde Ödeme Emrine İtiraz Ödeme emrine itiraz etmek isteyen borçlu, tebliğden itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile itiraz etmelidir. Borçlu imzaya ya da…

İcra Dosya Takibi

1.Kambiyo Takibi Nedir?

17/02/2022

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu elinde kambiyo senedi bulunan alacaklıların başvurabileceği bir ilamsız icra yoludur. Kambiyo senetleri bono, poliçe ve çektir. Kambiyo senedinden kaynaklı bir…

İcra Dosya Takibi

İcra Dosyası Nasıl Sorgulanır?

17/02/2022

İcra Dosyası Nasıl Sorgulanır? Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile beraber pek çok devlet kurumu vatandaşlara internet üzerinden erişim kolaylıkları sağlıyor. Ülkemizde bu konudaki ilk adım iki…

İcra Dosya Takibi

İlamlı İcra Takibi Nedir?

17/02/2022

1.İlamlı İcra Takibi Nedir? Alacaklının elinde bir mahkeme kararının (ilam), mahkeme önünde yapılan sulh, kabul veya feragatin, hakem kararının, noter senedinin veya temyiz ve İlamlı…

İcra Dosya Takibi

Rehin Takibi Nedir?

17/02/2022

Taşınır Rehinlerinde İcra ve İflas Kanunu’nun 150/h bendi gereği alacak veya Rehin hakkı bir ilamda veya İcra ve İflas Kanunu’nun 38’inci maddesi kapsamında ilam niteliğinde…

İcra Dosya Takibi

İlamsız İcra ile Yapılabilecek Takipler

17/02/2022

1-Genel Haciz Yoluyla Takip: İlamsız İcra denilince akla gelen ilk takip yolu budur. Bu yola başvuracak alacaklının, herhangi bir belgeye sahip olması gerekmez. Sadece alacaklı…

İcra Dosya Takibi

Uygulamada İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

17/02/2022

İpotek hakkının paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip üç yol ile başlatılır: 1.   Alacaklının elinde ilam veya ilam niteliğinde belge olması halinde icra takibinin başlatılması Alacak…