İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Dosya Takibi

Çocuk Teslim Takibi Nedir?

Çocuk Teslim Takibi Nedir?
+ - 0

Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi, Aile mahkemesi kararı ile çocuğum velayeti kendisine verilen taraf, çocuk kendisine teslim edilmemesinden dolayı, çocuğu görebilmek veya velayeti kendisine verilen çocuğu alabilmek için 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 25. maddesinde düzenlenen Çocuk Teslimine ilişkin hükümlere göre çocuğun kendisine teslim edilmesi için icra takibi başlatabilir. Çocuk Teslimine ilişkin icra takibi, ilam icra dairesine verilince icra memuru icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur.677171 936714397

Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mâni olunmamasını; aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya icra emri ile tebliğ eder. Çocuk Teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp karşı tarafa teslim olunur.

İcra İflas Kanununa 4949 sayılı Kanun ile eklenen 25/b. maddesine göre “Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrası, icra müdürüyle birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir”.  Buradaki amaç “Çocuğun Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede öngörülen yüksek yararı ve Sözleşmenin 9 uncu maddesinde yer alan ilkelere uyum sağlanması amacıyla Çocuk Teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların icrasında icra müdürünün yanında hazır bulunabilecekler belirtilerek, çocuğun psikolojik yönden rahatsız edici unsurlardan etkilenmesinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Çocuğun Teslimi Takip Talebi

Çocuğun icra yoluyla teslimi, İcra İflas Kanunu 25. maddede ele alınmıştır. Çocuğun teslimi için icra takibi sürecini sırasıyla anlatmak gerekirse;

Çocuk Teslimine ilişkin ilamlı takip bakımından alacaklı kişi, ilamda çocuğun velayetinin bırakıldığı ve ancak çocuk henüz kendi yanında bulunmayan kişidir. Çocuk Teslimine ilişkin ilamlı icrada borçlu, ilam ile aleyhine olarak velayetin bırakılmadığı ve fakat çocuğu kendi yanında bulunduran kişidir.

Öncelikle alacaklı kişi kesinleşen mahkeme ilamı icra dairesine vererek takip talebinde bulunmalıdır.

Takip talebinde bulunulması üzerine icra müdürü öncelikle takip talebi ile verilen belgenin bir ilam olup olmadığını ve hükmün kesinleşip kesinleşmediğini re’sen (kendiliğinden) inceleyecektir.

Takip talebinin bir ilama dayanıp dayanmadığını inceledikten sonra icra müdürü bir icra emri düzenleyerek borçluya göndermesi gerekir.

İcra emrinin borçluya tebliğinden sonra, borçlu yedi gün içinde çocuğu alacaklıya teslim edebilir. Bu durumda icra takibi sona erecektir. Borçlu, çocuğu alacaklının da icra dairesinde bulunduğu esnada icra dairesinde teslim ederek ve bu hususu tutanağa geçirterek teslim edebilir. Alacaklının hazır bulunmaması durumunda çocuk icra dairesinde bırakılamaz. Borçlu ayrıca alacaklının yerleşim yerinde çocuğu alacaklıya teslim edebilir. Bu durumda çocuğun teslim edildiğine dair alacaklıdan alacağı bir kâğıt ile veya alacaklının icra dairesine çocuğu teslim aldığına dair yapacağı bir bildirim ile teslim işlemi tamamlanmış olacaktır.

Peki borçlu 7 gün içinde çocuğu teslim etmezse ne olacak? Borçlu 7 gün içinde çocuğu teslim etmediği takdirde, alacaklının talebi üzerine icra müdürü vasıtasıyla çocuğun borçludan alınıp alacaklıya tesliminin sağlanması gerekmektedir. Bu durumda borçlunun adresine gidilerek çocuğun teslimi sağlanacaktır. Çocuğun üçüncü bir kişinin yanında veya bir kurumda (örneğin kreş, okul, hastane) bulunması halinde de bu yerlere gidilerek çocuk alacaklıya teslim edilebilecektir. Yani çocuk nerede bulunursa bulunsun icra emri zorla yerine getirilecektir. Çocuk Teslimi sırasında icra müdürüne direnilmesi durumunda ise, icra müdürünün zor kullanma yetkisi bulunmaktadır. Lakin bu zor kullanma yetkisi kesinlikle çocuk üzerinde kullanılamaz. Zor kullanma yetkisi yalnızca borçlu veya üçüncü kişi üzerinde kullanılabilir. Zor kullanma ölçülülük ilkesi çerçevesinde olmalıdır. Direnme durumunda kolluk kuvvetlerinden de yararlanılabilecektir.

Çocuğun Tesliminde Yetkili İcra Dairesi

Çocuk Teslimine ilişkin ilamlar İcra ve İflas Kanunu m. 34’te belirtildiği gibi Türkiye’deki herhangi bir icra dairesinde takibe konu edilebilir.

Çocuğun, ilamlı icra takibinin yapıldığı icra dairesinin yetki sınırları dışında bir yerde olduğu alacaklı tarafından beyan edilmişse, bu durumda icra dairesi çocuğun bulunduğu yerdeki icra dairesini istinabe ederek ilamın o yerdeki icra dairesi aracılığıyla yukarıdaki kurallar çerçevesinde yerine getirilmesini sağlar.

İcra takip çeşitleri hakkında bilgi daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Geoit - Reklam Alanı (Yazı Sonu)

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap