İlginizi Çekebilir
000
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Bilgi

Cebri İcra Nedir

Cebri İcra Nedir
Üçüncü Kişilerde Bulunan Alacak ve Hakların İcrası
+ - 0

Bu yazımızda ülkemizde birçok kişi tarafından merak konusu olan cebri icra nedir? sorusunu yanıtlayacağız. Ayrıca Cebri icra nasıl durdurulur? Ve cebri icra ile haciz arasındaki farkları gibi başlıkların da üzerinde duracağız.

Cebri icra en basit anlatım ile gereken durumlarda zorla yerine getirme demektir. Hukuk anlamında cebri icra borcu olan kişinin borcunu ödememesi durumunda ve mahkeme tarafından belirlenen hükme uyum göstermemesi sonucunda, devlet tarafından borcun zorla alınarak alacaklıya teslim edilmesi anlamına gelmektedir. Cebri icrayı uygulama yetkisi yalnızca devlete ait olmakla beraber ikak-ı hak bu alanda yasaktır. Cebri icra işlemi icra daireleri aracılığı ile icra memurları tarafından uygulanır. İcra işleminin temelde iki farklı türü bulunmaktadır. Bu türler:

1-Cebri icra: Birden fazla kişiye borcu olan borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklılardan birinin hukuk yöntemlerini kullanması ile borçlunun mevzu bahis mallarının satışından yalnız alacaklının ödeme almasına icra takibi adı verilir. Bu tip icra, kişinin borcu karşılığında borcu bedelindeki mal varlığına el koyar.

2-Külli icra: Yalnız bir alacaklının hukuk yöntemlerine başvurmasına rağmen diğer her alacaklının haciz sonrasındaki satıştan elde edilen gelirden alacağı kadar ödeme almasına külli takip adı verilir. Bu tip icrada borçlu olan kişinin malvarlığının tamamına el koyulur.

Cebri İcra Nasıl Durdurulur?

Cebri icra durdurma işleminin ana çözümü icra takibi itirazı işlemidir. Bu itiraz ise ikiye ayrılmaktadır: Tam ve kısmi itiraz. Tam itirazda, söz konusu borcun tamamına itiraz edilir. Kısmi itirazda ise söz konusu borcun yalnızca bir kısmına itiraz edilmektedir. Fakat bu itiraz işlemlerinin her ikisini de gerçekleştirebilmek için borçlunun geçerli bir sebep sunması ve itiraz edilen kısmın açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Eğer bu şartlar gereğince yerine getirilmez ise borçlu tarafından hiçbir itiraz yapılmamış kabul edilir ve işlemler bu doğrultuda devam eder.

icra zaman asimiİcra takibine itiraz işlemini başlatmak için borçlunun haber alanına ödeme tebliğinin geçmesinden itibaren yedi gün içerisinde bağlı bulunduğu icra müdürlüğüne itiraz etmesi gerekmektedir. Borçlu kişi on gün içerisinde borçlu bulunduğu miktarı ve bu borca ek olarak ek masrafları ödemelidir. Bunların yanında mal beyanında da bulunmalıdır. Eğer on gün içerisinde itiraz dahil herhangi bir işlemde bulunmaz ise itiraz hakkını kaybeder. İtiraz yahut ödeme işlemlerinden ikisini de gerçekleştirmeyen borçlunun hapse girmesi de olasıdır.

Cebri İcra ile Haciz İşlemlerinin Farkları Nelerdir?

Cebri icra ve haciz farkı konusunun cevabını anlayabilmek için ilk olarak haczin ne anlama geldiğini bilmek gerekmektedir. Borçlunun borcun ödenmesine yetecek kadar malı yahut hakkına hukuk sistemi tarafından el konulmasına haciz denmektedir. Borçlunun borcunu ödemediği durumlarda ise cebri icra yolu ile mallarına el konarak zorla borcun ifası yerine getirilir. Haciz ise bunun bir sonraki adımı olarak bu mallara el konulmasına ve bu malların ihale yolu ile satışı sağlanarak alıcıya ödenmesine denir. Başka bir deyiş ile haciz cebri icranın içerisinde olmakla beraber onun devamı niteliğindedir.

Cebri İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Alacaklı konumda bulunan kişiler, borçlunun borcunu ödememesi durumunda mahkemeye başvurabilirler. İki bin dört sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun otuz ikinci maddesi gereğince ‘Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder.

Bu emirde 24 üncü maddede yazılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya hakikata muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir’ Bu kanuna binaen borç yedi gün içerisinde ödenmelidir. Aksi durumlarda cebri icra gerçekleştirilebilir. Ayrıca borçlu cebri icra kararı verildikten sonra on gün içerisinde itiraz edebilir.

Cebri icra en basit anlatım ile gereken durumlarda zorla yerine getirme demektir. Hukuk anlamında cebri icra borcu olan kişinin borcunu ödememesi durumunda ve mahkeme tarafından belirlenen hükme uyum göstermemesi sonucunda, devlet tarafından borcun zorla alınarak alacaklıya teslim edilmesi anlamına gelmektedir. Cebri icrayı uygulama yetkisi yalnızca devlete ait olmakla beraber ikak-ı hak bu alanda yasaktır.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap